Teamtraining samenwerken en communiceren | Confriends

Effectief communiceren in de Gezondheidszorg

Workshop, cursus over communiceren op de werkvloer specifiek voor de gezondheidszorg.

Een communicatie training over effectief communiceren vanuit je professionele pet. Voor medewerkers in de gezondheidszorg die het nog niet altijd makkelijk vinden om op de werkvloer hun boodschap duidelijk over te brengen. Die het bijvoorbeeld nog lastig vinden zich te verplaatsen in de ander; collega, cliënt of de familie van de cliënt.  Of die het moeilijk vinden om kritische feedback te ontvangen of te geven of vaak te direct of juist te aardig zijn etc.

In deze communicatietraining ontdekken de deelnemers hun sterke en zwakke kanten in hun communicatiegedrag op de werkvloer. Dat doen ze door veel te oefenen, te reflecteren en te doen, eventueel met een gedragsacteur. Hoe verbeter je je communicatiestijl zodat je beter samenwerkt met collega’s, cliënten en hun familie?

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg: de verpleeghuiszorg, huisartspraktijk, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg.

Effect

Het vergroten van effectieve communicatie en samenwerking op de werkvloer.

Inhoud

De communicatietraining voor de zorg en welzijn wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

  • De stappen van feedback geven en ontvangen.
  • Feedforward.
  • De effectieve luisterhouding.
  • Oplossingsgerichte vragen stellen.
  • Inzicht in persoonlijk communicatieproces.
  • Non-verbale communicatie; wat zegt je lichaam?
  • Plek en verantwoordelijkheid nemen in communicatie.
  • Hoe ga je om met emoties, weerstand en grenzen aangeven?
  • Gebruik je professionele pet; hoe is jouw beroepshouding
  • Borgen in de praktijk; aan de slag met je persoonlijke communicatieplan.
Bijeenkomsten 2 – 6 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld. Exclusief reiskosten van de trainer.