Stresspreventietraining voor meer werkplezier

Training of workshop voor meer vitaliteit in uw organisatie.

Stresspreventietraining helpt! Medewerkers die plezier in hun werk hebben voelen zich vitaler. Vitale medewerkers zijn minder vaak ziek en leveren betere prestaties. In deze groepsgewijze training leren uw medewerkers stressfactoren op het werk te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Zowel fysiek als mentaal. Ook geschikt voor medewerkers die thuiswerken.

Wat is de relatie tussen stress en lichamelijke klachten? Hoe ga je mindful met werkdruk en organisatorische veranderingen om? Op welke manier integreer je  stresspreventie en ontspanningsmomenten tijdens het werk? En hoe train je je mindset met RET; Rationele Emotieve Training, Omdenken en ACT; Acceptance Commitment Training? Deelnemers gaan vooral praktisch en interactief aan de slag en leren door zelf te ervaren. 

Wie

Alle medewerkers.

Effect

Verminderen werkdruk, verhogen werkplezier en vitaliteit.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen in deze stresspreventietraining:

  • Signaleren van stressfactoren in het werk.
  • Oplossingsgericht werken.
  • Focus- en energiemanagement. In balans brengen van de energiegevers en energievreters.
  • Invloed van stress op lichamelijke klachten.
  • Verminderen van en omgaan met werkdruk.
  • Mindful werken. Praktische tools en ontspanningstechnieken voor het lichaam; ademhaling en mindfulness tijdens het werk.
  • Train je mindset met RET; Rationele Emotieve Training, Omdenken en ACT; Acceptance Commitment Training. Leer anders met gedachten en emoties omgaan, zodat je bewuste keuzes kunt maken om helpend gedrag in te zetten.
  • Teamafspraken ten aanzien van werkplezier en stresspreventie.
Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.