Communiceren over gezonde leefstijl in de kraamzorg


Laagdrempelig communiceren over gezonde leefstijl in het kraamgezin

Leer signaleren en maak de verschillende gezonde leefstijl thema’s bespreekbaar binnen het kraamgezin.


Kraamverzorgende hebben de kans om bij te dragen aan een gezonde start voor de jonge baby. De jonge ouders staan vaak open voor hun professionele adviezen. Toch vinden kraamverzorgenden het soms lastig om leefstijl thema’s bespreekbaar te maken binnen het kraamgezin. Hoe reageren de ouders als ze worden aangesproken op hun rookgedrag of het geven van ongezonde voeding aan de andere kinderen binnen het kraamgezin? Meer kennis over de leefstijl thema’s en meer communicatievaardigheden maakt dat de gesprekken laagdrempelig en effectiever zullen verlopen. 

Speciaal voor de kraamzorg hebben we deze combinatietraining ontwikkeld. Een combinatie van kennis en vaardigheden. In deze training doen kraamverzorgenden volop kennis op over gezonde leefstijl speciaal gericht op het kraamgezin. Daarnaast worden ze getraind in hun vaardigheden om laagdrempelig deze kennis bespreekbaar te maken binnen het kraamgezin. Uw kraamverzorgenden worden getraind om experts te worden in gezonde leefstijl en communicatievaardigheden. Zo kan uw kraamorganisatie nog meer bijdragen aan een gezonde start voor de jonge baby.

Wie

Kraamverzorgenden en medewerkers van het CJG.

Effect

Leren signaleren van verbeterpunten op het gebied van leefstijl voor het de jonge baby en de andere kinderen in het gezin. En helder communiceren over gezonde leefstijl in het kraamgezin.

Inhoud

In deze training maken we gebruik van de meest actuele inzichten van het Voedingscentrum, de schijf van 5 en de voedingsrichtlijnen van het NCJ. De kennis en vaardigheden die de kraamverzorgenden opdoen zijn ook goed in te zetten bij laag geletterde kraamgezinnen. Deelnemers gaan aan de slag met Doe- opdrachten tussen de bijeenkomsten door en gaan hun vaardigheden oefenen met een gedragsacteur. De kraamorganisaties uit de regio Den Haag ontvangen het vernieuwde boekje: Een Nieuwe start.

Communicatie:

 • Oudersegmentatie – Verschillende ouders, verschillende behoeftes.
 • Motivational interviewing – Motiveren naar gezond gedrag.
 • Verbale en non-verbale communicatie – Communiceren vanuit je kracht.
 • Observeren en interpreteren.
 • Communiceren zonder oordeel.
 • Activerende vragen stellen.
 • Actief luisteren.
 • Lastige gesprekken voeren en oplossingsgericht benaderen.

Leefstijl:

 • Wat is een Gezonde start?
 • Eerste 1000 dagen maken het verschil.
 • Kennis Quiz over leefstijl thema’s:
  Voeding
  Drinken
  Slapen
  Naar buiten
  Bewegen

Accreditatie is in behandeling door Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Bijeenkomsten  2 bijeenkomsten van 3 uur. Doorlooptijd 6-8 weken
Prijs op aanvraag.

Feedback training Kinderopvang | Confriends

Feedback training gezondheidszorg

Feedback training Kinderopvang | Confriends

Verbeter je feedbackvaardigheden in de Gezondheidszorg

Effectief feedback leren geven en ontvangen.


Feedback geven en ontvangen. Niet iedereen vindt het makkelijk om collega’s, clienten en hun familieleden feedback te geven of te ontvangen. Sommige medewerkers durven dit niet omdat ze bang zijn voor de reactie van de ander. En anderen zijn juist weer te direct of voelen zich aangevallen als ze feedback krijgen. Feedback heeft pas effect als deze zorgvuldig gegeven wordt en als je er goed mee om kunt gaan. Hoe doe je dat op een oplossingsgerichte manier? Hoe zorg je dat zowel jij als de ander tevreden zijn en jullie samen tot een oplossing kunnen komen? Kortom bij een open-feedback cultuur wordt samenwerken met collega’s en anderen een stuk plezieriger voor iedereen.

Deze feedback training is praktijkgericht. Er wordt veel geoefend met werksituaties uit de gezondheidszorg.

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg zoals de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg etc.

Effect

Het vergroten van de feedbackvaardigheden op de werkvloer.

Inhoud

De feedback training wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

 • De structuur van de feedback stappen, zowel bij het geven als ontvangen.
 • Door welke bril observeer je? Voorkom interpreteren.
 • Helicopterview en professioneel handelen.
 • De invloed van emoties op feedback.
 • Het effect van lichaamstaal.
 • Actief en empathisch luisteren.
 • Nieuwsgierige vragen stellen en komen tot oplossingen.
Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Teamtraining samenwerken en communiceren | Confriends

Effectief communiceren op de werkvloer

Teamtraining samenwerken en communiceren | Confriends

Effectief communiceren in de Gezondheidszorg

Workshop, cursus over communiceren op de werkvloer specifiek voor de gezondheidszorg.


Een communicatie training over effectief communiceren vanuit je professionele pet. Voor medewerkers in de gezondheidszorg die het nog niet altijd makkelijk vinden om op de werkvloer hun boodschap duidelijk over te brengen. Die het bijvoorbeeld nog lastig vinden zich te verplaatsen in de ander; collega, cliënt of de familie van de cliënt.  Of die het moeilijk vinden om kritische feedback te ontvangen of te geven of vaak te direct of juist te aardig zijn etc.

In deze communicatietraining ontdekken de deelnemers hun sterke en zwakke kanten in hun communicatiegedrag op de werkvloer. Dat doen ze door veel te oefenen, te reflecteren en te doen, eventueel met een gedragsacteur. Hoe verbeter je je communicatiestijl zodat je beter samenwerkt met collega’s, cliënten en hun familie?

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg: de verpleeghuiszorg, huisartspraktijk, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg.

Effect

Het vergroten van effectieve communicatie en samenwerking op de werkvloer.

Inhoud

De communicatietraining voor de zorg en welzijn wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

 • De stappen van feedback geven en ontvangen.
 • Feedforward.
 • De effectieve luisterhouding.
 • Oplossingsgerichte vragen stellen.
 • Inzicht in persoonlijk communicatieproces.
 • Non-verbale communicatie; wat zegt je lichaam?
 • Plek en verantwoordelijkheid nemen in communicatie.
 • Hoe ga je om met emoties, weerstand en grenzen aangeven?
 • Gebruik je professionele pet; hoe is jouw beroepshouding
 • Borgen in de praktijk; aan de slag met je persoonlijke communicatieplan.
Bijeenkomsten 2 – 6 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld. Exclusief reiskosten van de trainer.

Communiceren voor ergocoaches

Training communiceren voor ergocoaches gezondheidszorg

Effectief communiceren voor ergocoaches in Zorg en Welzijn

Training om collega’s enthousiast te krijgen en zonder weerstand te communiceren.


Als ergocoach of preventiemedewerker weet je alles over gezond werken en preventie van ziekteverzuim. Eén van jouw taken is het coachen en adviseren van collega´s op de werkvloer. Hierbij is het belangrijk jouw adviezen op zo’n wijze over te brengen dat je niet alleen kennis overdraagt, maar ook gezond gedrag stimuleert en borgt binnen de organisatie. Hoe zorg je dat je boodschap ook daadwerkelijk overkomt? Hoe krijg je de medewerkers zover dat zij nut en de noodzaak inzien van je adviezen? Hoe ga je om met weerstand? In deze communicatie training leer je hoe.

Wie

Ergocoaches of preventiemedewerkers in de gezondheidszorg; de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg etc.

