Trajecten en advies voor duurzaam rendement

Haal meer rendement uit de trainingen! Wij geloven in duurzame oplossingen zoals het inzetten van trainingstrajecten. Het geven van een “op zichzelf staande” training kan leuk en leerzaam voor uw medewerkers zijn en vaak al veel opleveren. Wilt u echter meer impact, blijvende gedragsverandering en een hoger leerrendement op langere termijn in uw organisatie, dan is een “losse” training of workshop  meestal niet voldoende. Vooral wanneer je het geleerde daadwerkelijk wilt borgen in de cultuur en in alle lagen van uw organisatie.

Een trainingstraject houdt bij ons in dat we starten met een goede voorbereiding, luisteren naar de leerwensen en mogelijkheden van de opdrachtgever, op maat maken van het traject, alle medewerkers uit de organisatie prikkelen voor een langere periode, evalueren, coachen en adviseren.

Tijdens het traject biedt Confriends training, digitale leerstof, e-challenges en coaching aan zowel medewerkers als management. Hierdoor zijn de medewerkers en het management over een langere periode met hetzelfde thema bezig. Er is meer tijd om het nieuwe gedrag te verankeren in de cultuur van de organisatie. Ook behoort het adviseren over uw beleid met betrekking tot het thema tot onze mogelijkheden.

Thema’s voor trainingstrajecten waar wij veel ervaring in hebben zijn; Vitaliteit en gezond werken, Duurzame inzetbaarheid, Effectief communiceren en samenwerken, Spelenderwijs Bewegen en fitte kinderen, persoonlijke groei (sterk in werk), stresspreventie en werkplezier.

Voorbeelden van gerealiseerde trajecten

Confriends ontwikkelde samen met de Haags Aanpak Gezond Gewicht het Zuiderpark Zwembad in Den Haag een interactief lespakket over gezonde leefstijl voor kinderen en hun ouders. Dit lespakket is verdeeld in 4 thema weken en goed in te zetten tijdens de schoolzwemlessen.

https://www.confriends.nl/trajecten-advies-2/gezonde-leefstijl-lespakket-schoolzwemmen/

Confriends werkt mee aan het Lekker Fit! project voor de Gemeente Rotterdam. Het accent ligt op kennis en vaardigheden vergroten van een gezonde leefstijl voor professionals die werken met kinderen van 0-4 jaar en het betrekken van hun ouders.

In onze training- en coachingstrajecten “Maak werk van je kwaliteiten” ligt het accent op persoonlijke groei en ontwikkeling van alle medewerkers in de organisatie. Ook het versterken van elkaars competenties speelt een grote rol. Door het langdurig stimuleren en uitdagen van de professionaliteit en het werkplezier vergroot de duurzaam inzetbaarheid van medewerkers. Leidinggevenden en management worden door ons gecoacht om het onderwerp te borgen in de organisatie.

Een vitale organisatie met vitale werknemers is een win-win situatie! Werknemers die vitaal zijn komen graag naar het werk en presteren beter, en daar wordt uw organisatie ook beter van. Het is daarom belangrijk om te investeren in de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.