Coaching on the job Zorg en Welzijn | Confriends

Coaching on the job: werkplekinstructie

Ergonomisch werkplekadvies op alle werkvloeren in de gezondheidszorg.

Onze deskundige bedrijfsoefentherapeut inventariseert de werkplekinstellingen, werkhouding en het beweeggedrag van de individuele medewerker. Hierna volgt de coaching on the job. De medewerkers worden individueel tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek gecoacht op het gebied van gezond werken. De adviezen die ontstaan zijn altijd praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Coaching on the job sluit goed aan bij de tiltraining; Fit en gezond in de gezondheidszorg.

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg die in hun werk fysieke belasting tegen komen en eventueel lichamelijke klachten hebben. Ook geschikt voor beeldschermfuncties.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie van ziekteverzuim.

Inhoud

  • De 5 W’s van de werkplek; Werkplekergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
  • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag.
  • Allerlei werksituaties worden praktisch geoefend. Daarbij worden video-opnames gemaakt.
  • Het ergonomisch leren instellen van de werkplek. Het gebruik van ergonomische hulpmiddelen. De werkhouding, til- en transfertechnieken, pauze gedrag, het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken en praktisch oefenen van persoonlijke knelpunten komen ruimschoots aan de orde.
  • Van de werkplekinventarisatie wordt verslag gemaakt welke goed gebruikt kan worden bij de RI&E.
Bijeenkomsten 30-60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag