Kleine Koningspelen organisatie tips | Confriends

Kleine Koningsspelen organiseren. Hoe dan? Lees onze inspiratie tips.

Kleine Koningsspelen organiseren? Lees de inspiratie tips van Confriends speciaal voor de kinderopvang, gastouderburo’s en de peuterspeelzalen. Natuurlijk doen de baby’s, dreumesen en peuters ook mee op 12 april met de kleine Koningsspelen!

Kleine Koningsspelen | Confriends

Kleine Koningsspelen! Doen jullie mee?

Een artikel boordevol beweeg ideeën voor de kleine Koningsspelen op 12 april. Speciaal voor kinderdagverblijven, gastouders en voorscholen en peuterspeelzalen.

Tiltraining Kraamzorg in Gezond werken | Praktijkgericht | Confriends

Onze training kraamzorg in vakblad Kraamsupport met actiekorting

Trots zijn wij op het artikel in het vakblad KraamSupport. Laura Jansma schreef over onze Confriends training “Fit en gezond in de kraamzorg.” Met leuke tips voor gezonder werken in de kraamzorg, reacties van onze deelnemers en een actiekorting voor kraamzorgorganisaties die voor 15 april een training aanvragen, met de code vermeld in het artikel. Lees hier het artikel

Bekijk hier onze trainingen voor de (kraam)zorg.

Workshop Ademwijs in de kinderopvang | Confriends

Nieuwe workshop Ademwijs in de kinderopvang!

Vanaf deze week bieden we een nieuwe workshop aan. Leer in deze workshop alles over de ademhaling voor nog meer rust en ontspanning op de groep! Speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. Onze ademtrainer Lilian Korzilius maakt pedagogische medewerkers bewust van het grote effect dat de ademhaling heeft op het welbevinden van de kinderen en de pedagogisch medewerker. Deze workshop is een win-win situatie. Goed voor zowel de kinderen als de pm-er! Lees hier meer en vraag vrijblijvend een offerte bij ons aan.

teamtrainingen www.confriends.nl

Hebben jullie al jaardoelen voor 2019?

Jaardoelen stellen met je team is belangrijk. Doelen stellen geeft namelijk richting, zodat iedereen weet; waar gaan we voor en wat willen we het komende jaar bereiken? Het einde van het jaar of de start van het nieuwe jaar is een mooi moment om daar als leidinggevende samen met je team bij stil te staan. Heeft jullie organisatie al nieuwe doelen gesteld voor 2019? En wie heeft deze doelen bepaald? Zijn deze doelen vanuit het management min of meer “opgelegd” aan het team of samen met de medewerkers tot stand gekomen?

Zorg voor commitment.

Wist je dat wanneer medewerkers meedenken met het maken van de nieuwe doelen voor het komende jaar er meer draagvlak zal zijn om deze tot een succes te maken? Om doelen succesvol te implementeren in de organisatie is het namelijk belangrijk dat medewerkers eigenaarschap krijgen. Als een medewerker mede mag bepalen waar hij of zij aan gaat werken het komende jaar, zal deze zich meer gemotiveerd en verantwoordelijk voelen om de gestelde doelen te bereiken.

Zorg er daarom voor dat iedereen actief meedoet en voorkom dat alleen de kartrekkers van het team de doelen gaan bepalen. Hiervoor hebben we een leuke werkvorm bedacht. Een werkvorm waarbij iedereen uit het team actief mee moet doen in het bedenken van de nieuwe doelstellingen voor het komende jaar. Natuurlijk aangevuld met een actieplan.

Werkvorm: teamdoelen stellen 2019, iedereen doet mee!

Nodig:

Post-its, dikke stiften, A4 papier, sticker vellen met stippen, grote vellen papier en een positieve sfeer.

Start met een positieve sfeer.

