Training Oplossingsgericht communiceren | Confriends

Oplossingsgericht communiceren in Zorg en Welzijn

Workshop oplossingsgericht communiceren.

Deze workshop  staat vermeld in de scholingsgids van het FCB en valt onder de scholingsregeling Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn. 

Er gebeurt en verandert veel in de Zorg en Welzijn. Omgaan met veranderingen kan effect hebben op de manier van communiceren op de werkvloer. Medewerkers kunnen dan meer gaan mopperen, zich vaker negatief uiten, irriteren, doemdenken, reactief of niet handelen, elkaar beschuldigen etc. Oplossingsgericht denken en communiceren zijn competenties die de medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden. Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie verbetert de samenwerking zowel intern als extern.

Medewerkers gaan vooral aan de slag met het reflecteren, praktisch oefenen, ervaren en leren toepassen van oplossingsgericht denken en communiceren op de werkvloer. Ook het toepassen en borgen van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer komt aan de orde.

Wie

Alle medewerkers in de Zorg en Welzijn; de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg etc.

Effect

Vergroten van de competenties en kwaliteiten op het gebied van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Inhoud

In deze workshop komt aan bod:

  • Je krijgt wat je uitzendt.
  • Met welke bril kijk jij naar problemen en uitdagingen? Ben je een DIP-er of een DIM-er?
  • Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht.
  • Ingebrachte casuïstiek praktisch oefenen met oplossingsgerichte communicatie. Zowel richting collega’s, ouders, klanten, cliënten en management.
  • Actieplan om oplossingsgericht handelen en communiceren te kunnen borgen op de werkvloer.
Bijeenkomsten 1 dagdeel.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.