Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s

Bewegen met de baby. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de baby.

We weten eigenlijk niet zo goed wat je met de baby kan doen aan bewegen. Dit is een veel gehoorde opmerking van pedagogisch medewerkers. Na deze workshop kunnen ze dit niet meer zeggen. We nemen ze mee in de ontwikkelstappen van de baby. Gericht leren kijken; waar is de baby mee bezig en hoe kan je de baby faciliteren in zijn ontwikkeling? We barsten van de beweeg ideeën met baby’s en brengen die graag over aan de deelnemers.

Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. De deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.

Deze training is ook als online live training beschikbaar: even praktisch en effectief, zoals u dat van Confriends mag verwachten.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken of gaan werken en hun leidinggevenden.

Effect

Pedagogisch medewerkers hebben ruime motorische kennis over het ontwikkelingsgericht benaderen van de baby’s. Ook kunnen de medewerkers deze kennis overdragen naar ouders.

Inhoud

  • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een baby?
  • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
  • Observeren van de baby.
  • Samen spelen op het niveau van de baby.
  • Beweegactiviteiten en beweegliedjes.
  • Baby’s ook mee naar buiten.
  • Inrichting van de groep, baby vriendelijk?
  • Beweegmateriaal; de zin en onzin.
  • Welk meubilair is goed?

Deze training is uit te breiden met de module Spelenderwijs bewegen voor 1-4 jaar.
We bieden deze training ook als live online training aan. Met precies dezelfde kwaliteit die we bieden bij een in-company training. Kijk hier voor de mogelijkheid online training Spelenderwijs bewegen en Fitte baby’s.

Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.