Beweegcoach Spelenderwijs Bewegen en beweegkriebels

Training borgen ontwikkelingsgericht bewegen in de kinderopvang overal en altijd.

Wij leiden uw pedagogisch medewerkers op tot beweegcoach. Deze training gaat de verdieping in! U wilt dat al uw medewerkers ook daadwerkelijk enthousiast zijn en blijven over dagelijks Spelenderwijs bewegen en beweegkriebels. Waarbij ze vooral het integreren van ontwikkelingsgericht en spelenderwijs bewegen dagelijks met de kinderen blijven doen. Hier is een taak voor de Beweegcoaches weggelegd! We staan voor een gezonde kinderopvang.

Beweegcoaches stimuleren en adviseren hun collega’s op het gebied van Spelenderwijs bewegen en beweegkriebels. Bovendien spelen zij een actieve rol in het beweegbeleid van de organisatie. Het koppelen van bewegen in het VVE programma, OGW of andere programma’s komt ruimschoots aan de orde. In overleg met de opdrachtgever worden de taken van de Beweegcoaches afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de organisatie. Het is aan te bevelen om 1 à 2 Beweegcoaches op te leiden per vestiging. Deze training is goed geschikt voor JOGG Gemeentes en Lekker Fit! interventies.

Wie

Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en leidinggevenden in de kinderopvang die werken met kinderen van 0-12 jaar. Deze training sluit goed aan bij de basistraining Lekker Fit!, Spelenderwijs Bewegen en Beweegkriebels en/of Beweegplezier.

Effect

Het dagelijks ontwikkelingsgericht en Spelenderwijs Bewegen borgen in het beweegbeleid van de organisatie.

Inhoud

 • Verdiepen van de kennis over ontwikkelingsgerichte beweegactiviteiten en beweegkriebels, beweegplezier vanaf vier en Natuursprong.
 • Het geven van een beweegtrainingen aan collega’s op de eigen locatie.
 • Inventariseren van verbeterpunten en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Doorgaande lijn en SLO doelen. Ontwikkelingsgericht benaderen.
 • Stimuleren bewegend leren.
 • Inrichten beweeghoek op de groep.
 • Het maken van een beweegplan en deze koppelen aan het pedagogische beleid van de organisatie.
 • Collegae enthousiasmeren en coachen op het gebied Spelenderwijs Bewegen, bijv d.m.v. korte prikkelende werkvormen om collega’s te inspireren tijdens het teamoverleg.
 • Beweegactiviteiten ontwikkelen zowel voor binnen als buitenspelen en deze koppelen aan thematisch werken, OGW, VVE of andere programma’s.
 • Verkorten van wachtmomenten in het dagritme en het verrijken van de beweegmomenten.
 • Bewegen structureel in het dagprogramma plannen.
 • Ouders betrekken bij Spelenderwijs Bewegen en het organiseren van een ouderbijeenkomst over bewegen.
 • Ouder- kind activiteiten voor thuis stimuleren.

Aansluitend aan de training volgen 2 coaching on the job trainingsmomenten op locatie.

Deelnemers ontvangen na het afronden van de training een beweegcoach certificaat.

Opgeleide beweegcoaches kunnen, indien gewenst, opgenomen worden in het trainers bestand van Confriends en worden uitgenodigd voor een jaarlijkse interventie bijeenkomst.

Kijk hier voor data voor de opleiding Beweegcoaches Lekker Fit! binnen de Gemeente Rotterdam.

Bijeenkomsten 4 dagdelen
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

Exclusief reiskosten trainer.