teamtrainingen www.confriends.nl

Hebben jullie al jaardoelen voor 2019?

Jaardoelen stellen met je team is belangrijk. Doelen stellen geeft namelijk richting, zodat iedereen weet; waar gaan we voor en wat willen we het komende jaar bereiken? Het einde van het jaar of de start van het nieuwe jaar is een mooi moment om daar als leidinggevende samen met je team bij stil te staan. Heeft jullie organisatie al nieuwe doelen gesteld voor 2019? En wie heeft deze doelen bepaald? Zijn deze doelen vanuit het management min of meer “opgelegd” aan het team of samen met de medewerkers tot stand gekomen?

Zorg voor commitment.

Wist je dat wanneer medewerkers meedenken met het maken van de nieuwe doelen voor het komende jaar er meer draagvlak zal zijn om deze tot een succes te maken? Om doelen succesvol te implementeren in de organisatie is het namelijk belangrijk dat medewerkers eigenaarschap krijgen. Als een medewerker mede mag bepalen waar hij of zij aan gaat werken het komende jaar, zal deze zich meer gemotiveerd en verantwoordelijk voelen om de gestelde doelen te bereiken.

Zorg er daarom voor dat iedereen actief meedoet en voorkom dat alleen de kartrekkers van het team de doelen gaan bepalen. Hiervoor hebben we een leuke werkvorm bedacht. Een werkvorm waarbij iedereen uit het team actief mee moet doen in het bedenken van de nieuwe doelstellingen voor het komende jaar. Natuurlijk aangevuld met een actieplan.

Werkvorm: teamdoelen stellen 2019, iedereen doet mee!

Nodig:

Post-its, dikke stiften, A4 papier, sticker vellen met stippen, grote vellen papier en een positieve sfeer.

Start met een positieve sfeer.

Start als leidinggevende eerst met een positieve sfeer creëren. Een positieve stemming zorgt namelijk voor meer openheid en motivatie in het team om aan de slag te gaan met de doelen voor 2019. Leg daarom eerst de focus op wat ging er goed het afgelopen jaar? Dit doe je door zelf de starten met 1 a 2 punten die je goed vond gaan t.a.v. de bepaalde doelstellingen voor 2018 in het afgelopen jaar. Daarna vraag je of ze tweetallen willen vormen. Geef ieder tweetal een leeg A4 papier. Vraag of ze in 5 min zoveel mogelijk punten op willen schrijven die zij goed vonden gaan in het afgelopen jaar. Daarna vraag je per groep om 1 punt in 1 zin te delen, zo ga je alle groepjes langs totdat alle punten genoemd zijn. Houd deze ronde kort en bondig. Speek af dat ze de punten in 1 zin uitspreken en dat er niet over gediscussieerd wordt.

Doelen bepalen.

Leg een paar post-its blokjes neer en vraag of iedereen er een aantal van af wil halen. Geef nu de opdracht dat ze in stilte voor zichzelf gaan bedenken aan welke doelen zij het komende jaar zouden willen werken. Leid dit stukje goed in door de juiste vragen te stellen. Bijvoorbeeld “waar zouden wij als team het komende jaar nog beter in willen worden? ”Of maak het specifieker; “waar zouden wij als team ten aanzien van ……………. nog beter in willen worden?
Geef hier 8 minuten voor. Iedereen schrijft per post-it 1 doel op. Iedere medewerker schrijft minimaal 2 post-its en brengt deze naar een stuk muur, tafel of plakt deze op een groot vel papier. Zorg ervoor dat dit gedeelte ook daadwerkelijk in stilte gebeurd en mensen geen groepjes gaan vormen.

Doelen selecteren.

Bekijk met elkaar de post-its en selecteer de post-its met dezelfde of vergelijkbare doelen bij elkaar. Geef de medewerkers een stickervel met stippen of geef ze een dikke stift. Iedere medewerker mag 2x een stip achter een doel zetten die zij of hij het belangrijkste vindt. Daarna tellen jullie de stippen per doel en kunnen zo een doelen top 3 of top 5 samenstellen.

Actieplan.

Maak groepjes van 3 tot 5 personen en geef ieder groepje een groot vel papier en stiften. Laat ieder groepje een doel uitwerken. Ze gaan met elkaar en actieplan voor het komende jaar bedenken voor het gestelde doel. Wie gaat wat waar doen? Maak hiervoor gebruik van de acht W-vragen:

  1. Wat willen we bereiken en hoe ziet dat er uit op de werkvloer?
  2. Wie is er bij betrokken?
  3. Wat hebben we hiervoor nodig?
  4. Waar gaat het gebeuren?
  5. Wanneer gebeurt het?
  6. Waarom willen we het bereiken?
  7. Wat is onze eerste stap?
  8. Wanneer gaan we het evalueren?

Als leidinggevende ga je de groepjes langs. Stimuleer iedereen om actief mee te doen met het bedenken van het actieplan. Vervolgens presenteert ieder groepje zijn actieplan aan de rest van het team.

Scholingsdoelen.

Mochten jullie scholingsdoelen hebben gesteld en willen jullie als team of individueel groeien in jullie professionaliteit? Kijk dan op onze website of neem vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met jullie mee. Samen gaan we aan de slag voor een nog mooier 2019 met veel werkplezier!

 

Training Effectief communiceren incompany | Confriends

Ben je in of uit contact? De kunst van verbinding maken.

Hoe komt het dat het ene gesprek makkelijker verloopt dan de ander? Je herkent het vast wel met de ene collega of klant heb je meer een “klik” dan met de andere. Soms heb je het idee dat je goed op één lijn zit met de ander en dat de communicatie lekker stroomt en soms heb je het idee dat wat je ook zegt je boodschap niet overkomt en het gesprek je meer tijd en energie kost. Check dan of je wel goed afgestemd bent met de ander.

Even afstemmen graag.

Wanneer je naar een goed gesprek kijkt dan kan je dat letterlijk aan de buitenkant zien. Je kan bijvoorbeeld zien dat de gesprekspartners op dezelfde manier zitten of staan, dezelfde gebaren maken. Bijvoorbeeld beide wat naar elkaar toe gebogen, of met de armen of benen over elkaar. Ze maken oogcontact, maken vrijwel identieke gebaren met de handen of ze leunen naar één kant. Je hoort dat ze op gelijke toonhoogte en in hetzelfde tempo praten. Zelfs in het zelfde tempo ademen als je gesprekpartner hoort bij een goed gesprek. De gesprekspartners maken met elkaar contact en zijn volledig op elkaar afgestemd. Ze vormen als het ware één geheel en spiegelen elkaar.

Zodra je niet meer afgestemd bent op de ander gebeurt het omgekeerde. Je ziet bijvoorbeeld dat beide gesprekspartners niet dezelfde lichaamshouding aannemen, andere toon en tempo van praten hebben. Het lijkt wel of ze alle twee op een andere golflengte zitten en langs elkaar heen praten.

Je zult merken dat je bij kinderen vaak automatisch spiegelt en afstemt. Je gaat automatisch met je lichaam op kindhoogte, gebruikt een andere toonhoogte, tempo en woorden dan in je gesprek met volwassenen. Kortom je stemt af op het kind.

Afstemmen, contact maken, houdingen, bewegingen en gebaren zijn dus een belangrijke voorwaarde in een gesprek. Als je onvoldoende afstemt op je gesprekspartner, zou het zo maar kunnen dat je informatie mist, elkaar niet begrijpt en aan het miscommuniceren bent. Vanuit de NLP- methode (Neuro Linguïstisch Programmeren) wordt dit ook wel rapport (spreek het uit op z’n Frans; rappoor )maken genoemd.

Wat kun je hiermee op de werkvloer?

