Coaching on-the-job beweegtraining

Effectieve training op de werkvloer over ontwikkelingsgericht bewegen met jonge kinderen.

Juist door op de werkvloer mee te lopen kan de trainer met kleine aanwijzingen een groot effect hebben op de uitvoering van de beweegactiviteiten met de jonge kinderen. Wij denken in mogelijkheden. We ondersteunen en stimuleren de pedagogisch medewerkers in de uitvoering van de beweegactiviteiten zowel binnen als buiten. Het verrijken van beweegmogelijkheden tijdens overgangsmomenten. Maar ook tijdens de ADL: krijgt het kind de tijd om zichzelf te ontwikkelen?

Ook kijken we naar de inrichting van de ruimte en de buitenspeelmogelijkheden. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid tot een beweeghoek op de groep? Onze paramedische achtergrond is een grote meerwaarde als het gaat om het observeren van de motorische ontwikkeling van de kinderen en kunnen daardoor gerichte vragen over de ontwikkeling van specifieke kinderen vaak goed beantwoorden.
De locatie kan voorafgaand aan de coaching on the job een online vragenlijst invullen. Klik hier voor de online vragenlijst voor KDV en hier voor de online vragenlijst voor de PSZ.

Coaching on the job is vaak een vervolg op een beweegtraining of opleiden van de beweegcoaches maar kan ook als los product geboekt worden.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang.

Effect

Vergroten van de kwaliteit van bewegen op de kinderopvang locatie. Verkrijgen van adviezen op maat gericht op de situatie van de locatie. Enthousiasmeren van de teams in het aanbieden van beweegactiviteiten en ondersteuning van de beweegcoach.

Inhoud

  • Coaching op maat
  • Bespreken vragenlijst
Bijeenkomsten 30-60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag