Tiltraining Fit en gezond in de kraamzorg

Training en rugscholing over Arbo en ergonomisch werken in de kraamzorg.

Een praktische tiltraining voor de kraamzorg in gezond werken. Uw medewerkers gaan meteen actief aan de slag! Met gunstige werkhoudingen, buk- en tiltechnieken, gebruik hulpmiddelen en gezond gedrag. Deelnemers worden uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen bij het kraamgezin. Voor deze training ontvangen de deelnemers per bijeenkomst 3 accreditatiepunten bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden KCKZ.

Wie

Alle medewerkers in de kraamzorg die in hun werk fysieke belasting tegen komen.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie ziekteverzuim in de kraamzorg. Deze tiltraining voor de kraamzorg past bij vitaliteitsprogramma’s en vergroten duurzame inzetbaarheid.

Inhoud

Deze tiltraining kraamzorg is maatwerk. In overleg kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Aanleren gunstige werkhoudingen tijdens zitten, staan, lopen, kraamtechnische handelingen en de andere werkzaamheden in de kraamzorg.
 • Tiltechnieken en buk-, draai-, duw-, trek-, reikbewegingen en deze praktisch leren toepassen.
 • Werkplekken ergonomisch instellen met kleine oplossingen.
 • Gebruik ergonomische hulpmiddelen in de kraamzorg.
 • Gunstig houding- en bewegingsgedrag praktisch oefenen, evt met video-opnames.
 • Bewustwording van gezond werken en het belang van preventie.
 • Oplossingsgericht meedenken over verbeterpunten.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Toepassen van de “groene praktijkregels”.
 • Gebruik Arbocheck Kraamzorg.
 • Teamafspraken t.a.v. gezond werken in de kraamzorg.

Mogelijke vervolgtraining: Ergocoach Training Kraamzorg

Bekijk hier onze andere trainingen voor de kraamzorg.

Bijeenkomsten 1-2 dagdelen
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.