Trainingen Communiceren in de gezonheidszorg

Teamtraining effectief en oplossingsgericht communiceren en samenwerken

Speciaal voor teams uit de Gezondheidszorg.

Goed communiceren is besmettelijk! Een hecht team heeft invloed op hun werkplezier, de sfeer in de groep en de kwaliteit van de organisatie. Ontspannen, oplossingsgericht en plezierig samenwerken staan centraal in deze teamtraining voor de gezondheidszorg. Wat is ieder zijn rol en taak binnen het team en hoe zorg je voor een open communicatie en goede sfeer. Tijdens deze teamtraining wordt veel geoefend en participatief gewerkt met groepsopdrachten. Deelnemers worden uitgedaagd om actief mee te denken over oplossingen. Hierdoor ontstaat een groter draagvlak voor het borgen van deze training in het team.

Wie

Team medewerkers en hun leidinggevenden in de gezondheidszorg: de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en de ziekenhuiszorg.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking in het team.

Inhoud

De teamtraining wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

  • Communicatievaardigheden in het team zoals; oplossingsgericht feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen.
  • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
  • Probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht; de focus verleggen naar doelen en oplossingen activeert en geeft positieve energie in een team.
  • IJsbergmodel; wat speelt er onder water in het team? Wat zijn de ongeschreven regels in het team?
  • Verschil tussen team en groep individuen. Op zoek naar de “wij –factor” in het team?
  • Normen, waarden en kwaliteiten van het team.
  • De rollen van de dramadriehoek.
  • Oefenen met zelf ingebrachte casussen.
  • Verbeterpunten in de samenwerking met team inventariseren en oplossingsgericht benaderen.
  • Teamafspraken ten aanzien communiceren en samenwerken borgen in het team.
Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.