Effect

Verbeteren van de communicatie van de ergocoaches of preventiemedewerkers op de werkvloer.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Communicatievaardigheden zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen en deze toepassen tijdens werkplekbezoeken, teamoverleg, adviesgesprekken en lastige situaties.
 • Collega’s enthousiasmeren in gezond gedrag op de werkvloer.
 • Het omgaan met weerstand en kritiek.
 • Invantariseren van verbeterpunten op het gebied van communiceren en deze oplossingsgericht benaderen.

Hier vind je onze ergocoach opleiding voor de zorg.

Bijeenkomsten 1-3 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Training Oplossingsgericht communiceren | Confriends

Oplossingsgericht communiceren

Training Oplossingsgericht communiceren | Confriends

Oplossingsgericht communiceren in Zorg en Welzijn

Workshop oplossingsgericht communiceren.


Deze workshop  staat vermeld in de scholingsgids van het FCB en valt onder de scholingsregeling Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn. 

Er gebeurt en verandert veel in de Zorg en Welzijn. Omgaan met veranderingen kan effect hebben op de manier van communiceren op de werkvloer. Medewerkers kunnen dan meer gaan mopperen, zich vaker negatief uiten, irriteren, doemdenken, reactief of niet handelen, elkaar beschuldigen etc. Oplossingsgericht denken en communiceren zijn competenties die de medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden. Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie verbetert de samenwerking zowel intern als extern.

Medewerkers gaan vooral aan de slag met het reflecteren, praktisch oefenen, ervaren en leren toepassen van oplossingsgericht denken en communiceren op de werkvloer. Ook het toepassen en borgen van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer komt aan de orde.

Wie

Alle medewerkers in de Zorg en Welzijn; de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg etc.

Effect

Vergroten van de competenties en kwaliteiten op het gebied van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Inhoud

In deze workshop komt aan bod:

 • Je krijgt wat je uitzendt.
 • Met welke bril kijk jij naar problemen en uitdagingen? Ben je een DIP-er of een DIM-er?
 • Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht.
 • Ingebrachte casuïstiek praktisch oefenen met oplossingsgerichte communicatie. Zowel richting collega’s, ouders, klanten, cliënten en management.
 • Actieplan om oplossingsgericht handelen en communiceren te kunnen borgen op de werkvloer.
Bijeenkomsten 1 dagdeel.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Klantgericht communiceren training voor kraamverzorgenden | Confriends

Klantgericht communiceren voor kraamverzorgenden

Klantgericht communiceren training voor kraamverzorgenden | Confriends

Training klantgericht communiceren voor kraamverzorgenden

Effectief communiceren met het kraamgezin.


Hoe beter de communicatie op de werkvloer is, hoe beter de samenwerking met klanten is. Soms verloopt het communiceren en samenwerken tussen de kraamverzorgende en het kraamgezin nog niet zo gemakkelijk. Dit kan zijn omdat er geen klik is, of het gezin andere normen en waarden of verwachtingen heeft dan de kraamverzorgende. Hoe ga je als professional om met klanten die boos worden, zich niet aan de afspraken houden, onmogelijke eisen stellen of een andere visie over zorg hebben?

In deze actieve training leert de kraamverzorgende communicatievaardigheden die kunnen helpen om effectiever en plezieriger te kunnen samenwerken met de kraamvrouw en haar gezin. Klantgericht en professioneel communiceren zijn belangrijke onderdelen in deze training. Uw kraamverzorgenden zijn immers het visitekaartje van uw organisatie. Het is mogelijk bij deze training een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

Wie

Kraamverzorgenden.

Effect

Verbeteren van de communicatie vaardigheden en samenwerking tussen kraamverzorgenden en het gezin.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Feedback geven en ontvangen.
 • Actief luisteren.
 • Communicatiestijlen van jezelf en de ander.
 • Non-verbale communicatie.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
 • Lastige gesprekken voeren en oplossingsgericht benaderen.
 • Professioneel en klantgericht communiceren vanuit de visie van de organisatie.
 • Teamafspraken ten aanzien van communiceren op de werkvloer.

Deze cursus is geaccrediteerd door Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). Deelnemers ontvangen een certificaat.

Bijeenkomsten 1-4 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Communicatietraining leidinggevenden | Confriends

Krachtig communiceren voor leidinggevenden

Communicatietraining leidinggevenden | Confriends

Krachtig communiceren voor leidinggevenden in de gezondheidszorg

Communicatietraining met impact voor leidinggevenden in de gezondheidszorg


Communicatietraining voor leidinggeven! De gezondheidszorg is flink in beweging. Dat betekent dat je als leidinggevende soms voor lastige situaties kan komen te staan. Veranderingen binnen je team en organisatie, clienten die klagen, teamleden die minder goed functioneren etc. Als leidinggevende ben je een spin in het web tussen de medewerkers, management en clienten. Effectieve en krachtige communicatie kan je daarbij helpen!

Hoe houd je de communicatie open en de sfeer op de werkvloer goed? Hoe bereik je draagvlak binnen je team? In deze actieve communicatietraining gaan de leidinggevenden met hun persoonlijke leerdoelen aan de slag. Het is mogelijk bij deze training een trainingsacteur in te zetten; hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.


Deze training is ook een live online training beschikbaar. Even praktische, effectief en interactief zoals u dat van Confriends gewend bent.


Wie

Leidinggevenden in de gezondheidszorg.

Effect

Verbeteren van de communicatie vaardigheden van de leidinggevenden op de werkvloer.

Inhoud

De communicatietraining voor leidinggevenden wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Communicatievaardigheden zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen en deze toepassen tijdens teamoverleg, probleemgesprekken en lastige situaties.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
 • Professioneel communiceren vanuit de visie en het beleid van de organisatie.
 • De kunst van coachende vragen stellen.
 • Inventariseren van verbeterpunten op het gebied van communiceren en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Ontwikkelen van actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen voor zowel leidinggevende als het team.

Interesse in aanvullende e-opdrachten of individuele coaching? Vraag gerust naar onze mogelijkheden!

Deze training “Krachtig communiceren voor leidinggevenden” valt onder de scholingsregeling kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. Staat vermeld in de scholingsgids van het FCB.

Bijeenkomsten 1 -5 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Trainingen Communiceren in de gezonheidszorg

Teamtraining samenwerken en communiceren

Trainingen Communiceren in de gezonheidszorg

Teamtraining effectief en oplossingsgericht communiceren en samenwerken

Speciaal voor teams uit de Gezondheidszorg.


Goed communiceren is besmettelijk! Een hecht team heeft invloed op hun werkplezier, de sfeer in de groep en de kwaliteit van de organisatie. Ontspannen, oplossingsgericht en plezierig samenwerken staan centraal in deze teamtraining voor de gezondheidszorg. Wat is ieder zijn rol en taak binnen het team en hoe zorg je voor een open communicatie en goede sfeer. Tijdens deze teamtraining wordt veel geoefend en participatief gewerkt met groepsopdrachten. Deelnemers worden uitgedaagd om actief mee te denken over oplossingen. Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor het borgen van deze training in het team.

Wie

Team medewerkers en hun leidinggevenden in de gezondheidszorg: de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de ziekenhuiszorg.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking in het team.

Inhoud

De teamtraining wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Communicatievaardigheden in het team zoals; oplossingsgericht feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
 • Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht; de focus verleggen naar doelen en oplossingen activeert en geeft positieve energie in een team.
 • IJsbergmodel; wat speelt er onder water in het team? Wat zijn de ongeschreven regels in het team?
 • Verschil tussen team en groep individuen. Op zoek naar de “wij –factor” in het team?
 • Normen, waarden en kwaliteiten van het team.
 • De rollen van de dramadriehoek.
 • Oefenen met zelf ingebrachte casussen.
 • Verbeterpunten in de samenwerking met team inventariseren en oplossingsgericht benaderen.
 • Teamafspraken ten aanzien communiceren en samenwerken borgen in het team.
Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.