Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

Training Effectief communiceren met ouders in de Kinderopvang

Leer professioneel communiceren met ouders.

Communiceren met ouders betekent samenwerken met ouders in het belang van hun kind. Communiceren met ouders gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Uw pedagogisch medewerkers zijn hierbij het visitekaartje van uw kinderopvang organisatie.

Deze incompany training past bij de ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch mentorschap. Communiceren met ouders gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Het gaat om samenwerken en de ouders betrokken laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

Hoe geef je een ontwikkelingsgerichte overdracht? Hoe ga je om met ouders die weinig tijd hebben of een andere visie over opvoeden hebben dan de organisatie? Wat kun je doen om ouders meer te betrekken bij VVE of andere programma’s? Als team het beleid uitstralen en alle neuzen dezelfde kant op hebben is hierbij belangrijk.

Wij bieden maatwerk. In overleg bieden we losse modules aan van de diverse thema’s rondom communiceren met ouders. De uitkomsten van uw oudertevredenheids-onderzoek en uw leerdoelen nemen we hierin mee. Het is mogelijk een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

Voor deze training is – in verband met het coronavirus – ook een live online training beschikbaar. Net zo praktisch, interactief en effectief zoals u dat van ons mag verwachten.

Wie

Pedagogisch medewerkers, pedagogisch mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs, instructeurs in zwemonderwijs en jeugdtrainers in sportomgeving.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders.

Inhoud

De training Communiceren met ouders wordt op maat samengesteld. Op verzoek kunnen we modules voor u samenstellen, met één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

 • Communicatiestijlen van jezelf en van de diverse typen ouders.
 • Professioneel communiceren vanuit de visie van de organisatie.
 • Verschil waarnemen, observeren en interpreteren. Hoe blijf je objectief in je communicatie richting ouders.
 • Het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het delen pedagogische kennis.
 • De dagelijkse overdracht.
 • Tien minuten gesprekken.
 • Communicatie via app, ouderportal, social media.
 • Observatieverslagen schrijven.
 • Slecht nieuwsgesprekken voeren.
 • Klantvriendelijkheid; ambassadeur zijn van de organisatie.
 • Feedback geven en ontvangen, actief luisteren.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
 • Het borgen van communiceren met ouders in de praktijk.

Deze populaire training wordt ook live online gegeven. Hier vind je alle informatie over online training communiceren met ouders.

Kijk ook eens bij Lastige gesprekken met ouders voor nog meer inspiratie.

Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.