Start als leidinggevende eerst met een positieve sfeer creëren. Een positieve stemming zorgt namelijk voor meer openheid en motivatie in het team om aan de slag te gaan met de doelen voor 2019. Leg daarom eerst de focus op wat ging er goed het afgelopen jaar? Dit doe je door zelf de starten met 1 a 2 punten die je goed vond gaan t.a.v. de bepaalde doelstellingen voor 2018 in het afgelopen jaar. Daarna vraag je of ze tweetallen willen vormen. Geef ieder tweetal een leeg A4 papier. Vraag of ze in 5 min zoveel mogelijk punten op willen schrijven die zij goed vonden gaan in het afgelopen jaar. Daarna vraag je per groep om 1 punt in 1 zin te delen, zo ga je alle groepjes langs totdat alle punten genoemd zijn. Houd deze ronde kort en bondig. Speek af dat ze de punten in 1 zin uitspreken en dat er niet over gediscussieerd wordt.

Doelen bepalen.

Leg een paar post-its blokjes neer en vraag of iedereen er een aantal van af wil halen. Geef nu de opdracht dat ze in stilte voor zichzelf gaan bedenken aan welke doelen zij het komende jaar zouden willen werken. Leid dit stukje goed in door de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld “waar zouden wij als team het komende jaar nog beter in willen worden? ”Of maak het specifieker; “waar zouden wij als team ten aanzien van ……………. nog beter in willen worden?
Geef hier 8 minuten voor. Iedereen schrijft per post-it 1 doel op. Iedere medewerker schrijft minimaal 2 post-its en brengt deze naar een stuk muur, tafel of plakt deze op een groot vel papier. Zorg ervoor dat dit gedeelte ook daadwerkelijk in stilte gebeurd en mensen geen groepjes gaan vormen.

Doelen selecteren.

Bekijk met elkaar de post-its en selecteer de post-its met dezelfde of vergelijkbare doelen bij elkaar. Geef de medewerkers een stickervel met stippen of geef ze een dikke stift. Iedere medewerker mag 2x een stip achter een doel zetten die zij of hij het belangrijkste vindt. Daarna tellen jullie de stippen per doel en kunnen zo een doelen top 3 of top 5 samenstellen.

Actieplan.

Maak groepjes van 3 tot 5 personen en geef ieder groepje een groot vel papier en stiften. Laat ieder groepje een doel uitwerken. Ze gaan met elkaar en actieplan voor het komende jaar bedenken voor het gestelde doel. Wie gaat wat waar doen? Maak hiervoor gebruik van de acht W-vragen:

  1. Wat willen we bereiken en hoe ziet dat er uit op de werkvloer?
  2. Wie is er bij betrokken?
  3. Wat hebben we hiervoor nodig?
  4. Waar gaat het gebeuren?
  5. Wanneer gebeurt het?
  6. Waarom willen we het bereiken?
  7. Wat is onze eerste stap?
  8. Wanneer gaan we het evalueren?

Als leidinggevende ga je de groepjes langs. Stimuleer iedereen om actief mee te doen met het bedenken van het actieplan. Vervolgens presenteert ieder groepje zijn actieplan aan de rest van het team.

Scholingsdoelen.

Mochten jullie scholingsdoelen hebben gesteld en willen jullie als team of individueel groeien in jullie professionaliteit? Kijk dan op onze website of neem vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met jullie mee. Samen gaan we aan de slag voor een nog mooier 2019 met veel werkplezier!

 

Training Effectief communiceren incompany | Confriends

Ben je in of uit contact? De kunst van verbinding maken.

Hoe komt het dat het ene gesprek makkelijker verloopt dan de ander? Je herkent het vast wel met de ene collega of klant heb je meer een “klik” dan met de andere. Soms heb je het idee dat je goed op één lijn zit met de ander en dat de communicatie lekker stroomt en soms heb je het idee dat wat je ook zegt je boodschap niet overkomt en het gesprek je meer tijd en energie kost. Check dan of je wel goed afgestemd bent met de ander.

Even afstemmen graag.

Wanneer je naar een goed gesprek kijkt dan kan je dat letterlijk aan de buitenkant zien. Je kan bijvoorbeeld zien dat de gesprekspartners op dezelfde manier zitten of staan, dezelfde gebaren maken. Bijvoorbeeld beide wat naar elkaar toe gebogen, of met de armen of benen over elkaar. Ze maken oogcontact, maken vrijwel identieke gebaren met de handen of ze leunen naar één kant. Je hoort dat ze op gelijke toonhoogte en in hetzelfde tempo praten. Zelfs in het zelfde tempo ademen als je gesprekpartner hoort bij een goed gesprek. De gesprekspartners maken met elkaar contact en zijn volledig op elkaar afgestemd. Ze vormen als het ware één geheel en spiegelen elkaar.

Zodra je niet meer afgestemd bent op de ander gebeurt het omgekeerde. Je ziet bijvoorbeeld dat beide gesprekspartners niet dezelfde lichaamshouding aannemen, andere toon en tempo van praten hebben. Het lijkt wel of ze alle twee op een andere golflengte zitten en langs elkaar heen praten.

Je zult merken dat je bij kinderen vaak automatisch spiegelt en afstemt. Je gaat automatisch met je lichaam op kindhoogte, gebruikt een andere toonhoogte, tempo en woorden dan in je gesprek met volwassenen. Kortom je stemt af op het kind.

Afstemmen, contact maken, houdingen, bewegingen en gebaren zijn dus een belangrijke voorwaarde in een gesprek. Als je onvoldoende afstemt op je gesprekspartner, zou het zo maar kunnen dat je informatie mist, elkaar niet begrijpt en aan het miscommuniceren bent. Vanuit de NLP- methode (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt dit ook wel rapport (spreek het uit op z’n Frans; rappoor )maken genoemd.

Wat kun je hiermee op de werkvloer?

Wil je binnen de communicatie iets bereiken met de ander dan is het belangrijk om eerst goed af te stemmen op de ander. De kans dat je boodschap dan goed overkomt richting collega’s en klanten is veel groter. Gelukkig gaat dit in de meeste gesprekken automatisch en hoef je hier niets voor te doen.
Mocht een gesprek naar jouw idee niet lekker verlopen; onderzoek dan of je wat meer kunt “matchen” met de ander. Maak contact, stem af en ga communiceren op de golflengte van de ander.

Matchen, oftewel afstemmen op de ander, is geen kunstje!

Als je denkt dat matchen alleen maar een kunstje is en gaat over houding en gedrag kopieren van de ander dan heb je het mis. Het is namelijk veel meer dan dat! Matchen gaat namelijk ook over echt contact maken. In verbinding staan met jezelf en de ander, respect hebben, jezelf en de ander helemaal oke vinden, zonder oordeel en veroordeel zijn.

Neem de komende tijd eens waar hoe natuurlijk je afstemt op de ander. Wees je bewust of je met een  collega of klant “matcht” en hoe je misschien nog meer zou kunnen matchen. Doe het uiteraard subtiel en welgemeend zodat het niet als een trucje voelt!

Training of coaching op jouw locatie?

Zou je individueel of samen met je collega’s meer willen weten over matchen en effectief communiceren op de werkvloer met collega’s en klanten? We stemmen graag met jullie af! Kijk dan hier voor de mogelijkheden voor een in-company training. Ook 1 op 1 coaching is mogelijk.

Voor kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg; nog FCB subsidie aanvraag mogelijk tot 15 december 2018

Veel van onze trainingen vallen onder de subsidie regeling van het FCB. Subsidie aanvragen is nog mogelijk tot 15 december 2018! Zowel voor individuele medewerkers als organisaties. Pak dus nu je kans! Neem vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met je mee en helpen je met je aanvraag.

 

 

FCB subsidie aanvragen verlengd tot 15 december 2018

Voor wie?

Aanvragen kan nog tot 30 november 2018, dus pak nu je kans! Speciaal voor medewerkers die vallen onder de cao Sociaal Werk, Jeugdzorg of Kinderopvang. Je kunt de subsidie zelf als medewerker of als organisatie aanvragen. Ook oud-medewerkers die korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen, komen in aanmerking voor een bijdrage. Je kunt 60% subsidie ontvangen voor de door jou ingezette activiteit.