Wil je binnen de communicatie iets bereiken met de ander dan is het belangrijk om eerst goed af te stemmen op de ander. De kans dat je boodschap dan goed overkomt richting collega’s en klanten is veel groter. Gelukkig gaat dit in de meeste gesprekken automatisch en hoef je hier niets voor te doen.
Mocht een gesprek naar jouw idee niet lekker verlopen; onderzoek dan of je wat meer kunt “matchen” met de ander. Maak contact, stem af en ga communiceren op de golflengte van de ander.

Matchen, oftewel afstemmen op de ander, is geen kunstje!

Als je denkt dat matchen alleen maar een kunstje is en gaat over houding en gedrag kopieren van de ander dan heb je het mis. Het is namelijk veel meer dan dat! Matchen gaat namelijk ook over echt contact maken. In verbinding staan met jezelf en de ander, respect hebben, jezelf en de ander helemaal oke vinden, zonder oordeel en veroordeel zijn.

Neem de komende tijd eens waar hoe natuurlijk je afstemt op de ander. Wees je bewust of je met een  collega of klant “matcht” en hoe je misschien nog meer zou kunnen matchen. Doe het uiteraard subtiel en welgemeend zodat het niet als een trucje voelt!

Training of coaching op jouw locatie?

Zou je individueel of samen met je collega’s meer willen weten over matchen en effectief communiceren op de werkvloer met collega’s en klanten? We stemmen graag met jullie af! Kijk dan hier voor de mogelijkheden voor een in-company training. Ook 1 op 1 coaching is mogelijk.

Voor kinderopvang, sociaal werk en jeugdzorg; nog FCB subsidie aanvraag mogelijk tot 15 december 2018

Veel van onze trainingen vallen onder de subsidie regeling van het FCB. Subsidie aanvragen is nog mogelijk tot 15 december 2018! Zowel voor individuele medewerkers als organisaties. Pak dus nu je kans! Neem vrijblijvend contact met ons op, we denken graag met je mee en helpen je met je aanvraag.

 

 

FCB subsidie aanvragen verlengd tot 15 december 2018

Voor wie?

Aanvragen kan nog tot 30 november 2018, dus pak nu je kans! Speciaal voor medewerkers die vallen onder de cao Sociaal Werk, Jeugdzorg of Kinderopvang. Je kunt de subsidie zelf als medewerker of als organisatie aanvragen. Ook oud-medewerkers die korter dan zes maanden een WW-uitkering ontvangen, komen in aanmerking voor een bijdrage. Je kunt 60% subsidie ontvangen voor de door jou ingezette activiteit.

Onze trainingen met subsidie.

Veel van onze trainingen en individuele coaching komen in aanmerking voor deze subsidie. Zoals onze Sterk in werk trainingen en onze trainingen over Effectief communiceren en samenwerken.  Ook staan een aantal van onze trainingen vermeld in de Sterkinwerkwijzer van het FCB.

Meer info nodig?

Voor meer info kijk op de site van FCB. Neem vrijblijvend contact met ons, we denken graag met je mee en helpen je graag met de aanvraag.

 

Dag van kraamzorg, Tiltraining; Gezond en fit werken | Confriends

Confriends bij Dag van de Kraamzorg

De dag van de Kraamzorg 2018 is het kennisevent voor de kraamverzorgenden. Deze vindt plaats op 14 september 2018 in Nieuwegein. Het thema van deze dag van de Kraamzorg is voorlichting en preventie. Een thema dat helemaal past bij Confriends! We hebben daarom een stand op de beursvloer en verzorgen workshops over Fit en gezond werken in de Kraamzorg.

Op onze stand ontmoeten we je graag en vertellen we je meer over onze mogelijkheden voor kraamverzorgenden. Tijdens onze workshop Tiltraining; Fit en gezond blijven in de kraamzorg gaan de deelnemers meteen actief aan de slag! Met gunstige werkhoudingen, buk- en tiltechnieken, het gebruik van hulpmiddelen en gezond en vitaal gedrag. Ze worden tijdens interactieve werkvormen uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen bij het kraamgezin.

Zien we jou ook op deze dag van de Kraamzorg? Kijk hier voor meer informatie over het volledige programma en voor aanmelden voor deze dag.

 

 

 

Mentaal fit kinderopvang Sterk in Werktrainingen | Confriends

Hoe blijf je mentaal fit in de kinderopvang?

In ons vorige blog over de vitale kinderopvang hebben we tips gegeven over hoe je vooral fysiek fit kunt blijven. Omdat vitaliteit ook gaat over mentaal fit zijn, geven we je in deze blog 5 tips om aan je mentale fitheid te werken. Wist je dat mentaal fit zijn gaat over je mindset, persoonlijke groei en ontwikkeling? Mentaal fitte medewerkers, die vanuit hun passie en plezier werken zijn effectiever in hun werk. Ze leveren betere prestaties, zijn vitaler, minder vaak ziek en hebben meer werkplezier.

Tip 1. Maak werk van je kwaliteiten.

Weten waar je goed in bent, wat je kernkwaliteiten zijn en weten wat je valkuilen zijn geeft zelfinzicht. Dit zelfinzicht kan jou helpen jezelf nog meer te ontwikkelen en te groeien in je vak. Wie dat bewust op de werkvloer inzet vergroot zijn professionaliteit en werkt met meer passie en plezier. Speel bijvoorbeeld met je team het kwaliteitenspel van Peter Gerrickens en ontdek samen elkaars kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën.

Tip 2 Onderzoek jezelf eens op een diepere laag.

Wat motiveert jou? Wat zijn bijvoorbeeld jouw drijfveren waarom je dit werkt doet? En ken je je missie? Bewuste en onbewuste drijfveren sturen je gedrag. Wanneer je je bewust wordt van je drijfveren en je missie, kun je je motieven voor werk overwegen en opnieuw kiezen.

En ken je ook de waarden, drijfveren en missie van de organisatie waar je bij werkt? Kun je jouw drijfveren, waarden en missie verbinden met die van de organisatie en andersom? Vragen waar je als pedagogisch medewerker niet altijd bewust bij stil staat, maar die wel van grote invloed zijn op je motivatie, werkplezier en loopbaan.

Tip 3. Inventariseer energievreters en energiegevers.

Een leuke oefening die je zowel individueel als met het team kan doen. Maak een lijst van activiteiten en situaties die jou en/of het team energie kosten en energie geven. Maak daarna de balans op. Doe je of jullie genoeg energiegevende activiteiten? Hoe zou je ze vaker in kunnen zetten? Welke oplossingen kun je zelf of samen met het team bedenken om de energievreters aan te pakken? Begin met kleine stapjes te veranderen. Kleine stappen zijn vaak makkelijker te zetten en uit te voeren en kunnen al een groot effect hebben.

Tip 4. Zorg voor hersteltijd.

Werken in de kinderopvang kan soms topsport zijn. Net als sporters heb jij als pedagogisch medewerker tijd nodig om te herstellen. Of vergelijk het met het opladen van je telefoon. Ook je lichaam heeft oplaadtijd nodig om te herstellen. Herstellen doe je het beste tijdens pauzes. Niet werken betekent dan zowel fysiek als mentaal herstellen. Zorg dan ook dat je pauze een echte oplaadmoment is! Ga dus niet nog even al je computertaken of schriftjes schrijven in je pauze want dat is ook werk en daar herstel je niet van.

Zeer effectief is om naast je pauzes ook tijdens je werk oplaadmomenten inbouwen. Een paar minuten is al voldoende. Ga bijvoorbeeld samen met de kinderen yoga en ademhalingsoefeningen doen; doe een aantal handelingen per dag heel bewust en mindful; goed voor jou en goed voor het kind.

Wist je dat goed slapen heel goed helpt om te herstellen? Je hebt ongeveer 7 à 8 uur nodig om, zowel fysiek als mentaal, te herstellen van je dag.

Tip 5. Ga voor een oplossingsgerichte mindset.

Luister hoe jezelf praat en hoe er in jouw team onderling met elkaar gesproken wordt . Sommige teamleden kunnen misschien de neiging hebben probleemgericht te communiceren, bijvoorbeeld : “Dat kunnen we niet, het gaat ook nooit goed, daar hebben we toch geen tijd voor, dat is een probleem, dat willen de ouders niet, ja maar…, dat gaat niet werken.” etc. Medewerkers die ontevreden zijn, kunnen de schuld bij de ander neerleggen, bijvoorbeeld: het ligt aan de crisis, lastige klanten, luie collega’s, werkdruk etc. Het gaat om de manier hoe je er tegenaan kijkt en ermee omgaat. Waar steek je je energie in? Neem jij leiderschap of laat je je leiden? Focussen op problemen versterkt problemen, focus op oplossingen creëert oplossingen.

Pak de regie en zet bij het kijken naar problemen je oplossingsgerichte bril op. Kijken naar wat de oplossing kan zijn en naar wat goed werkt. Dit geeft je inspiratie, richting en energie. Ontdek wat voor jou en je team goed werkt.

Succes met het toepassen van deze tips! We hebben er nog veel meer voor je. Heb je vragen of wil je meer leren over mentaal fit zijn in de kinderopvang? Kijk dan op onze website voor meer informatie over onze ‘Sterk in werk’-trainingen en -trajecten voor de kinderopvang. Of neem vrijblijvend contact met ons op.

Preventiemedewerker en ergocoach snelstartgids | confriends

Vraag gratis download aan! TNO Snelstartgids voor ergocoaches en preventiemedewerkers

Speciaal voor ergocoaches of preventiemedewerkers! Deze handige preventiegids is ontwikkeld en samengesteld door TNO. Deze snelstartgids werkt als een stappenplan. De gids helpt je met de belangrijke eerste stappen die je als ergocoach of preventiemedewerker neemt en wijst de weg naar praktische tools, filmpjes en websites.
In deze gids lees je alles over je rol als preventiemedewerker, je rechten en plichten, taken, inventariseren van risico’s, RI&E, welke kennis je nodig hebt en waar je die kunt vinden. Ook het nemen van maatregelen en een concrete plan van aanpak voor effectieve preventie in de praktijk.

Wil je een gratis download van deze gids? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij sturen je deze handige preventiegids met praktische tips gratis en vrijblijvend per mail toe.

Confriends op de Dag van de Gezonde Kinderopvang

Ook dit jaar zijn we er weer bij op 15 juni in Doorn. De Dag van de Gezonde Kinderopvang wordt georganiseerd door Kinderopvangtotaal. Confriends verzorgt een lezing voor managers over de vitale medewerker en een lezing voor pedagogische medewerkers hoe ze ontwikkelingsgericht bewegen kunnen borgen in hun dagritme. Zien we jou ook tijdens deze dag? Wees welkom op onze stand. We hebben een leuke beursaanbieding! Kijk hier voor meer informatie.

Vitale Kinderopvang check manager

Pssst manager… Is jullie organisatie een echte vitale kinderopvang?

Doe de Vitale Kinderopvang Check!
De kinderen bij jullie op de opvang drinken iedere dag water en eten groente en fruit. Ze spelen veel buiten en worden uitgedaagd in hun beweegactiviteiten. Ook de ouders worden betrokken bij de aanpak van een gezonde kinderopvang bijvoorbeeld door jullie traktatiebeleid. Maar hoe gaat het eigenlijk met de pedagogisch medewerkers? Werken zij Fit en Gezond? Hoe is het met hun leefstijl? Zijn zij het vitale visitekaartje van jullie organisatie? En jij? Ben jij hun vitale leider?

Hoe zorg je er voor dat jullie organisatie een vitale kinderopvang wordt?
We nemen je mee in onze vitale organisatie aanpak.
Bij een vitale kinderopvang organisatie vind je positieve energie op de werkvloer, veel werkplezier, een goede onderlinge samenwerking, een laag ziekteverzuim, hoge werknemerstevredenheid, trotse medewerkers, duurzaam inzetbaarheid medewerkers, positieve uitstraling richting klanten, en een goed voorbeeld voor de kinderen. Kortom je bent zo’n organisatie waar iedereen bij wil werken!
In dit blog nemen we je mee in de aanpak over fysiek fit en gezond. Ons volgend blog gaat over mentaal fit en gezond.

Stap 1. Visie en beleid
Waarschijnlijk hebben jullie al een duidelijke visie en beleid op papier wat betreft gezondheid en ontwikkeling stimuleren van de kinderen. Hebben jullie ook een visie en beleid ten aanzien van de medewerkers? Zorg dat dit ook helder is. Formuleer concreet gedrag, bijvoorbeeld t.a.v. roken, eten en bewegen, laat medewerkers hierover meedenken. Wat straalt jouw organisatie en de locaties uit over gezondheid en vitaliteit richting de kinderen, de medewerkers en de ouders? Laat dit ook duidelijk zien tijdens ouderbijeenkomsten, zomerfeesten, Kerst, Pasen, website, Facebook, ouderportal en ook de dagelijkse haal- en breng momenten van de kinderen.
Bekijk het samen met de medewerkers ook eens door de ogen van jullie (potentiele) klanten. Stel de klant komt voor een kennismakingsgesprek langs op de locatie. Een pedagogisch medewerker vertelt over jullie gezonde kinderopvang beleid en terwijl ze dat vertelt komen er 2 collega’s binnen die pauze hebben met zakjes van de snackbar in hun handen. Hoe zou dit overkomen op de ouders? Of de medewerker doet de koelkast open om te laten zien waar de gekolfde moedermelk neergezet kan worden en er staan allemaal flessen frisdrank van de medewerkers in de koelkast terwijl jullie bezig zijn om de kinderen te leren water drinken. Of jullie hebben prachtige bedrijfskleding voor een professionele uitstraling en de medewerkers staan in deze kleding in de pauze buiten te roken of zitten in de snackbar.

Stap 2. Wees een vitale leider
Wat is jouw rol in gezond en vitaal werken? Je weet dat gedrag besmettelijk is. Dus als jij het goede voorbeeld geeft werkt dat zeker aanstekelijk naar de medewerkers. Je kunt de medewerkers immers niet verplichten maar wel verleiden tot een gezonde leefstijl. En uiteraard: als de medewerker zijn professionele pet op heeft gedraagt hij zich volgens jullie missie en visie. Je bent als werkgever wel verplicht om een gezonde werkomgeving te creëren. Belangrijke drijfveren voor een pedagogisch medewerker om voor gezond en vitaal gedrag te kiezen zijn:

Als het goed is voor de kinderen
Als de medewerker zwanger is
Als er fysieke klachten zijn
Als de bedrijfscultuur gezond en vitaal is

Vitale leiders doen wat ze zeggen. Eten dus ook lekker gezond op het werk, bukken en tillen op een goede manier, drinken water en zien er vooral ook op toe dat alle onderdelen van een vitale organisatie worden gefaciliteerd en nageleefd. Een leuk voorbeeld van een vitale manager die we onlangs spraken. Deze manager had tijdens hun personeelsdag een Zumba les gegeven buiten in het park. De medewerkers waren serieus onder de indruk. Dan laat je als manager en organisatie echt zien waar je voor staat! Als je die Zumba skills niet hebt kun je natuurlijk nog steeds laten zien wat jullie belangrijk vinden. Er zijn zoveel leuke dingen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan: steppen door de stad, boeren golf, een fietsexcursie, een survival baan, een workshop gezond koken of gezonde tussendoortjes maken etc. Regelmatig komen we op locaties waar een health challenge is. Zoals vorig jaar waren er veel pedagogisch medewerkers bezig met de 30 dagen squat challenge. Hoe leuk is dat als je dit als manager initieert, faciliteert en natuurlijk zelf meedoet!

Stap 3. Stimuleer gezonde voeding
Tijdens onze trainingen Lekker Fit! over gezonde leefstijl voor jonge kinderen spreken we regelmatig medewerkers die aangeven dat ze veel geleerd hebben over gezonde voeding. Maar ook: “Ik wist niet dat je paprika ook rauw kan eten” Nog een positief effect van de training. We horen regelmatig dat pedagogisch medewerkers afvallen door de kennis die ze hebben opgedaan en het feit dat ze mee eten met de gezonde voeding op de kinderopvang. Opvallend dat voorafgaand aan trainingen en vergaderingen er zo vaak gekozen wordt voor een snelle en vette hap. Terwijl met hetzelfde gemak er ook gezonde keuzes gemaakt kunnen worden. Zoals een grote pan soep (laten) maken met een lekkere gezonde salade erbij. Sommige locaties hebben de luxe van een voedingsassistent die een gezonde vergadermaaltijd kan maken. Andere locaties kiezen ervoor om roulerend een medewerker, tegen vergoeding, een gezonde maaltijd te laten maken. Ook bij de supermarkt kan je eenvoudig gezonde keuzes maken die snel klaar zijn voorafgaand aan een vergadering.
Zet in plaats van pakken koek en potten snoep eens vergadergroente en fruit neer. Je zult merken dat er lekker door geknabbeld wordt tijdens de vergadering! Een mooie bijkomstigheid door het kauwen blijft het brein goed actief. Wie weet verloopt de vergadering ook wel vlotter. Wat trouwens ook helpt is om staand te vergaderen i.p.v. met z’n allen op elkaar gestapeld in de personeelsruimte te zitten na een lange werkdag. Hoe leuk en passend bij de gezonde kinderopvang is het om het Nieuwe Vergaderen te introduceren als vitale manager.

Feesten maar!
Hadden we al gevraagd wat jij, als manager, trakteert aan de kinderen en het personeel? Bij de kinderen gebruiken we vaak de slogan: Eén is genoeg en klein is okay! Een mooie aanvulling zou zijn: en de pedagogisch medewerker doen mee. Want hoe vaak krijgen de medewerkers dan nog een taart of iets anders overdadigs van de ouders. Een klein stapje is het maar om in het beleid op te nemen dat de medewerkers mee doen met de “gezonde” traktaties van de kinderen. Hierbij geldt hetzelfde als toen jullie gezond trakteren gingen introduceren. Wees proactief richting de ouders. Leg goed uit waarom je dit beleid hebt. Je hebt tenslotte wel iets uit leggen aan de kinderen als jij een dikke taart in je handen hebt en de kinderen met een “Eén is genoeg en klein is okay”- traktatie zitten.
Veel organisaties maken gebruik van een ouder event om te laten zien waar ze voor staan. Dus tijdens een zomerfeest staat de moestuin er blakend bij en zijn er leuke beweegactiviteiten te doen voor ouders en kinderen. Uiteraard zijn er ook veel gezonde snacks te vinden en leuke kannen met water met daarin bijvoorbeeld bessen en rozemarijn, munt, of komkommer.

Stap 4. Verminder fysieke belasting
Zorg dat de werkomgeving ergonomisch goed op orde is. Voldoen je locaties aan de ergonomische norm voor de kinderopvang? Maak gebruik van de A en B normen die omschreven staan de in de Arbo catalogus Kinderopvang.
Is de ruimte logisch ingericht? Kunnen de medewerkers goed zitten tijdens hun begeleidende activiteiten en tijdens het voeden van de baby’s? Is er een makkelijke trap bij de aankleedtafel? En bijvoorbeeld ook een trap bij de bedjes? Zorg dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van Fit blijven in de kinderopvang. Dit kan met een in-company training of coachen on the job. Tijdens een scholing leren ze veel over hoe slim te werken en maken ze teamafspraken met elkaar over de fysieke belasting. Want als de ene pedagogisch medewerker wel altijd de kinderen tillend aanneemt van de ouder en de andere niet dan wordt het lastig voor alle partijen; kind, ouders en collega’s. Als manager zorg je dat de afspraken helder zijn voor iedereen en zie je er op toe dat ze nageleefd worden.

Stap 5. Borg gezond en vitaal werken
Zorg dat de vitale organisatie levendig blijft. Maak voor de verschillende onderdelen van vitaliteit pedagogisch medewerkers mede verantwoordelijk door ze een extra taak te geven en ze daarin op te leiden. Denk dan aan een ergocoach die zich bezig houdt met de fysieke belasting van de medewerkers, een beweegcoach, die houdt zich bezig met het beweegprogramma van de kinderen waardoor de pedagogisch medewerkers ook meer uitgedaagd worden om te bewegen. Een voedingscoach en een werkdrukcoach. Zorg dat er op teamniveau afspraken met elkaar gemaakt worden om Fit en Gezond te borgen. Afspraken kunnen bijvoorbeeld zijn: We tillen geen kinderen die kunnen lopen. In de pauzes doen we geen werktaken. Of: Tijdens het buitenspelen doen we als pedagogisch medewerkers altijd actief mee met de kinderen. Als manager of als coach maak je gebruik van het teamoverleg om in een leuke werkvorm steeds een onderdeel van jullie vitale organisatie bespreekbaar te houden.

Doe de Vitale Kinderopvang Check!
Ben je enthousiast geworden om stappen te zetten richting de vitale kinderopvang? Ben je benieuwd hoe jullie ervoor staan en welke stappen je kunt zetten? Neem contact op met Confriends [ confriends@confriends.nl of 020-4822600 ] voor een vrijblijvende Vitale Kinderopvang Check.

Confriends op Jaarcongres Management Kinderopvang

Confriends verzorgt verdiepingssessie  op Jaarcongres Management Kinderopvang

Op 18 mei 2018 verzorgen wij in de Reehorst te Ede, een verdiepingssessie over “De vitale medewerker” voor managers in de Kinderopvang.

In deze sessie delen we onze ervaring na 22 jaar trainingen verzorgen in de kinderopvang. Hoe kun je als manager vitaliteit in je organisatie stimuleren? Vitaliteit van een pedagogisch medewerker ontstaat niet alleen door een goed ontwikkelings-, werk- en scholingsklimaat. Ook de fysieke en mentale gezondheid is van belang. Er komt steeds meer aandacht voor gezonde kinderopvang, met gezonde voeding en meer beweegactiviteiten voor de kinderen. Hierbij kan de vitaliteit van pedagogisch medewerkers niet buiten beeld blijven.

Bij een vitale kinderopvang organisatie vind je positieve energie op de werkvloer, veel werkplezier, een goede onderlinge samenwerking, een laag ziekteverzuim, hoge werknemerstevredenheid, trotse medewerkers, duurzaam inzetbaarheid van de medewerkers , een positieve uitstraling richting klanten, en een goed voorbeeld voor de kinderen. Kortom je bent zo’n organisatie waar iedereen bij wil werken en klant wil zijn!

Zie ook op kinderopvangtotaal.

Subsidie FCB Slimme WERKvloer is weer mogelijk!

De FCB subsidie is verlengd. De afgelopen jaren hebben veel van onze klanten in de Kinderopvang, Jeugdzorg en Welzijn gebruik gemaakt van de subsidie van het FCB. Organisaties kunnen maximaal 60% subsidie ontvangen voor trainingen en trajecten. De meeste Confriends Communicatie trainingen en Sterk in werk trainingen komen in aanmerking voor deze regeling.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Voor medewerkers die vallen onder de cao Sociaal Werk, Jeugdzorg of Kinderopvang.

Wanneer is subsidie aanvragen mogelijk? Er zijn twee aanvraagperiodes:

1) 15 april tot 15 juni 2018

2) 15 september tot 30 november 2018

Geïnteresseerd in onze mogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee!