Online training Kraamzorg Klantgericht communiceren

online training klantgericht en professioneel communiceren kraamzorg | Confriends

Online training | Klantgericht communiceren in de kraamzorg

Hoe beter de professionele communicatie, hoe beter de samenwerking met het kraamgezin.


Kraamverzorgenden leren in deze live online training hun professionele pet opzetten. Hoe zorg je dat je als zorgprofessional aansluit bij de behoeften van de klant? Soms verloopt het communiceren en samenwerken tussen de kraamverzorgende en het kraamgezin nog niet zo gemakkelijk. Dit kan zijn omdat er geen klik is, of dat het gezin andere normen en waarden of verwachtingen heeft dan de kraamverzorgende.  Hoe ga je om met klanten die boos worden, zich niet aan de afspraken houden, onmogelijke eisen stellen of een andere visie over zorg hebben?

Speciaal voor de kraamzorg hebben we deze interactieve live online training ontwikkeld. De training vindt plaats in onze virtuele classroom en is zeer praktisch gericht.

Deze training is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). (6 punten) Deelnemers ontvangen een certificaat.

Wie

Kraamverzorgenden.

Effect

Verbeteren van de professionele communicatie en samenwerking tussen kraamverzorgenden en kraamgezin.

Inhoud

 • Bewustworden van de communicatiestijlen van jezelf en de ander.
 • Leren waarnemen en aansluiten op behoefte van de klant.
 • Communiceren zonder oordeel.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Actief luisteren; samenvatten en activerende/coachende vragen stellen.
 • Hoe maak je van een probleem een wens? Probleemgerichte communicatie ombuigen naar oplossingsgericht communiceren; feedforward.
 • Non-verbale communicatie.
 • Lastige gesprekken voeren en oplossingsgericht benaderen.
 • Professioneel en klantgericht communiceren vanuit de visie en het beleid van de organisatie.
 • Teamafspraken ten aanzien van communiceren op de werkvloer.

Online trainen

Tijdens de live training zijn alle deelnemers in onze virtual classroom. De trainer en alle deelnemers zijn in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid.  Ook werken we met break-out rooms waarin deelnemers in subgroepen opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de deelnemer een link naar de live online training.

Bijeenkomsten  2 online bijeenkomsten van 3 uur.
Prijs € 490,- per bijeenkomst, per groep. BTW vrijgesteld

Lekker Fit! Kinderopvang Confriends

Online training Fit en gezond Spelenderwijs bewegen met peuters

Online live training Fit & Gezond, Spelenderwijs bewegen met peuters

Fit & Gezond, spelenderwijs bewegen met peuters. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling en een gezonde start voor de peuters.


“Ik ga veel bewuster de verschillende beweeg categorieën inzetten bij de peuters!” “We hebben ontdekt dat er nog veel beweegkansen zijn bij ons op de peuteropvang.” “Zo eenvoudig om de peuters bewegend te laten leren” “Wat goed om te weten dat stoeien bij de motorische ontwikkeling hoort van de kinderen, ik ga kijken waar en wanneer het kan bij ons op de opvang.” “Verrassend simpel en leuk deze beweeg ideeën die ik heb opgedaan tijdens de online training.” “Leuk die verschillende werkvormen!” Dit zijn veel gehoorde reacties van pedagogisch medewerkers die de live online training Spelenderwijs bewegen met peuters volgden. We nemen ze tijdens de training mee in de gezonde start van de peuter, bewegen, buitenspel activiteiten, water drinken, groente en fruit eten. Als pedagogisch medewerker kan jij bijdragen aan de gezond start van de peuter. We lopen over van de ideeën met de peuters en brengen die graag over aan de deelnemers.

Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. Daarom kunnen de deelnemers het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.

Haagse Aanpak Gezond Gewicht

Deze training sluit aan bij de doelstellingen van HAGG: Haagse Aanpak Gezond Gewicht. HAGG streeft naar een gezonde start voor ieder kind in Den Haag. Daarom biedt HAGG deze training kosteloos aan professionals van VVE locaties in Den Haag aan.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers die met peuters werken en hun leidinggevenden.

Effect

Pedagogisch medewerkers hebben ruime kennis over het ontwikkelingsgericht stimuleren van peuters en het meegeven van een gezonde start. Daarom dragen de medewerkers deze kennis ook over aan de ouders.

Online trainen

Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. Daarom gaan de deelnemers interactief aan de slag. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Bovendien kun je live vragen stellen aan de trainer. Daarnaast werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de deelnemer een link naar de live online training.

Inhoud

 • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een peuter?
 • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
 • Het leren en ervaren van veel vernieuwende beweeg- en spelactiviteiten voor peuters. Met eenvoudig en goedkoop materiaal zoals viltjes, knijpers, kranten, dozen, lakens, ballen, muziek etc.
 • Beweegkriebels voor jonge kinderen.
 • Het organiseren van spel, speluitleg, vrij spel en geleid spel. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de doelgroep.
 • Beweeg categorieën, doorgaande lijn, aansluiten bij groep 1, SLO doelen.
 • Bewegen op de groep: Beweeghoek!
 • Overgangsmomenten: Wachten kan dat ook anders?
 • Beweegactiviteiten bewust ontwikkelingsgericht inzetten. Bijvoorbeeld hoe stimuleer je met bewegen de taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Bewegen integreren in het dagritme van de groep, koppelen aan thematisch werken, VVE of andere programma’s.
 • Spelenderwijs aanleren van water drinken en het eten van groente en fruit.
 • Het betrekken en informeren van ouders bij Spelenderwijs Bewegen.

Data

14 maart en 13 april 2023 van 19.00-21.00.

  Bijeenkomsten online 2 x 2 uur
  Prijs Kosteloos voor deelnemers van een VVE locatie uit Den Haag

  Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

  Online training communiceren met ouders kinderopvang

  Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

  Online training communiceren met ouders in de Kinderopvang

  Leer professioneel communiceren met ouders in deze live online training


  In deze online live training leren pedagogisch medewerkers in onze virtual classroom nog beter communiceren. In het belang van het kind staat een goede samenwerking met de ouders immers voorop! Ook als je niet communiceert, communiceer je toch. De pedagogisch medewerkers zijn hierbij het visitekaartje van uw kinderopvang organisatie.

  Deze online live training past bij de ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch mentorschap. Communiceren met ouders gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Het gaat om samenwerken en de ouders betrokken laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

  Hoe geef je een ontwikkelingsgerichte overdracht? Hoe ga je om met ouders die weinig tijd hebben of een andere visie over opvoeden hebben dan de organisatie? Wat kun je doen om ouders meer te betrekken bij VVE of andere programma’s? Als team het beleid uitstralen en alle neuzen dezelfde kant op hebben is hierbij belangrijk.

  Wij bieden maatwerk. In overleg bieden we losse modules aan van de diverse thema’s rondom communiceren met ouders. De uitkomsten van uw oudertevredenheids-onderzoek en uw leerdoelen nemen we hierin mee. Het is mogelijk een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

  Wie

  Pedagogisch medewerkers, pedagogisch mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs, instructeurs in zwemonderwijs en jeugdtrainers in sportomgeving.

  Effect

  Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als in onze fysieke in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. In de virtual classroom zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  De training Communiceren met ouders wordt op maat samengesteld. Op verzoek kunnen we modules voor u samenstellen, met één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

  • Communicatiestijlen van jezelf en van de diverse typen ouders.
  • Professioneel communiceren vanuit de visie van de organisatie.
  • Verschil waarnemen, observeren en interpreteren. Hoe blijf je objectief in je communicatie richting ouders.
  • Het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het delen pedagogische kennis.
  • De dagelijkse overdracht.
  • Tien minuten gesprekken.
  • Communicatie via app, ouderportal, social media.
  • Observatieverslagen schrijven.
  • Slecht nieuwsgesprekken voeren.
  • Klantvriendelijkheid; ambassadeur zijn van de organisatie.
  • Feedback geven en ontvangen, actief luisteren.
  • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
  • Het borgen van communiceren met ouders in de praktijk.

  Kijk ook eens bij Lastige gesprekken met ouders voor nog meer inspiratie.

  Bijeenkomsten 2 – 4 dagdelen.
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  Bewegen met baby's spelenderwijs beweegkriebels | Confriends

  Online training bewegen met baby’s

  Online live training Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s

  Bewegen met de baby. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de baby.


  “Super veel online geleerd over de ontwikkelstappen en hoe te stimuleren.” “Verrassend simpel en leuk deze beweegideeën die ik heb opgedaan tijdens de online training.” “Leuk die verschillende werkvormen!” Dit zijn veel gehoorde reacties van pedagogisch medewerkers die de live online training Spelenderwijs bewegen met baby’s volgden. We nemen ze tijdens de training mee in de ontwikkelstappen van de baby. Gericht leren kijken; waar is de baby mee bezig en hoe kan je de baby faciliteren in zijn ontwikkeling? We barsten van de beweeg ideeën met baby’s en brengen die graag over aan de deelnemers.

  Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. De deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.

  Wie

  Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken of gaan werken en hun leidinggevenden.

  Effect

  Pedagogisch medewerkers hebben ruime motorische kennis over het ontwikkelingsgericht benaderen van de baby’s. Ook kunnen de medewerkers deze kennis overdragen naar ouders.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een baby?
  • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
  • Observeren van de baby.
  • Samen spelen op het niveau van de baby.
  • Beweegactiviteiten en beweegliedjes.
  • Baby’s ook mee naar buiten.
  • Inrichting van de groep, baby vriendelijk?
  • Beweegmateriaal; de zin en onzin.
  • Welk meubilair is goed?
  Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  training krachtig communiceren voor leidinggevenden in de kinderopvang

  Online training communiceren voor leidinggevenden

  training krachtig communiceren voor leidinggevenden in de kinderopvang

  Online training communiceren voor leidinggevenden

  Krachtig communiceren voor leidinggevenden die willen groeien.


