Training Oplossingsgericht communiceren | Confriends

Training Oplossingsgericht Communiceren

Omdenken op de werkvloer.

Stop met klagen; even DIMMEN graag! Zet je oplossingsgerichte bril op! Ben je een DIP-er of een DIM-er? Probleemgericht denken noemen we DIP-en oftewel; denken in problemen. De focus richten op oplossingen noemen we DIM-en, oftewel denken in mogelijkheden. 

Probleemgerichte taal is meestal negatief, gaat over het verleden, kost veel energie en is besmettelijk. Oplossingsgericht taalgebruik is meestal een stuk positiever, meer hoopvol, gericht op de toekomst, gericht op mogelijkheden en werkt ook besmettelijk. Waar ligt jouw focus?

Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie ontstaat er meer positieve energie in de communicatie op de werkvloer. Dit verbetert de werksfeer en de samenwerking, zowel intern als extern.

Deelnemers leren in deze incompany training door veel te oefenen en te doen. Hierbij is het toepassen en borgen in de eigen werksituatie belangrijk.

Wie

Medewerkers in alle sectoren.

Effect

Vergroten van de competenties en kwaliteiten op het gebied van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Inhoud

  • Gedrag is besmettelijk; wat zend jij uit?
  • Probleem of mogelijkheid? Door welke bril kijk je naar problemen?
  • De principes van oplossingsgericht communiceren.
  • Het herkennen van probleemgerichte communicatie en deze leren ombuigen naar oplossingsgerichte communicatie. Zowel bij jezelf als bij de ander.
  • Helicopterview en posities in communicatie.
  • Borgen en toepassen van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Deze incompany training oplossingsgericht communiceren kan zowel voor teams als voor medewerkers uit verschillende teams gegeven worden.

Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
Prijs € 595,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.