Werkplekcheck beeldschermwerk ergonomie | Confriends

Werkplekcheck ergonomie gezond beeldschermwerk

Coaching on the job en ergonomisch werkplekadvies.

Deze individuele werkplekcheck bestaat uit een inventarisatie van de werkplekinstellingen, werkhouding en het bewegingsgedrag van de medewerker. Vervolgens geeft de bedrijfsoefentherapeut adviezen over mogelijke oplossingen. Deelnemers ontvangen vooraf een werkplek checklist. Na afloop ontvangen ze een uitgebreide digitale handout met tips over gezond beeldschermwerken. Sluit goed aan bij onze plenaire voorlichting, workshop gezond beeldschermwerken.

De werkplek check bieden wij – in verband met corona – ook in combinatie via een live online dienst aan. Even praktisch en effectief zoals u dat van Confriends mag verwachten.

Wie

Alle medewerkers met die met een beeldscherm werken, zowel thuis als op kantoor.

Effect

Verminderen fysieke belasting, vitalere werknemers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn en preventie van ziekteverzuim bij beeldschermwerk.

Inhoud

  • Inventariseren van de 5 W’s van de werkplek; Werkplekergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
  • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag. Kan zowel op locatie als via videoconsult.
  • Het aanleren van het zelf ergonomisch instellen van de beeldschermwerkplek. Zowel thuis- als flexwerkplekken.
  • Het gebruik van ergonomische hulpmiddelen en sneltoetsen.
  • Het aanleren van de juiste zithouding, typ- en muistechniek.
  • Actieve beeldschermpauzes.
  • Het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken van persoonlijke knelpunten.
  • Verslaglegging en/of ergonomisch paspoort is mogelijk, welke gebruikt kan worden bij de RI&E.
Bijeenkomsten 30 – 60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag