Training startende leidinggevenden over leiderschap | Confriends

Leiderschap voor startende leidinggevenden

Training startende leidinggevenden over leiderschap | Confriends

Training voor startende leidinggevenden over leiderschap

Over leiderschapsstijl ontwikkelen en positie innemen.


Voor sommige startende leidinggevenden kan leidinggeven een uitdaging zijn. In hun nieuwe rol als leidinggevende worden ze mogelijk anders gezien en benaderd dan ze gewend waren. Bewust worden en ontwikkelen van je leiderschap als leidinggevende is daarbij essentieel.

Startende leidinggevenden gaan in deze leiderschapstraining actief aan de slag met hun nieuwe rol, positie en verantwoordelijkheden. De diverse leiderschapsstijlen en professionele communicatie komen uitgebreid aan bod. Ook het innemen van de juiste plek in het team en richting klanten komt aan de orde. Staat de leidinggevende aan het roer en neemt deze daarbij zijn of haar plek in met de bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden?

Wie

Startende leidinggevenden.

Effect

Verbeteren van de competenties persoonlijk leiderschap en communicatievaardigheden op de werkvloer.

Inhoud

De incompany leiderschapstraining voor startende leidinggevenden wordt op maat gemaakt en afgestemd op de doelen van de organisatie en persoonlijke leerdoelen.

 • Ontdek succesfactoren van leiders en effectieve teams.
 • Welke persoonlijke leiderschapsstijlen past bij de startende leidinggevende. Proactief  handelen inzetten en gebruik maken van talenten.
 • Hoe kan je je persoonlijke visie, normen, waarden als leidinggevende verbinden met het het team en de organisatie?
 • Als leidinggevende de juiste plek in het team innemen en uitstralen.
 • Het vinden van de juiste balans tussen meewerken en aansturen van de medewerkers.
 • Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; feedback geven en ontvangen, motiveren, omgaan met weerstand en delegeren. Zowel richting medewerkers, management en klanten.
 • Persoonlijk actieplan; het geleerde borgen en duurzaam toepassen op de werkvloer.

Optie: individuele coaching behoort tot de mogelijkheden.

Bijeenkomsten  in overleg, 4 -8  dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Organisatie opstellingen

Organisatie opstellingen

Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen

Een andere kijk op zaken binnen uw organisatie.


Wilt u op een effectieve en doeltreffende manier ervaren wat er “onbewust” speelt op de werkvloer? Wij bieden met deze training een andere kijk op zaken. Dit doen wij, door middel van organisatieopstellingen. Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode, ontwikkelt door Bert Hellinger, met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie en van de teams. Het brengt onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties die in de onderstroom kunnen spelen naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust.

Wie

Directie en/ of leidinggevende(n) die samen met de medewerkers willen onderzoeken wat er speelt in zijn of haar team of organisatie en bereid is tot zelfreflectie.

Effect

Inzicht krijgen in wat er – bewust of onbewust – speelt in een organisatie, zelfreflectie en handvatten voor mogelijke oplossingen voor verbetering van de onbewuste patronen op de werkvloer.

Inhoud

Deze training Organisatieopstellingen is maatwerk; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers.
•    De basisbeginselen van het systemisch werken en denken in organisaties.
•    Eén of meerdere opstellingen; deelnemers ervaren hoe organisatieopstellingen zicht geeft op de onderstromen in organisaties. Wanneer een medewerker op de juiste plek staat en eigen taken kan vervullen, zal dit zorgen voor een gezondere organisatie.
•    Er wordt actief aan de slag gegaan met actuele thema’s binnen de organisatie of het team waardoor inzicht ontstaat en werkprocessen verbeteren.
•    Teamafspraken; verbeterpunten oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.

Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Stresspreventietraining voor meer werkplezier | Incompany | Confriends

Plezier in werk en stresspreventie

Stresspreventietraining voor meer werkplezier | Incompany | Confriends

Stresspreventietraining voor meer werkplezier

Training of workshop voor meer vitaliteit in uw organisatie.


