Online live training Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s

Bewegen met de baby. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de baby.

“Super veel online geleerd over de ontwikkelstappen en hoe te stimuleren.” “Verrassend simpel en leuk deze beweegideeën die ik heb opgedaan tijdens de online training.” “Leuk die verschillende werkvormen!” Dit zijn veel gehoorde reacties van pedagogisch medewerkers die de live online training Spelenderwijs bewegen met baby’s volgden. We nemen ze tijdens de training mee in de ontwikkelstappen van de baby. Gericht leren kijken; waar is de baby mee bezig en hoe kan je de baby faciliteren in zijn ontwikkeling? We barsten van de beweeg ideeën met baby’s en brengen die graag over aan de deelnemers.

Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. De deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken of gaan werken en hun leidinggevenden.

Effect

Pedagogisch medewerkers hebben ruime motorische kennis over het ontwikkelingsgericht benaderen van de baby’s. Ook kunnen de medewerkers deze kennis overdragen naar ouders.

Online trainen

Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

Inhoud

  • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een baby?
  • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
  • Observeren van de baby.
  • Samen spelen op het niveau van de baby.
  • Beweegactiviteiten en beweegliedjes.
  • Baby’s ook mee naar buiten.
  • Inrichting van de groep, baby vriendelijk?
  • Beweegmateriaal; de zin en onzin.
  • Welk meubilair is goed?
Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.