Effectief communiceren kinderopvang | Confriends

Effectief communiceren kinderopvang

Communicatietraining of workshop voor pedagogisch medewerkers.

Effectief communiceren in de kinderopvang is belangrijk! Deze training is speciaal voor medewerkers in de kinderopvang die hun professionele communicatie willen verbeteren. Soms vinden medewerkers het lastig om effectief te communiceren op de werkvloer. Bijvoorbeeld om collega’s kritisch op hun gedrag aan te spreken, de boodschap helder over te brengen, empatisch te luisteren, de regie te houden in een gesprek, vanuit het beleid van de organisatie communiceren etc.

In deze training effectief communiceren kinderopvang worden deelnemers bewust gemaakt van hun communicatiestijl en het effect van hun manier van communiceren op anderen en hun werk. De deelnemers gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen, oefenen met gespreksvaardigheden en reflecteren regelmatig hun eigen leerproces. De deelnemer krijgt zo meer inzicht in het proces van communicatie patronen bij zichzelf en bij de ander. De trainer stimuleert de opgedane kennis en ervaring terug te koppelen naar de werkvloer en de leidinggevende.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang.

Effect

Het verbeteren van effectief en professioneel communiceren op de werkvloer.

Inhoud

De training Effectief communiceren kinderopvang wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

  • Communicatiestijlen van jezelf en de ander.
  • Non-verbale communicatie; professionele uitstraling en in je kracht staan.
  • De stappen van oplossingsgerichte feedback geven en ontvangen.
  • Assertiviteit;  je plek en verantwoordelijkheid nemen in communicatie.
  • Omgaan met emoties van jezelf en anderen; vanuit persoonlijke kracht communiceren.
  • De profesionele pet: communiceren vanuit visie en beleid organisatie.
  • Individueel communicatie plan maken voor het borgen op de werkvloer.

Om nog meer rendement uit de training Effectief communiceren kinderopvang te halen is het mogelijk om met een trainingsacteur te werken, e-challenges in te zetten en bieden we de mogelijkheid tot individuele coaching.

Bijeenkomsten  2 – 6 dagdelen
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld. Exclusief reiskosten van de trainer.