Onze trainingen met subsidie.

Veel van onze trainingen en individuele coaching komen in aanmerking voor deze subsidie. Zoals onze Sterk in werk trainingen en onze trainingen over Effectief communiceren en samenwerken.  Ook staan een aantal van onze trainingen vermeld in de Sterkinwerkwijzer van het FCB.

Meer info nodig?

Voor meer info kijk op de site van FCB. Neem vrijblijvend contact met ons, we denken graag met je mee en helpen je graag met de aanvraag.

 

Dag van kraamzorg, Tiltraining; Gezond en fit werken | Confriends

Confriends bij Dag van de Kraamzorg

De dag van de Kraamzorg 2018 is het kennisevent voor de kraamverzorgenden. Deze vindt plaats op 14 september 2018 in Nieuwegein. Het thema van deze dag van de Kraamzorg is voorlichting en preventie. Een thema dat helemaal past bij Confriends! We hebben daarom een stand op de beursvloer en verzorgen workshops over Fit en gezond werken in de Kraamzorg.

Op onze stand ontmoeten we je graag en vertellen we je meer over onze mogelijkheden voor kraamverzorgenden. Tijdens onze workshop Tiltraining; Fit en gezond blijven in de kraamzorg gaan de deelnemers meteen actief aan de slag! Met gunstige werkhoudingen, buk- en tiltechnieken, het gebruik van hulpmiddelen en gezond en vitaal gedrag. Ze worden tijdens interactieve werkvormen uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen bij het kraamgezin.

Zien we jou ook op deze dag van de Kraamzorg? Kijk hier voor meer informatie over het volledige programma en voor aanmelden voor deze dag.

 

 

 

Mentaal fit kinderopvang Sterk in Werktrainingen | Confriends

Hoe blijf je mentaal fit in de kinderopvang?

In ons vorige blog over de vitale kinderopvang hebben we tips gegeven over hoe je vooral fysiek fit kunt blijven. Omdat vitaliteit ook gaat over mentaal fit zijn, geven we je in deze blog 5 tips om aan je mentale fitheid te werken. Wist je dat mentaal fit zijn gaat over je mindset, persoonlijke groei en ontwikkeling? Mentaal fitte medewerkers, die vanuit hun passie en plezier werken zijn effectiever in hun werk. Ze leveren betere prestaties, zijn vitaler, minder vaak ziek en hebben meer werkplezier.

Tip 1. Maak werk van je kwaliteiten.

Weten waar je goed in bent, wat je kernkwaliteiten zijn en weten wat je valkuilen zijn geeft zelfinzicht. Dit zelfinzicht kan jou helpen jezelf nog meer te ontwikkelen en te groeien in je vak. Wie dat bewust op de werkvloer inzet vergroot zijn professionaliteit en werkt met meer passie en plezier. Speel bijvoorbeeld met je team het kwaliteitenspel van Peter Gerrickens en ontdek samen elkaars kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Tip 2 Onderzoek jezelf eens op een diepere laag.

Wat motiveert jou? Wat zijn bijvoorbeeld jouw drijfveren waarom je dit werkt doet? En ken je je missie? Bewuste en onbewuste drijfveren sturen je gedrag. Wanneer je je bewust wordt van je drijfveren en je missie, kun je je motieven voor werk overwegen en opnieuw kiezen.

En ken je ook de waarden, drijfveren en missie van de organisatie waar je bij werkt? Kun je jouw drijfveren, waarden en missie verbinden met die van de organisatie en andersom? Vragen waar je als pedagogisch medewerker niet altijd bewust bij stil staat, maar die wel van grote invloed zijn op je motivatie, werkplezier en loopbaan.

Tip 3. Inventariseer energievreters en energiegevers.

Een leuke oefening die je zowel individueel als met het team kan doen. Maak een lijst van activiteiten en situaties die jou en/of het team energie kosten en energie geven. Maak daarna de balans op. Doe je of jullie genoeg energiegevende activiteiten? Hoe zou je ze vaker in kunnen zetten? Welke oplossingen kun je zelf of samen met het team bedenken om de energievreters aan te pakken? Begin met kleine stapjes te veranderen. Kleine stappen zijn vaak makkelijker te zetten en uit te voeren en kunnen al een groot effect hebben.

Tip 4. Zorg voor hersteltijd.

Werken in de kinderopvang kan soms topsport zijn. Net als sporters heb jij als pedagogisch medewerker tijd nodig om te herstellen. Of vergelijk het met het opladen van je telefoon. Ook je lichaam heeft oplaadtijd nodig om te herstellen. Herstellen doe je het beste tijdens pauzes. Niet werken betekent dan zowel fysiek als mentaal herstellen. Zorg dan ook dat je pauze een echte oplaadmoment is! Ga dus niet nog even al je computertaken of schriftjes schrijven in je pauze want dat is ook werk en daar herstel je niet van.

Zeer effectief is om naast je pauzes ook tijdens je werk oplaadmomenten inbouwen. Een paar minuten is al voldoende. Ga bijvoorbeeld samen met de kinderen yoga en ademhalingsoefeningen doen; doe een aantal handelingen per dag heel bewust en mindful; goed voor jou en goed voor het kind.

Wist je dat goed slapen heel goed helpt om te herstellen? Je hebt ongeveer 7 à 8 uur nodig om, zowel fysiek als mentaal, te herstellen van je dag.

Tip 5. Ga voor een oplossingsgerichte mindset.

Luister hoe jezelf praat en hoe er in jouw team onderling met elkaar gesproken wordt . Sommige teamleden kunnen misschien de neiging hebben probleemgericht te communiceren, bijvoorbeeld : “Dat kunnen we niet, het gaat ook nooit goed, daar hebben we toch geen tijd voor, dat is een probleem, dat willen de ouders niet, ja maar…, dat gaat niet werken.” etc. Medewerkers die ontevreden zijn, kunnen de schuld bij de ander neerleggen, bijvoorbeeld: het ligt aan de crisis, lastige klanten, luie collega’s, werkdruk etc. Het gaat om de manier hoe je er tegenaan kijkt en ermee omgaat. Waar steek je je energie in? Neem jij leiderschap of laat je je leiden? Focussen op problemen versterkt problemen, focus op oplossingen creëert oplossingen.

Pak de regie en zet bij het kijken naar problemen je oplossingsgerichte bril op. Kijken naar wat de oplossing kan zijn en naar wat goed werkt. Dit geeft je inspiratie, richting en energie. Ontdek wat voor jou en je team goed werkt.

Succes met het toepassen van deze tips! We hebben er nog veel meer voor je. Heb je vragen of wil je meer leren over mentaal fit zijn in de kinderopvang? Kijk dan op onze website voor meer informatie over onze ‘Sterk in werk’-trainingen en -trajecten voor de kinderopvang. Of neem vrijblijvend contact met ons op.

Preventiemedewerker en ergocoach snelstartgids | confriends

Vraag gratis download aan! TNO Snelstartgids voor ergocoaches en preventiemedewerkers

Speciaal voor ergocoaches of preventiemedewerkers! Deze handige preventiegids is ontwikkeld en samengesteld door TNO. Deze snelstartgids werkt als een stappenplan. De gids helpt je met de belangrijke eerste stappen die je als ergocoach of preventiemedewerker neemt en wijst de weg naar praktische tools, filmpjes en websites.
In deze gids lees je alles over je rol als preventiemedewerker, je rechten en plichten, taken, inventariseren van risico’s, RI&E, welke kennis je nodig hebt en waar je die kunt vinden. Ook het nemen van maatregelen en een concrete plan van aanpak voor effectieve preventie in de praktijk.

Wil je een gratis download van deze gids? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij sturen je deze handige preventiegids met praktische tips gratis en vrijblijvend per mail toe.