Stresspreventietraining voor meer werkplezier | Incompany | Confriends

Plezier in werk en stresspreventie

Stresspreventietraining voor meer werkplezier

Training of workshop voor meer vitaliteit in uw organisatie.


Stresspreventietraining helpt! Medewerkers die plezier in hun werk hebben voelen zich vitaler. Vitale medewerkers zijn minder vaak ziek en leveren betere prestaties. In deze groepsgewijze training leren uw medewerkers stressfactoren op het werk te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Zowel fysiek als mentaal. Ook geschikt voor medewerkers die thuiswerken.

Wat is de relatie tussen stress en lichamelijke klachten? Hoe ga je mindful met werkdruk en organisatorische veranderingen om? Op welke manier integreer je  stresspreventie en ontspanningsmomenten tijdens het werk? En hoe train je je mindset met RET; Rationele Emotieve Training, Omdenken en ACT; Acceptance Cmmitment Training? Deelnemers gaan vooral praktisch en interactief aan de slag en leren door zelf te ervaren. 

Wie

Alle medewerkers.

Effect

Verminderen werkdruk, verhogen werkplezier en vitaliteit.

Inhoud

Mogelijke onderwerpen in deze stresspreventietraining:

  • Signaleren van stressfactoren in het werk.
  • Oplossingsgericht werken.
  • Focus- en energiemanagement. In balans brengen van de energiegevers en energievreters.
  • Invloed van stress op lichamelijke klachten.
  • Verminderen van en omgaan met werkdruk.
  • Mindful werken. Praktische tools en ontspanningstechnieken voor het lichaam; ademhaling en mindfulness tijdens het werk.
  • Train je mindset met RET; Rationele Emotieve Training, Omdenken en ACT; Acceptance Commitment Training. Leer anders met gedachten en emoties omgaan, zodat je bewuste keuzes kunt maken om helpend gedrag in te zetten.
  • Teamafspraken ten aanzien van werkplezier en stresspreventie.
Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Maak werk van je kwaliteiten


Empowerment training: Maak werk van je kwaliteiten

Incompany training voor meer persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap en ontwikkeling op de werkvloer.


Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Deelnemers leren hun eigen kwaliteiten kwadrant in te vullen en hun persoonlijke kwaliteitenplan te maken. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten in te zetten en wat kan juist versterkend werken? Ook het nemen van persoonlijk leiderschap op de werkvloer in samenwerking met collega’s en ouders/klanten komt ruimschoots aan de orde.

Wat motiveert medewerkers in hun werk en waar krijgen ze energie van?  Wat zijn hun drijfveren, waarden, missie en overtuigingen?  En hoe kun je ze verbinden met die van de organisatie? Vragen waar de medewerkers niet altijd bewust bij stil staan, maar die wel van grote invloed zijn op hun motivatie, werkplezier en loopbaan. Deze training sluit daarom goed aan bij verandertrajecten, duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsprogramma’s.

Om het borgen van het leerproces van de deelnemer te vergroten wordt er gewerkt met e-challenges. Dit zijn korte doe, schrijf en reflectie opdrachten die de deelnemer per mail tussen de bijeenkomsten ontvangt en uitdaagt om met hun leerproces en persoonlijke groei aan de slag te gaan.

Wie

Medewerkers en eventueel hun leidinggevenden.

Effect

Versterken van de persoonlijke kwaliteiten, duurzame inzetbaarheid en persoonlijk leiderschap op de werkvloer.

Inhoud

De training “Maak werk van je kwaliteiten”wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Onderwerpen:

• Praktische theorie over de kernkwaliteiten model van Daniel Ofman.

• Het invullen van de eigen en/of teamkernkwadrant.

• Inzicht in je drijfveren, waarden, missie, kwaliteiten en overtuigingen. En hoe deze te verbinden met de waarden en missie van de organisatie.

• Persoonlijk leiderschap en Cirkel van Invloed.

• Time-en energiemanagement; pak de regie en breng je energiegevers en energievreters in balans.

• De kracht van lichaamstaal.

• Mindset; belemmerende overtuigingen oplossingsgericht leren ombuigen.

• Borging; invullen en toepassen persoonlijke kwaliteitenplan.

Individuele coaching na afloop of tussentijds van de training behoort tot onze mogelijkheden.

Liever een langdurig trainingstraject? Lees dan meer over ons traject Maak werk van je kwaliteiten.

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.