Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

Training Effectief communiceren met ouders in de Kinderopvang

Leer professioneel communiceren met ouders.

Communiceren met ouders betekent samenwerken met ouders in het belang van hun kind. Dit gebeurt zowel mondeling tijdens de haal- en brengmomenten, 10 minuten gesprekken etc. als schriftelijk via de ouderportal, mail- en/of appcontact.  Uw pedagogisch medewerkers zijn hierbij het visitekaartje van uw kinderopvang organisatie.

In deze actieve training staan professioneel communiceren, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor de communicatie, respect en het uitstralen van de visie van de organisatie in de communicatie met ouders centraal.

Hoe geef je een ontwikkelingsgerichte overdracht? Hoe ga je om met ouders die weinig tijd hebben of een andere visie over opvoeden hebben dan de organisatie? Wat kun je doen om ouders meer te betrekken bij VVE of andere programma’s? Als team het beleid uitstralen en alle neuzen dezelfde kant op hebben is hierbij belangrijk.

Past bij de ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch mentorschap. Communiceren met ouders gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Het gaat om samenwerken en de ouders betrokken laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

Deze incompany training wordt op maat gemaakt waarbij de uitkomsten van uw oudertevredenheids- onderzoek en uw leerdoelen kunnen worden meegenomen.

Allerlei soorten gesprekken in de kinderopvang worden praktisch geoefend. Het is mogelijk bij deze training een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

Wie

Pedagogisch medewerkers, mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs, instructeurs in zwemonderwijs en jeugdtrainers in sportomgeving.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders.

Inhoud

De training Communiceren met ouders wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

  • Feedback geven en ontvangen.
  • Actief luisteren.
  • Communicatiestijlen van jezelf en van de diverse typen ouders.
  • Non-verbale communicatie.
  • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
  • Het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het delen pedagogische kennis. Zowel schriftelijke als mondelinge communicatie.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
  • Diverse soorten gesprekken in de kinderopvang.
  • Communiceren vanuit de visie van de organisatie.
  • Het borgen van communiceren met ouders in de praktijk.

Kijk ook eens bij Lastige gesprekken met ouders voor nog meer inspiratie.

Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 535, – per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.