Spelenderwijs Bewegen en Fitte kinderen 1-4 jaar

Beweegtraining en workshop over bewegen, beweegkriebels en gezonde leefstijl in de kinderopvang.

De kinderopvang is de plek waar Spelenderwijs Bewegen en gezonde leefstijl aanleren bewust ingezet kan worden om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren. U wilt dat er in uw kinderopvang organisatie dagelijks en met veel plezier ontwikkelingsgericht bewogen wordt met de kinderen. Wat is het beweegbeleid van uw organisatie? Drinken de kinderen dagelijks water en stimuleert u het eten van groente en fruit? We gunnen ieder kind een gezonde start!

In deze actieve training krijgen uw pedagogisch medewerkers handvatten voor het doen én zelf bedenken van uitdagende en verantwoorde spel- en beweegactiviteiten. En vooral hoe kunnen zij  Spelenderwijs Bewegen integreren in het dagritme op de groep? Deze training is een verdieping, uitbreiding op Beweegkriebels en maakt gebruik van de pedagogische doelen van de wet Kinderopvang en de 6 NCKO interactievaardigheden. De training Spelenderwijs Bewegen is goed geschikt voor JOGG Gemeentes en Lekker Fit! interventies. Een vervolg op deze training kan zijn: opleiden beweegcoach of het borgen van leefstijl en bewegen voor leidinggevenden. Al meer dan 250 kinderopvang locaties hebben deze training gevolgd.

Wie

Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang die werken met kinderen van 1-4 jaar.

Effect

Dagelijks ontwikkelingsgericht beweegplezier en gezonde leefstijl voor fitte kinderen van 1-4 jaar in uw organisatie.

Inhoud

  • Het leren en ervaren van veel vernieuwende beweeg- en spelactiviteiten voor dreumesen en peuters. Met eenvoudig en goedkoop materiaal zoals viltjes, knijpers, kranten, dozen, lakens, ballen, muziek etc.
  • Beweegkriebels voor jonge kinderen.
  • Het organiseren van spel, speluitleg, vrij spel en geleid spel. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de doelgroep.
  • Beweeg categorieën, doorgaande lijn, aansluiten bij groep 1, SLO doelen.
  • Bewegen op de groep; beweeghoek!
  • Overgangsmomenten; Wachten kan dat ook anders?
  • Beweegactiviteiten bewust ontwikkelingsgericht inzetten. Bijvoorbeeld hoe stimuleer je met bewegen de taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Bewegen integreren in het dagritme van de groep, koppelen aan thematisch werken, VVE of andere programma’s.
  • Spelenderwijs aanleren van water drinken en het eten van groente en fruit.
  • Het betrekken en informeren van ouders bij Spelenderwijs Bewegen.

Deze training is uit te breiden met de module Spelenderwijs bewegen voor baby’s. https://www.confriends.nl/training/kinderopvang/training-spelenderwijs-bewegen/spelenderwijs-bewegen-en-fitte-babys/

Kijk ook eens hier voor onze trajecten Lekker Fit!; Spelenderwijs bewegen en Gezonde leefstijl voor jonge kinderen.

Bijeenkomsten 1 -3 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.