Stresspreventietraining helpt! Medewerkers die plezier in hun werk hebben voelen zich vitaler. Vitale medewerkers zijn minder vaak ziek en leveren betere prestaties. In deze groepsgewijze training leren uw medewerkers stressfactoren op het werk te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Zowel fysiek als mentaal.

Wat is de relatie tussen stress en lichamelijke klachten? Hoe ga je mindful met werkdruk en organisatorische veranderingen om? Op welke manier integreer je  stresspreventie en ontspanningsmomenten tijdens het werk? En hoe train je je mindset met RET; Rationele Emotieve Training, Omdenken en ACT; Acceptance Cmmitment Training? Deelnemers gaan vooral praktisch en interactief aan de slag en leren door zelf te ervaren. 

Wie

Alle medewerkers.

Effect

Verminderen werkdruk, verhogen werkplezier en vitaliteit.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen in deze stresspreventietraining:

 • Signaleren van stressfactoren in het werk.
 • Oplossingsgericht werken.
 • In balans brengen van de energiegevers en energievreters.
 • Invloed van stress op lichamelijke klachten.
 • Verminderen van en omgaan met werkdruk.
 • Praktische tools ontspanningstechnieken voor het lichaam; ademhaling en mindfulness tijdens het werk.
 • Train je mindset met RET; Rationele Emotieve Training, Omdenken en ACT; Acceptance Commitment Training.
 • Teamafspraken ten aanzien van werkplezier en stresspreventie.
Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]

Maak werk van je kwaliteiten


Empowerment training: Maak werk van je kwaliteiten

Incompany training voor meer persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap en ontwikkeling op de werkvloer.


Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Deelnemers leren hun eigen kwaliteiten kwadrant in te vullen en hun persoonlijke kwaliteitenplan te maken. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten in te zetten en wat kan juist versterkend werken? Ook het nemen van persoonlijk leiderschap op de werkvloer in samenwerking met collega’s en ouders/klanten komt ruimschoots aan de orde.

Wat motiveert medewerkers in hun werk en waar krijgen ze energie van?  Wat zijn hun drijfveren, waarden, missie en overtuigingen?  En hoe kun je ze verbinden met die van de organisatie? Vragen waar de medewerkers niet altijd bewust bij stil staan, maar die wel van grote invloed zijn op hun motivatie, werkplezier en loopbaan. Deze training sluit daarom goed aan bij verandertrajecten, duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsprogramma’s.

Om het borgen van het leerproces van de deelnemer te vergroten wordt er gewerkt met e-challenges. Dit zijn korte doe, schrijf en reflectie opdrachten die de deelnemer per mail tussen de bijeenkomsten ontvangt en uitdaagt om met hun leerproces en persoonlijke groei aan de slag te gaan.

Wie

Medewerkers en eventueel hun leidinggevenden.

Effect

Versterken van de persoonlijke kwaliteiten, duurzame inzetbaarheid en persoonlijk leiderschap op de werkvloer.

Inhoud

De training “Maak werk van je kwaliteiten”wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Onderwerpen:

• Praktische theorie over de kernkwaliteiten model van Daniel Ofman.

• Het invullen van de eigen en/of teamkernkwadrant.

• Inzicht in je drijfveren, waarden, missie, kwaliteiten en overtuigingen. En hoe deze te verbinden met de waarden en missie van de organisatie.

• Persoonlijk leiderschap en Cirkel van Invloed.

• Time-en energiemanagement; pak de regie en breng je energiegevers en energievreters in balans.

• De kracht van lichaamstaal.

• Mindset; belemmerende overtuigingen oplossingsgericht leren ombuigen.

• Borging; invullen en toepassen persoonlijke kwaliteitenplan.

Individuele coaching na afloop of tussentijds van de training behoort tot onze mogelijkheden.

Liever een langdurig trainingstraject? Lees dan meer over ons traject Maak werk van je kwaliteiten.

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.