Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

Online training communiceren met ouders in de Kinderopvang

Leer professioneel communiceren met ouders in deze live online training

In deze online live training leren pedagogisch medewerkers in onze virtual classroom nog beter communiceren. In het belang van het kind staat een goede samenwerking met de ouders immers voorop! Ook als je niet communiceert, communiceer je toch. De pedagogisch medewerkers zijn hierbij het visitekaartje van uw kinderopvang organisatie.

Deze online live training past bij de ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch mentorschap. Communiceren met ouders gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Het gaat om samenwerken en de ouders betrokken laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

Hoe geef je een ontwikkelingsgerichte overdracht? Hoe ga je om met ouders die weinig tijd hebben of een andere visie over opvoeden hebben dan de organisatie? Wat kun je doen om ouders meer te betrekken bij VVE of andere programma’s? Als team het beleid uitstralen en alle neuzen dezelfde kant op hebben is hierbij belangrijk.

Wij bieden maatwerk. In overleg bieden we losse modules aan van de diverse thema’s rondom communiceren met ouders. De uitkomsten van uw oudertevredenheids-onderzoek en uw leerdoelen nemen we hierin mee. Het is mogelijk een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

Wie

Pedagogisch medewerkers, pedagogisch mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs, instructeurs in zwemonderwijs en jeugdtrainers in sportomgeving.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders.

Online trainen

Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als in onze fysieke in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. In de virtual classroom zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

Inhoud

De training Communiceren met ouders wordt op maat samengesteld. Op verzoek kunnen we modules voor u samenstellen, met één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

 • Communicatiestijlen van jezelf en van de diverse typen ouders.
 • Professioneel communiceren vanuit de visie van de organisatie.
 • Verschil waarnemen, observeren en interpreteren. Hoe blijf je objectief in je communicatie richting ouders.
 • Het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het delen pedagogische kennis.
 • De dagelijkse overdracht.
 • Tien minuten gesprekken.
 • Communicatie via app, ouderportal, social media.
 • Observatieverslagen schrijven.
 • Slecht nieuwsgesprekken voeren.
 • Klantvriendelijkheid; ambassadeur zijn van de organisatie.
 • Feedback geven en ontvangen, actief luisteren.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
 • Het borgen van communiceren met ouders in de praktijk.

Kijk ook eens bij Lastige gesprekken met ouders voor nog meer inspiratie.

Bijeenkomsten 2 – 4 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.