Maak werk van je kwaliteiten Zorg en Welzijn Confriends

Training Maak werk van je kwaliteiten voor Zorg en Welzijn

Training, workshop, cursus over persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap.

Een empowermenttraining voor de zorg! Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Deelnemers vullen hun eigen kwaliteiten kwadrant in en leren hun persoonlijke kwaliteitenplan te maken. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten in te zetten? En wat kan juist versterkend werken? Om uiteindelijk hun kwaliteiten in te zetten op de werkvloer in samenwerking met collega’s en cliënten.

Wat motiveert jou in je werk en waar krijg jij energie van?  Wat zijn je drijfveren, waarden, missie en overtuigingen?  En hoe kun je ze verbinden met die van de organisatie? Vragen waar de zorgmedewerker niet altijd bewust bij stil staat, maar die wel van grote invloed zijn op motivatie, leiderschap nemen, werkplezier en loopbaan.

Om het borgen van het leerproces van de deelnemer te vergroten wordt er gewerkt met challenges. Dit zijn korte doe, schrijf en reflectie opdrachten die de deelnemer per mail tussen de bijeenkomsten ontvangt en uitdaagt om met hun leerproces en persoonlijke groei aan de slag te gaan.

Accreditatie is mogelijk. Bijvoorbeeld training voor kraamverzorgenden: deze ontvangen per bijeenkomst 3 accreditatiepunten bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden KCKZ.

Wie

Zorgmedewerkers en eventueel hun leidinggevenden. Bijvoorbeeld uit de kraamzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg etc.

Effect

Inzicht krijgen, versterken en het leren inzetten van persoonlijke kwaliteiten en leiderschap op de werkvloer. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid. Deze training sluit goed aan bij verandertrajecten.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Mogelijke onderwerpen:

• Praktische theorie over de kernkwaliteiten model van Daniel Ofman.
• Het invullen van de eigen en/of teamkernkwadrant.
• Inzicht in je drijfveren, waarden, missie, kwaliteiten en overtuigingen. En hoe deze te verbinden met de waarden en missie van de organisatie.
• Cirkel van Invloed, pro- en reactief gedrag.
• Leiderschap en de regie nemen.
• Energiegevers en energievreters in balans met time- en energiemanagement.
• De kracht van lichaamstaal.
• Mindset; belemmerende overtuigingen oplossingsgericht leren ombuigen.
• Borging; invullen en toepassen persoonlijke kwaliteitenplan.

Interesse in een meerjarig traject voor nog meer borging? Lees dan hier meer

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.