  Als leidinggevende kom je soms voor uitdagingen te staan.  Bijvoorbeeld tijdens veranderingen binnen je team en organisatie, klanten die ontevreden zijn of een klacht hebben, teamleden die minder goed functioneren etc. Soms moeten leidinggevenden durven confronteren en soms juist meer coachen. Effectieve communicatie vanuit leiderschap kan daarbij helpen!

  Hoe houd je als leidinggevende de communicatie open en de sfeer op de werkvloer goed? Hoe bereik je draagvlak binnen je team? In deze actieve online training gaan de leidinggevenden met hun persoonlijke leerdoelen aan de slag. Tussen de bijeenkomsten door ontvangen de deelnemers praktijkopdrachten.

  Wie

  Leidinggevenden in allerlei sectoren bijv. kinderopvang, gezondheidszorg, kraamzorg etc.

  Effect

  Verbeteren van de professionele communicatie van de leidinggevenden op de werkvloer, vanuit persoonlijke kracht en leiderschap.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als in onze fysieke in-company trainingen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers in onze virtual classroom. De trainer en alle deelnemers zijn in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in subgroepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  De leidinggevenden training “Krachtig communiceren op de werkvloer” wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

  • Communicatievaardigheden zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen en deze toepassen tijdens teamoverleg, probleemgesprekken en lastige situaties.
  • Het oplossingsgericht omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer. Win-win communicatie.
  • Professioneel communiceren vanuit de visie en het pedagogisch beleid van de organisatie.
  • Communiceren op procesniveau.
  • Model van de ijsberg; wat speelt er onder water bij jou en in het team?  Teaminzicht en teampatronen.
  • Rollen van de dramadriehoek en deze leren ombuigen naar een groeidriehoek.
  • De kunst van coachende vragen stellen; coachend leiderschap.
  • Inventariseren van verbeterpunten op het gebied van communiceren en deze oplossingsgericht benaderen.
  • Ontwikkelen van een persoonlijk actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen voor zowel leidinggevende als het team.

  Bij deze training werken we met e-opdrachten. Aanvullend is individuele online coaching  te boeken.

  Bijeenkomsten  4 – 6 dagdelen.
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  online advies thuiswerken ergonomie werkplekcheck

  Online training thuiswerkplek ergonomie

  online advies thuiswerken ergonomie werkplekcheck


  Online training: Fit en Gezond thuiswerken

  Ergonomisch thuiswerken! Praktische live online training met onze arbotrainer en bedrijfsoefentherapeut.


  Veel werknemers werken tegenwoordig vanuit huis. Hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdens het thuiswerken gezond en fit blijft? In onze live online training Fit en ergonomisch thuiswerken scholen we de medewerkers om ook thuis ergonomisch en gezond te werken. Vaak kan dit op een eenvoudige wijze met kleine praktische aanpassingen.

  Daarnaast is 1 op 1 werkplek check, via videoconsult, bij ons mogelijk. Onze bedrijfsoefentherapeut checkt op afstand de ergonomie van de thuiswerkplek en coacht de medewerker online in gezond beeldschermwerken.

  Wie

  Iedereen die thuiswerkt met een beeldscherm of tablet.

  Effect

  Voorkomen en verminderen van fysieke klachten zoals RSI, nek-, schouder-, arm-, hand-, rug- en hoofdpijnklachten bij thuiswerken.

  Inhoud

  • Het aanleren van het zelf ergonomisch instellen van de thuis-beeldschermwerkplek, zoals werkhoogte, stand toetsenbord, muis, beeldscherm, laptop, tablet, telefoon en ergonomische hulpmiddelen.
  • Stoelinstelling en instructie.
  • Het aanleren van de juiste zithouding, typ- en muistechniek.
  • Beeldscherm pauzes, voldoende bewegen en dynamisch werken.
  • Inzetten van eenvoudige hulpmiddelen om de ergonomie van de thuiswerkplek te verbeteren.
  • Challenge voor gezond en vitaal thuiswerken.
  • Checklist thuiswerkplek.
  • Een uitgebreide digitale hand-out met tips over gezond beeldschermwerken thuis.

  Het is mogelijk deze training uit te breiden met  één van onze Sterk in Werk trainingen voor meer werkplezier, focus en stresspreventie. Kijk hier voor ons aanbod.

  Bijeenkomsten 1
  Prijs € 350,- per bijeenkomst 90 minuten per groep. BTW vrijgesteld.