Teamtraining kinderopvang | Confriends

Teamtraining kinderopvang communiceren en samenwerken

Communicatietraining en meer, speciaal voor teams die nog beter willen samenwerken.

Goed communiceren is besmettelijk! Soms kan je als team vastgeroest zitten in communicatie patronen die niet effectief zijn. Onze trainer maakt uw team bewust van deze patronen. Effectief communiceren werkt hierbij als bindmiddel voor een betere samenwerking. Een hecht team heeft invloed op hun werkplezier, de sfeer in de groep en de kwaliteit van de organisatie.

Ontspannen, oplossingsgericht en plezierig samenwerken staan centraal in deze teamtraining. Wat is ieders rol en taak binnen het team en hoe zorg je voor een open communicatie en goede sfeer. Tijdens deze teamtraining wordt er door de deelnemers veel geoefend, kritisch gereflecteerd en participatief gewerkt met groepsopdrachten. Kortom uw team in beweging zetten en samen de eerste stap naar verandering aangaan!

Wie

Een team pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor teams uit de Jeugdzorg en Welzijn.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking in het team.

Inhoud

Deze teamtraining kinderopvang wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

  • Communicatievaardigheden in het team zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie en communicatiestijlen.
  • Oplossingsgericht handelen en communiceren.
  • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
  • Normen, waarden en kwaliteiten van het team.
  • Bewustworden van overtuigingen, ongeschreven regels en communicatie patronen in het team.
  • Op zoek naar de “wij-factor” in het team; wat is het verschil tussen team en groep individueen.
  • Van dramadriehoek naar groeidriehoek.
  • Verbeterpunten in de samenwerking met team inventariseren en oplossingsgericht benaderen.
  • Ontwikkelen van een team actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen in het team.

De trainer heeft vooraf en tussentijds contact met de leidinggevende om de trainingsdoelen af te stemmen op de leerwensen. Individuele coaching en aanvullende e-opdrachten behoort tot de mogelijkheden.

Ook geschikt voor Jeugdzorg en Welzijn medewerkers. Deze training is opgenomen in de FCB scholingsgids van Kinderopvang werkt.

Bijeenkomsten  2 – 6 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.