Ergocoach opleiding | Confriends

Ergocoach opleiding

Zowel voor de fysiek zware beroepen als voor kantooromgeving. Borg Gezond en Vitaal Werken in uw organisatie.

Ergocoaches stimuleren en adviseren hun collega’s over gezond en ergonomisch werken en spelen een actieve rol in het preventiebeleid van de organisatie. Bespaar op het inhuren van externen door intern Ergocoaches op te leiden.

Op de werkvloer zorgt de ergocoach voor een blijvende bewustwording en aandacht voor gezond gedrag. In deze praktische incompany opleiding op de eigen werkvloer leert de ergocoach alles over de Arborichtlijnen, ergonomie werkplekken, werkplekken instellen en gezond en vitaal werken praktisch borgen in uw organisatie.

Geschikt voor iedere branche. Deze opleiding is maatwerk. Zowel voor de fysiek zware beroepen als voor de kantooromgeving met beeldschermwerk. Het is bij ons mogelijk een keuze te maken voor ergocoach fysiek zware beroepen of ergocoach beeldschermwerk. Ook is een combinatie mogelijk. Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden!

Wie

Medewerkers en/of leidinggevenden die naast hun normale werkzaamheden een extra taak op zich hebben genomen op het gebied van gezond werken binnen de organisatie, ook geschikt voor preventiemedewerkers en/of KAM-coördinatoren.

Effect

Het borgen van ergonomisch werken en preventie van ziekteverzuim binnen de organisatie. Het vergroten van duurzame inzetbaarheid bij medewerkers, zowel voor de fysiek zware beroepen als voor beeldschermwerkers.

Inhoud

Deze praktische ergocoach opleiding is maatwerk en is erop gericht dat de ergocoach de volgende taken kan uitvoeren:

  • Aanspreekpunt zijn voor gezond werken en verminderen fysieke belasting.
  • Signaleren en analyseren van knelpunten op het gebied van fysieke belasting en deze oplossingsgericht benaderen.
  • Ergonomisch instellen van werkplekken op basis van Arbowetgeving.
  • Medewerkers voorlichting geven over gezond houding- en bewegingsgedrag op de werkvloer en het instellen van hun wisselende werkplekken.
  • Voor de fysieke beroepen: buk-, til-, duw-, draaitechnieken en gebruik arbovriendelijke hulpmiddelen.
  • Voor kantooromgeving: gezond beeldschermwerk, zithouding, typ- en muistechnieken, pauzegedrag en gebruik ergonomische hulpmiddelen.
  • Het Nieuwe Werken, ergonomisch thuiswerken en het coachen van de thuiswerkplek op afstand.
  • Regelmatig gezond bewegingsgedrag bespreekbaar maken, bijvoorbeeld tijdens teamoverleg, nieuwsbrief, intranet, studiedag etc.
  • Betrokken bij aanschaf nieuw meubilair, ergonomische en arbovriendelijke hulpmiddelen en ander werkmateriaal.
  • Ondersteunen van het management in het preventiebeleid.

Deze training is ook (gedeeltelijk) live-online mogelijk, vraag hier naar onze mogelijkheden.

Ook bieden we nascholing voor ergocoaches over ergonomisch en gezond thuiswerken, kijk hier voor meer informatie over deze bijscholing.

Deze training sluit goed aan bij Voorlichting Ergonomie Beeldschermwerk en/of Tiltraining en Vitaal werken

Kijk ook bij onze specialistische Ergocoach opleiding voor in de kinderopvang of bij Ergocoach opleiding voor Zorg en Welzijn.

Bijeenkomsten 1 – 5 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.