Traject: Lekker Fit!

Gezonde start en leefstijl voor jonge kinderen.

Een 3-jarig traject om jonge kinderen structureel een Gezonde start te bieden. Tijdens dit trainings- en coachings traject worden er verschillende bewezen interventies ingezet om jonge kinderen, hun ouders en de professionals in de kinderopvang te begeleiden om een gezonde leefstijl aan te leren. Confriends werkte sinds 2012 mee aan het traject Lekker Fit! van de Gemeente Rotterdam. We hebben voor de Gemeente Rotterdam bijna 200 locaties getraind, gecoacht en begeleid in dit traject. Voor gemeentes en organisaties door het hele land maken we gebruik van verschillende onderdelen uit Lekker Fit!

Lekker Fit! 0-4 jaar

Kinderdagverblijflocaties en Peuterspeelzalen kunnen meedoen aan het 3-jarig traject Lekker Fit!. Bij de start van het project richtten we ons vooral op de locaties in wijken waar jonge kinderen een groter risico hebben op overgewicht. Inmiddels richten we ons op de kinderopvang locaties in alle wijken binnen een gemeente. Immers we streven er naar om alle kinderen een gezonde start mee te geven. Het accent ligt op kennis en vaardigheden vergroten van een gezonde leefstijl voor professionals die werken met kinderen van 0-4 jaar en het betrekken van hun ouders. De kinderen binnen deze opvang krijgen hierdoor dagelijks ontwikkelingsgerichte beweegactiviteiten zowel binnen als buiten, en gezonde voeding aangeboden. En ouders leren hoe zij een gezonde leefstijl bij hun kind kunnen stimuleren. Gegarandeerd iedere dag weer.

Het eerste half jaar:

Is gericht op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers op het gebied van gezonde leefstijl voor jonge kinderen. Onderwerpen zijn: gezonde voeding, ontwikkelingsgericht bewegen zowel binnen als buiten, Lekker ontspannen na inspannen en Lekker in je vel zitten.
Locaties vullen een online Lekker Fit! scan in, krijgen een startgesprek, gaan aan de slag met beweegtrainingen voor het gehele team, spelen een voedingsspel. Daarnaast wordt er minimaal 1 Lekker Fit! coach opgeleid per locatie. Deze volgt een driedaagse-training en krijgt coaching on the job.
De locaties maken gebruik van een moestuin en een beweegbak vol met leuk beweegmateriaal, boeken boordevol beweegideeën en koppeling naar VVE programma’s. Ook ontvangen ze tipsheets met interessante informatie over verschillende onderwerpen over een gezonde leefstijl voor jonge kinderen.

Het tweede half jaar:

Ouders betrekken bij Lekker Fit!. De locatie gaat aan de slag met het beleid over voeding (groente en fruit en trakteren), water drinken, bewegen en buitenspelen, goed in je vel zitten en kunnen ontspannen. Ook kan een locatie thema bijeenkomsten gaan organiseren voor de ouders. Lekker Fit! heeft materialen ontwikkeld om de locaties te ondersteunen hierin: Traktatievoorbeeld kaarten, handboeken, ouderinformatieboekjes, Ouderworkshops- train-de-trainer; Waterkaraf versieren of een ouder en kind activiteit over groente eten: Groente spel. Daarnaast zijn er posters over water drinken, eten en drinken en een praatplaat over buitenspelen.

Tweede jaar:

Reflectie jaar. De locaties gaan zorgen dat Lekker Fit! een dagelijkse routine wordt. Lekker Fit! bewegen zit in de dagplanning. Ook het buitenspelen is standaard. Tijdens teambijeenkomst en werkafspraken komt Lekker Fit! regelmatig terug. OGW, VVE en Lekker Fit! worden gekoppeld aan elkaar. De locaties vullen weer de online Lekker Fit! scan in en wordt gecoacht door een trainer van Confriends. Ieder jaar krijgen de Lekker Fit coaches  2 x een verdiepingsdag aangeboden.

Derde jaar:

Volgende stap; implementatie. De locaties gaan weer een stap verder met het borgen van Lekker Fit! Ze maken een verdiepingsslag op het gebied van beweeg – leefstijl trainingen. Er wordt op maat gekeken waar de locaties behoefte aan hebben. Dat kan gaan over de doorgaande lijn, aansluiten bij SLO-doelen, meer bewegen met baby’s, beweeghoek op de groep, verbeteren van kwaliteit van bewegen zowel binnen als buiten. Gezonde voeding en bewegen zit nu standaard in het programma, intake boekjes etc. en zijn er heldere afspraken over het gebruik maken van het speellokaal.

Neem contact met ons op om te bespreken welke interventies geschikt zijn om in te zetten voor jullie Gemeente of GGD of andere organisatie die zich bezig houdt met gezonde Leefstijl voor jonge kinderen.