Maatwerktraject “De Vitale Organisatie”

Vindt u als organisatie vitaliteit en duurzame inzetbaarheid belangrijk? Dan helpen wij u graag hierin een stap te zetten. Wij zijn er van overtuigd dat vitaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de organisatie als van de werknemers. Met dit maatwerktraject “De Vitale Organisatie” ondersteunt Confriends werkgevers om Gezond en Vitaal werken breed aan te pakken en te borgen op de werkvloer in hun organisatie. Hoe stimuleer je als werkgever medewerkers om gezond, productief en met plezier te werken?

Waarom een vitale organisatie?

Investeren in vitaliteit loont. Medewerkers werken steeds langer door en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en maatschappelijke ontwikkelingen wendbaarheid van medewerkers en organisaties. Duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit.
Fitte organisaties en medewerkers die fysiek en mentaal fit zijn leveren veel positieve effecten op. Bijvoorbeeld medewerkers die minder vaak ziek zijn en sneller herstellen levert een kostenbesparing op het ziekteverzuim. De productiviteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers neemt toe. Er is meer positieve energie op de werkvloer wat zorgt voor meer werkplezier, betere samenwerking, hogere werknemerstevredenheid, meer betrokkenheid en een positieve uitstraling richting klanten. Kortom een vitale organisatie is een win-win situatie voor iedereen!

Ons stappenplan tijdens het traject “ De Vitale Organisatie”

1. De intake. Elk maatwerktraject start bij ons met een goede voorbereiding. Met onze opdrachtgever inventariseren we wat er goed gaat en wat de verbeterpunten zijn op het gebied van vitaliteit in de organisatie. Samen maken we heldere afspraken en leggen we vast wat de doelen van het traject zijn en welk resultaat gewenst is.

2. De vitale visie en vitaliteitsbeleid. Samen met u creëren we een duidelijke organisatie visie op het gebied van vitaal en gezondheidsmanagement. Een heldere visie over vitaal werken in uw organisatie geeft duidelijkheid en richting voor iedereen in de organisatie. Tijdens het traject helpen wij uw vitaliteitsbeleid uit te stralen richting werknemers om vervolgens gezond en vitaal gedrag te kunnen borgen op de werkvloer.

3. Tijdspad bepalen. Dit maatwerktraject gaat over duurzame gedragsverandering. Vitaal en gezond gedrag borgen in de organisatie heeft tijd nodig. Daarom smeren we het traject uit over één of meerdere jaren.

4. Inhoud programma ontwikkelen. Confriends ontwikkelt een programma afgestemd op de doelen, mogelijkheden en behoeften van de organisatie. Hierbij worden zowel het management als de medewerkers getraind.

5. Tussentijds en na afloop evalueren wij met u het traject.

Mogelijke interventies tijdens het maatwerktraject programma:

• Kick off van het traject; draagvlak voor het traject creëren bij de medewerkers. Energyboost workshops waarin medewerkers geïnformeerd en gemotiveerd worden over het traject.

• Managementsessies over vitaal werken borgen in de organisatie.

• Inspirerende trainingen voor leidinggevenden over hoe zij hun medewerkers kunnen ondersteunen in vitaal werken.

• Acties ondersteunen ten aanzien van vitaliteit stimuleren, zoals lunchwandelen, de gezonde kantine, staand vergaderen, stoppen met roken cursus, sporten stimuleringsregeling, bewegen op de werkplek etc.

• Opleiden Ergocoaches of Vitaalcoaches. Ergocoaches zijn medewerkers uit de organisatie met een extra rol. Zij stimuleren en adviseren hun collega’s over gezond werken en spelen een actieve rol in het vitaliteitsbeleid van de organisatie. Zij houden vitaal werken levendig in de organisatie. Ook geschikt voor preventiemedewerkers.

• Praktische trainingen en workshops voor medewerkers over Fysiek en Mentaal Fit op de werkvloer. Bijvoorbeeld over verminderen fysieke overbelasting, ergonomie en instellen werkplek, houding, gezonde leefstijl (BRAVO), stresspreventie, werkplezier, energiegevers, stress coping tools, balans werk en prive, persoonlijke groei, gezond communiceren en samenwerken. Lees hier ons aanbod van trainingen.

• Interactieve teamsessies over vitaal en gezond gedrag borgen op de werkvloer. Met elkaar teamafspraken maken. Gedrag is besmettelijk. Wat voor vitaliteitscultuur heerst er in het team en wat zijn de ongeschreven regels? Elkaar aanspreken op gezond gedrag.

• Informatie over vitaliteit en gezond werken voor medewerkers op intranet.

• E-challenges. Dit zijn korte doe-, schrijf- en reflectieopdrachten die medewerkers per mail ontvangen. Hiermee prikkelen we de medewerkers om individueel of samen als team met de onderwerpen uit het traject aan de slag te gaan. Je leert immers het makkelijkst door veel te doen, te herhalen en te ervaren in de praktijk.