Kinderopvang training Lastige gesprekken

Training Lastige gesprekken met ouders in de kinderopvang

Training, workshop of cursus over in je kracht staan in je communicatie met ouders.

Lastige oudergesprekken gaan gepaard met emoties en spanningen. Hoe zorg je als pedagogisch medewerker, mentor of leidinggevende in de kinderopvang dat je de regie houdt, zonder dat je emoties met je aan de haal gaan? De methode Geweldloze Communicatie helpt daarbij.

Allerlei soorten lastige gesprekken met ouders in de kinderopvang worden praktisch geoefend. Omgaan met boze ouders, slecht nieuws gesprekken, ouders die zich niet aan de afspraken houden, klacht gesprekken en andere lastige situaties. Professioneel communiceren staat centraal in deze training, cursus of workshop. Het is mogelijk bij deze training een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

Wie

Pedagogisch medewerkers, mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang.

Effect

Het verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders tijdens lastige gesprekken met ouders.

Inhoud

De training Lastige gesprekken met ouders wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

  • Vanuit persoonlijke kracht communiceren.
  • Communicatiestijlen van jezelf en de ander.
  • Probleemgericht leren ombuigen naar oplossingsgericht.
  • Uitstralen beleid en visie van de organisatie.
  • GGGG model; omgaan met emoties.
  • De principes van Geweldloze communicatie toepassen tijdens lastige gesprekken met ouders.
  • Dramadriehoek; in welke rol beland jij en de ouders?
  • Metacommunicatie.
  • Bevorderen ouderparticipatie.
  • Teamafspraken maken ten aanzien van lastige gesprekken met ouders voeren.

Voorafgaand en tussentijds is contact met de trainer en de leidinggevenden over het af stemmen van de leerwensen en het borgen van het geleerde op de werkvloer.

Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.