ergocoaches gezondheidszorg bijscholing | Confriends

Bijscholing Ergocoaches in de gezondheidszorg

Verdiepende workshops om ergocoaches in de gezondheidszorg nog meer tools mee te geven.

Vergroot het succes van de ergocoaches in de zorg door verdiepende bijscholing. Welke tools hebben ze nodig om hun taak als ergocoach nog beter uit te kunnen voeren? Hoe kunt u de ergocoach nog sterker binnen de organisatie inzetten? Speciaal voor ergocoaches in de gezondheidszorg biedt Confriends vernieuwende trainingen en workshops aan met onderstaande onderwerpen. Ook denken we graag met u mee over uw specifieke wensen en maken voor u een training op maat.

Ergocoach en de kracht van communicatie

Leer effectief communiceren en ervaar hoe communicatie zeer krachtig kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de ergocoach. Hoe kun je medewerkers effectief feedback geven en oplossingsgericht motiveren. Wat is non-verbale communicatie en hoe ga je om met weerstand. Er wordt gewerkt met technieken uit de NLP; Neuro Linguïstisch Programmeren.

Fit achter het beeldscherm

Hoe begeleid je als ergocoach medewerkers die veel met de computer werken. Deze training is gericht op het voorkomen van RSI/CANS -, nek -, schouder -, rug- en hoofdpijnklachten. De ergocoach wordt getraind in het beoordelen en instellen van de beeldschermwerkplek, het aanleren van computerpauzes, de meest gunstige werkhoudingen, typ- en muistechniek en het geven van ergonomische adviezen.

Train de trainer verminderen fysieke belasting

In deze train de trainer leert de Ergocoach een tiltraining op maat te ontwikkelen en zijn trainingsvaardigheden te versterken tijdens het verzorgen van rugscholing op de werkvloer. Hoe organiseer je tiltrainingen in je organisatie en hoe zorg je ervoor dat deze praktisch en leerzaam zijn?

Stress preventie en werkplezier

Wat is stress? Leer wat voor effect stress heeft op het ziekteverzuim en welke rol de ergocoach hierin kan aannemen. Hoe creëer je een ontspannen werksfeer? Hoe kun je medewerkers bewustmaken van effectief omgaan met werkdruk en de dagindeling op de groep?  Tevens komen ontspannings- en ademhalingstechnieken aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de RET-methode; Rationale Emotieve Training. Via de RET-methode wordt de deelnemer getraind dat stress niet altijd veroorzaakt wordt door een situatie, maar vaak door de irrationele gedachte over deze situatie.

Effectief samenwerken voor ergocoaches

Oplossingsgericht samenwerken met collega’s en management is nog niet altijd even gemakkelijk. Hoe functioneert de groep ergocoaches in uw organisatie? Is de taakverdeling helder en weten medewerkers de ergocoaches te vinden?  Borgen van het ergonomisch en gezond werken in het beleid van de organisatie staat hierbij centraal.

Bijeenkomsten 1-4 dagdelen
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

Exclusief reiskosten trainer.