Trainingstraject Maak werk van je kwaliteiten Kinderopvang | Confriends

Trainingstraject: Maak werk van je kwaliteiten

In onze meerjarige trainings- en coachingstrajecten “Maak werk van je kwaliteiten” ligt het accent op persoonlijke groei en ontwikkeling van alle medewerkers in de organisatie. Het trainingstraject kan uitgesmeerd worden over één tot drie jaar.

Langdurig medewerkers prikkelen en trainen in het stimuleren van hun professionaliteit, persoonlijke ontwikkeling en leiderschap vergroot de implementatie van duurzame inzetbaarheid in de organisatie. Medewerkers en management gaan via training, e-challenges en coaching actief aan de slag met het vergroten van hun kwaliteiten en persoonlijk leiderschap. Individuele coaching is hierbij mogelijk. 

Hieronder volgt een voorbeeld van een trainingstraject “Maak werk van je kwaliteiten” zoals we deze uitgevoerd hebben voor een kinderopvangorganisatie. Dit maatwerktraject kan in alle branches ingezet worden.

Trainingstraject Maak werk van je kwaliteiten bij de van Veldhuizenstichting kinderopvang

In april 2017 zijn wij een traject gestart bij de Van Veldhuizen Stichting in Rotterdam. Zij zijn een gespecialiseerde kinderopvangorganisatie voor de plusopvang. Alle medewerkers, dus ook het MT, is aan de slag met professionalisering en het vergroten van hun kwaliteiten. Renate Verschoor, directeur van de Van Veldhuizen Stichting heeft voor dit traject gebruik gemaakt van de subsidieregeling duurzame inzetbaarheid.

Bij kinderopvangorganisatie van Veldhuizen stichting is het traject “Maak werk van je kwaliteiten” onderdeel van een groter traject. Medewerkers gaan namelijk zowel met hun eigen competenties als met die van de kinderen aan de slag. Dit traject laat zich het beste omschrijven als een reis die de hele organisatie met elkaar maakt. Het traject “Plus in het kwadraat” is gestart in april 2017 en zal ruim een jaar duren. Tijdens dit traject volgen ze drie sporen;

  1. Maak werk van je kwaliteiten
  2. Competentie vergrotend werken met kinderen
  3. Nieuw pedagogisch beleid

Confriends neemt de deelnemers mee op het eerste spoor: Maak werk van je kwaliteiten. Alle teams volgen meerdere teamsessies gedurende het traject en worden begeleid door onze coaches. Zowel op individueel, als op team- , als op MT-niveau. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, wat de drijfveren en waarden van zichzelf en de organisatie zijn, wat energie geeft en komen er achter wat hun valkuilen en ontwikkeldoelen zijn. Kortom iedereen krijgt veel zelfinzicht. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan ieders rol binnen het team en de manier van samenwerken en communiceren op de werkvloer. Deze inzichten kunnen de medewerker helpen zichzelf en elkaar nog meer te ontwikkelen en te groeien in zijn of haar vak. 

E-Challenges

Om de medewerkers te helpen en te blijven prikkelen gedurende het hele “Plus in het kwadraat” traject werken we met challenges. Dit zijn korte doe-, schrijf- en reflectieopdrachten die zij regelmatig per mail ontvangen. Hiermee prikkelen we de medewerkers om individueel of samen als team met de onderwerpen uit het traject aan de slag te gaan. Je leert immers het makkelijkst door veel te doen, te herhalen en te ervaren in de praktijk.

Sneeuwbaleffect

Er is veel win-win in dit traject en dat is te merken aan het positieve sneeuwbaleffect. Medewerkers leren in dit traject naast met de kinderen, ook richting zichzelf en hun collega’s, competentie vergrotend te werken. De verworven inzichten van de medewerkers en de sterkere teams die hierdoor ontstaan, zullen bijdragen aan de werkmotivatie, de passie én het werkplezier van iedereen. De medewerkers voelen zich verbonden met de missie van de organisatie en stralen dit uit op de werkvloer. Dit is voelbaar en merkbaar voor zowel de kinderen, de ouders als de medewerkers. Deze resultaten komen de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers ten goede en dus ook de duurzaamheid van de organisatie.

Vervolgtraject Persoonlijk leiderschap

Begin 2018 is een vervolgtraject gestart. Alle pedagogisch medewerkers krijgen in kleine groepen van Confriends een training Persoonlijk Leiderschap aangeboden. Accenten van deze leiderschapstraining zijn;  hoe leid je jezelf en hoe pas je Persoonlijk Leiderschap op de werkvloer toe? Passen jouw waarden en doelen bij die van organisatie, pro-en reactief gedrag en de Cirkel van Invloed, Train je Mindset, Leiderschap in Effectief Communiceren op de werkvloer, Time- en energiemanagement. In november 2018 zijn deze trainingen persoonlijk leiderschap voor pm-ers in de kinderopvang met veel succes afgerond.