Werkplektraining tiltraining kinderopvang Coachen on the job | Confriends

Werkplektraining & Coaching on the job

Werkplekinstructies gezond werken in de kinderopvang.

Werkplektraining. Onze bedrijfsoefentherapeut inventariseert de werkplekinstellingen, werkhouding en het bewegingsgedrag van de individuele pedagogisch medewerker. Hierna volgt coaching on the job; medewerkers worden individueel  gecoacht tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek, op het gebied van gezond werken. De adviezen die ontstaan zijn altijd praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Deze coaching sluit goed aan bij onze basistraining Fit en ergonomisch werken in de kinderopvang.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, IKC en BSO die in hun werk fysieke belasting tegen komen en eventueel lichamelijke klachten hebben. Coaching on the job kan individueel maar ook in kleine groepjes plaats vinden. Ook geschikt voor beeldschermfuncties.

Effect

Verminderen fysieke belasting, preventie van ziekteverzuim, vergroten duurzame inzetbaarheid. Vitale pedagogisch medewerkers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn.

Inhoud

  • De 5 W’s van de werkplek; Werkplekergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
  • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag.
  • Allerlei werksituaties worden praktisch geoefend en daarbij kunnen video-opnames worden gemaakt.
  • Ergonomisch leren instellen van de aankleedtafel, leidsterstoelen, zit plek om flessenvoeding te geven, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, de werkhouding, tiltechnieken, pauze gedrag, het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken en praktisch oefenen van persoonlijke knelpunten komen ruimschoots aan de orde.
  • Van de werkplekinventarisatie kan verslag worden gemaakt welke gebruikt kan worden bij de RI&E.
  • De ergocoach van de locatie kan actief meelopen voor scholing on the job.

Deze training staat ook vermeld in de Sterk in Werk Wijzer, scholingsgids van het FCB.

Op zoek naar werkplekcheck voor uw kantoormedewerkers? Check dan hier.

Bijeenkomsten 30-60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag