Tillen in de kinderopvang

Tiltraining tijdens je werk

Coaching on the job in Gezond werken

Lees hieronder onze blog over werkplektraining in de kinderopvang. Uiteraard ook geschikt voor andere branches waar fysieke belasting een rol speelt. Zeer effectief en praktijkgericht. Deze interventie past goed in vitaliteitsprogramma’s en bevordert duurzame inzetbaarheid. 

Dwars of in de lengte richting verschonen?

Terwijl pm-er Selma een baby verschoont bij de aankleedtafel film ik haar met de tablet van diverse kanten. Vervolgens vraag ik haar tijdens het verschonen de baby recht voor haar te leggen en de electrisch verstelbare commode op de juiste hoogte in te stellen. Nadat de baby verschoond en tevreden in de grondbox ligt bekijken en bespreken Selma en ik de filmopnames. “O ja, nu zie ik dat ik met mijn rug gedraaid sta bij dwars verschonen en dat mijn rechter schouder meer opgetrokken is, daar zouden wel eens mijn schouderklachten van kunnen komen” vertelt Selma. Samen bespreken we het verschil tussen in de lengte richting en dwars verschonen en het effect op haar lichaam. Ook het verschil in hoogte van de aankleedtafel en het effect hiervan op de stand en belasting van haar schouders laat ik haar ervaren. Na afloop geef ik haar een aantal simpele nek- en schouderoefeningen die ze tijdens haar werk kan uitvoeren.

Dreumessen wel of niet tillen?

De volgende groep die ik bezoek is de dreumesgroep. Hier geeft pm-er Dionne aan last te hebben van lage rugklachten, vooral  bij veelvuldig tillen. Het tillen van de jongste dreumessen in de kinderzitjes, die geplaatst zijn in de banken, vindt ze daarbij het zwaarst. We gaan het oefenen. Dreumes Thomas is bereid mee te werken. Thomas strekt zijn armpjes uit en Dionne tilt hem in een kinderzitje in de bank. Het valt me op dat ze dat met een juiste tiltechniek doet; ze staat achter de bank, ze tilt dichtbij haar lichaam, vanuit de benen en met een gestrekte rug. Ondanks de juiste tiltechniek vraag ik of het ook anders kan, bijvoorbeeld niet tillen en laat haar nadenken over de mogelijke oplossingen.
Het is heel goed dat ze de juiste tiltechnieken gebruikt, maar nog beter zou zijn om helemaal niet te tillen. “Ja maar daar hebben we geen tijd voor om de dreumes het zelf te laten doen en ze zijn nog te jong om zelf in het kinderzitje te stappen””Zonder kinderzitje zou het makkelijker zijn, maar dan blijft de jonge dreumes niet stilzitten tijdens het eten” Ik snap haar dilemma’s. We bespreken de voor- en nadelen. Ook de voordelen voor het kind; zoals het stimuleren van de motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid door het kind het zelf te laten doen. Ook het dilemma tijdgebrek bespreken we, kun je het zelf klimmen in de bank ook als een motorische activiteit zien? En natuurlijk kost dit meer tijd, maar als je het bekijkt vanuit een andere mindset, zou dat je helpen?
Collega Fatima die het dilemma herkent komt erbij staan en samen bespreken we alle mogelijke oplossingen. Zoals; de bank van de tafel weg schuiven zodat er meer ruimte ontstaat om de dreumes te begeleiden tijdens het zelf instappen in het kinderzitje, eventueel het kinderzitje weghalen en de dreumes zelf in de bank te laten klimmen (kan dan ook onder de tafel door) en om te voorkomen dat hij gaat staan tijdens het eten een tuigje met driepuntsgordel te gebruiken.

Teamafspraken

Op mijn vraag welke teamafspraken er zijn op het gebied van kinderen in de bank tillen geven beide pm-ers aan dat die er niet echt zijn. Wel staat in het beleid dat het stimuleren van motoriek en zelfstandigheid belangrijk is. Fatima geeft aan dat sommige pm-ers de dreumessen wel in de banken tillen en anderen niet. Samen zien ze in dat het goed zou zijn om met het hele team op een zelfde manier te werken. Zowel voor de kinderen als voor de pm-ers. Ik leg uit dat gedrag besmettelijk werkt; als jij iets niet doet gaat je collega het vaak onbewust ook niet doen en zo ontstaan gewoontes. Gewoontes waar de kinderen ook aan wennen. Bijvoorbeeld door voor de bank te wachten en de armen al uit te strekken om opgetild te worden op het moment dat ze aan tafel gaan. Door als team bewuste afspraken te maken bevorder je de motoriek en zelfredzaamheid van de kinderen en verlaag je de fysieke belasting van de pm-ers. Een win-win situatie voor zowel de pm-er als het kind!

Psoashouding

En dan geef ik Dionne nog een rusthouding voor haar rug mee, die ze tijdens haar werk kan doen. De psoashouding; liggen op een mat met je benen in hoeken van negentig graden met de onderbenen op een verhoging (bijvoorbeeld op een bank of stoel). In deze houding kan ze bijvoorbeeld voorlezen aan de kinderen die het vast leuk vinden om bij haar te komen liggen. 10 à15 min in deze houding is voldoende om je rug te ontspannen. Ook een goede tip om thuis na het werk te doen.

Werkplektraining, oftewel coaching on the job bij jou op de werkvloer

Onze trainer/bedrijfsoefentherapeut onderzoekt de ergonomie en coacht medewerkers, individueel of in kleine groepjes, tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek. Een praktische  werkplektraining gericht op het voorkomen en terugdringen van lichamelijke klachten, zoals rug-, nek-, schouder- en armklachten. Onze adviezen zijn praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Deze interventie past goed in vitaliteitsprogramma’s en bevordert duurzame inzetbaarheid. De locatiemanager ontvangt een digitale handout met tips en adviezen over gezond werken in de kinderopvang en verspreidt deze onder de deelnemers. Na de werkplektraining ontvangt de locatiemanager een beknopte opsomming van de gegeven tips en worden deze telefonisch besproken met de locatiemanager.

Traject Gezond werken en challenges

Om gezond werken te borgen in de organisatie is het goed om de werkplektraining onderdeel te maken van een langer traject, zodat de medewerkers over een langere periode met gezond werken bezig zijn. De deelnemers ontvangen bijvoorbeeld een voor- en na-opdracht, ook wel challenges genoemd. Met deze opdrachten worden de deelnemers, zowel voorafgaand als na de werkplektraining geprikkeld over gezond werken. De laatste opdracht gaat over het maken van teamafspraken die in een teamoverleg besproken kunnen worden. Ook behoort het adviseren over uw beleid en gezondheidsmanagement tot onze mogelijkheden.

Mogelijke vervolgtrainingen:

Workshops Gezond werken; wij bieden diverse prikkelende workshops over gezond werken; zoals Body en Mind, stresspreventie, energyboost etc. Altijd voor u op maat gemaakt.
Opleiden ergocoaches; borg gezond werken in uw organisatie. De ergocoach wordt door Confriends opgeleid in het ondersteunen van collegae en management op het gebied van gezond werken en wordt het aanspreekpunt op de werkvloer. Hierdoor wordt het effect van de basistrainingen vergroot en is er blijvende aandacht voor preventie van ziekteverzuim.