Online training Kraamzorg Klantgericht communiceren

online training klantgericht en professioneel communiceren kraamzorg | Confriends

Online training | Klantgericht communiceren in de kraamzorg

Hoe beter de professionele communicatie, hoe beter de samenwerking met het kraamgezin.


Kraamverzorgenden leren in deze live online training hun professionele pet opzetten. Hoe zorg je dat je als zorgprofessional aansluit bij de behoeften van de klant? Soms verloopt het communiceren en samenwerken tussen de kraamverzorgende en het kraamgezin nog niet zo gemakkelijk. Dit kan zijn omdat er geen klik is, of dat het gezin andere normen en waarden of verwachtingen heeft dan de kraamverzorgende.  Hoe ga je om met klanten die boos worden, zich niet aan de afspraken houden, onmogelijke eisen stellen of een andere visie over zorg hebben?

Speciaal voor de kraamzorg hebben we deze interactieve live online training ontwikkeld. De training vindt plaats in onze virtuele classroom en is zeer praktisch gericht.

Deze training is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). (6 punten) Deelnemers ontvangen een certificaat.

Wie

Kraamverzorgenden.

Effect

Verbeteren van de professionele communicatie en samenwerking tussen kraamverzorgenden en kraamgezin.

Inhoud

 • Bewustworden van de communicatiestijlen van jezelf en de ander.
 • Leren waarnemen en aansluiten op behoefte van de klant.
 • Communiceren zonder oordeel.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Actief luisteren; samenvatten en activerende/coachende vragen stellen.
 • Hoe maak je van een probleem een wens? Probleemgerichte communicatie ombuigen naar oplossingsgericht communiceren; feedforward.
 • Non-verbale communicatie.
 • Lastige gesprekken voeren en oplossingsgericht benaderen.
 • Professioneel en klantgericht communiceren vanuit de visie en het beleid van de organisatie.
 • Teamafspraken ten aanzien van communiceren op de werkvloer.

Online trainen

Tijdens de live training zijn alle deelnemers in onze virtual classroom. De trainer en alle deelnemers zijn in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid.  Ook werken we met break-out rooms waarin deelnemers in subgroepen opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de deelnemer een link naar de live online training.

Bijeenkomsten  2 online bijeenkomsten van 3 uur.
Prijs € 490,- per bijeenkomst, per groep. BTW vrijgesteld

Lekker Fit! Kinderopvang Confriends

Online training Fit en gezond Spelenderwijs bewegen met peuters

coaching on the job beweegcoach Spelenderwijs Bewegen | Confriends

Online live training Fit & Gezond, Spelenderwijs bewegen met peuters

Fit & Gezond, spelenderwijs bewegen met peuters. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling en een gezonde start voor de peuters.


“Ik ga veel bewuster de verschillende beweeg categorieën inzetten bij de peuters!” “We hebben ontdekt dat er nog veel beweegkansen zijn bij ons op de peuteropvang.” “Zo eenvoudig om de peuters bewegend te laten leren” “Wat goed om te weten dat stoeien bij de motorische ontwikkeling hoort van de kinderen, ik ga kijken waar en wanneer het kan bij ons op de opvang.” “Verrassend simpel en leuk deze beweeg ideeën die ik heb opgedaan tijdens de online training.” “Leuk die verschillende werkvormen!” Dit zijn veel gehoorde reacties van pedagogisch medewerkers die de live online training Spelenderwijs bewegen met peuters volgden. We nemen ze tijdens de training mee in de gezonde start van de peuter, bewegen, buitenspel activiteiten, water drinken, groente en fruit eten. Als pedagogisch medewerker kan jij bijdragen aan de gezond start van de peuter.  We lopen over van de ideeën met de peuters en brengen die graag over aan de deelnemers.

Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. Daarom kunnen de deelnemers het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.

Haagse Aanpak Gezond Gewicht

Deze training sluit aan bij de doelstellingen van HAGG: Haagse Aanpak Gezond Gewicht. HAGG streeft naar een gezonde start voor ieder kind in Den Haag. Daarom biedt HAGG deze training kostenloos aan professionals van VVE locaties binnen hun gemeente aan.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers die met peuters werken en hun leidinggevenden.

Effect

Pedagogisch medewerkers hebben ruime kennis over het ontwikkelingsgericht stimuleren van peuters en het meegeven van een gezonde start. Daarom dragen de medewerkers deze kennis ook over aan de ouders.

Online trainen

Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. Daarom gaan de deelnemers interactief aan de slag. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Bovendien kun je live vragen stellen aan de trainer. Daarnaast werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de deelnemer een link naar de live online training.

Inhoud

 • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een peuter?
 • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
 • Het leren en ervaren van veel vernieuwende beweeg- en spelactiviteiten voor peuters. Met eenvoudig en goedkoop materiaal zoals viltjes, knijpers, kranten, dozen, lakens, ballen, muziek etc.
 • Beweegkriebels voor jonge kinderen.
 • Het organiseren van spel, speluitleg, vrij spel en geleid spel. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de doelgroep.
 • Beweeg categorieën, doorgaande lijn, aansluiten bij groep 1, SLO doelen.
 • Bewegen op de groep: Beweeghoek!
 • Overgangsmomenten: Wachten kan dat ook anders?
 • Beweegactiviteiten bewust ontwikkelingsgericht inzetten. Bijvoorbeeld hoe stimuleer je met bewegen de taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Bewegen integreren in het dagritme van de groep, koppelen aan thematisch werken, VVE of andere programma’s.
 • Spelenderwijs aanleren van water drinken en het eten van groente en fruit.
 • Het betrekken en informeren van ouders bij Spelenderwijs Bewegen.

Data

7 december 2020 en 14 januari 2021 van 18.30-20.30 Deze training is vol Als je je gegevens achter laat dan geven we je de nieuwe data door zodra die gepland staan. 

  Bijeenkomsten online 2 x 2 uur
  Prijs Kostenloos voor deelnemers van een VVE locatie uit Den Haag

  Online training train je mindset in de kinderopvang stresspreventie

  Online training Train je Mindset in de Kinderopvang en Zorg

  Online training train je mindset in de kinderopvang stresspreventie

  Online training Train je Mindset in de kinderopvang en de gezondheidszorg

  On line training voor meer werkplezier en stresspreventie in de kinderopvang en de zorg.


  Rust in je hoofd is rust op je groep! Werken in de kinderopvang en zorg is leuk en soms uitdagend. Medewerkers in de kinderopvang en de zorg komen zo nu en dan voor lastige situaties te staan. Wat kan leiden tot het ervaren van stress en negatieve emoties. Daardoor reageren medewerkers anders dan ze graag zouden willen, zijn minder flexibel, voelen spanning in hun lijf en spenderen veel tijd in hun hoofd met piekeren.

  Deze online training in onze virtuele classroom bevat onderdelen van verschillende methoden, zoals RET (Rationele Emotieve Training), ACT (Acceptance Commitment Training) en Oplossingsgericht Werken.

  Medewerkers uit de kinderopvang en de zorg leren en ervaren dat de gebeurtenissen op zich geen stress veroorzaken, maar de manier waarop je met deze gebeurtenissen omgaat wel. Wat zit er wel of niet in je cirkel van invloed? Wat is het effect van niet-helpende gedachten, overtuigingen en emoties op jouw handelen en probleemsituaties? En welk effect heeft dit op jou, de kinderen, clienten en je werk? Hoe kun je meer vanuit rust en ontspanning werken en prioriteiten te stellen?

  Deelnemers leren in deze live online training door veel te oefenen en te doen. De online training is praktijkgericht, deelnemers krijgen tussentijdse opdrachten en challenges om het geleerde meteen toepassen in hun werk.

  Wie

  Alle medewerkers in de kinderopvang en gezondheidszorg, zowel pm-ers, (kraam) verzorgenden, verpleegkundigen, leidinggevenden als administratie en planning.

  Effect

  Meer ontspannen werken, denken en doen. Oplossingsgerichte en helpende mindset koppelen aan effectief gedrag op de werkvloer. Voor meer werkplezier en stresspreventie.

  Online trainen

  Tijdens de live online training in onze virtuele classroom bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Ze kunnen live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  Deze online Mindset training voor de kinderopvang en de zorg wordt op maat gemaakt.  Aan bod kan komen:

  • Bewustworden gedragspatronen en valkuilen op de werkvloer.
  • Verschil pro-actief of re-actief reageren vanuit de Cirkel van invloed (Covey).
  • Het brein en gedragsverandering.
  • Ben je een DIP-er of DIM-er, denk je in problemen of mogelijkheden? Zet je oplossingsgerichte bril op!
  • Rationele Emotieve Training (RET); omgaan met irrationele gedachten.
  • Acceptance Commitment Training (ACT) waarmee de deelnemer leert flexibeler met situaties om te gaan, mindful in het hier en nu te zijn en waardegericht te handelen en te doen.
  • Toepassen op de werkvloer; anders denken is anders doen.

  Deze training kan uitgebreid worden met onderdelen uit onze training werkplezier en stresspreventie in de kinderopvang.

  Het is mogelijk om tijdens of na afloop deelnemers individueel een online coachingstraject aan te bieden.

  Liever deze training fysiek op uw locatie? Of een combinatie van live online en op locatie trainen?  Vraag naar onze mogelijkheden.

  Bijeenkomsten 1 -4  dagdelen
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep.  BTW vrijgesteld.

  Online workshop Mind

  Online training MIND

  Online workshop Mind

  Online training MIND

  In deze live online training leer je alles over goed voor jezelf zorgen in een bijv. een spannende periode zoals nu rond Covid-19.


  TAKE CARE! Deze woorden zie je overal voorbij komen. Maar hoe doe je dat in deze spannende periode? Een periode waarin veel gebeurt. Een periode met een nieuwe werkelijkheid. Wellicht werk je nu vanuit huis en zijn je kinderen ook nog een gedeelte van de week thuis van school. Misschien maak je je zorgen om de mensen in je omgeving. Of om jezelf. Of om de toekomst. Kortom een periode waarin je wel wat ontspanning kan gebruiken. In onze online workshop MIND kan je leren hoe je goed voor je MIND kan zorgen. Zo zorg je goed voor jezelf. In deze workshop leer je 5 handige tools om stress de baas mee te zijn. Doe je mee? De training kan zowel met een heel team gevolgd worden als individueel via open inschrijving.

  Deelnemers leren in deze live online training door veel te oefenen en te doen. De deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen in hun dagelijks leven, zowel tijdens het thuiswerken als op de werkvloer.

  Wie

  Iedereen die aandacht wil geven aan ontspanning van zijn mind.

  Effect

  Betere zelfzorg en meer energie op thuisblijf of thuiswerkdag. Zo ontstaat er meer productiviteit, positiviteit en oplossingsgericht denken voor de collega’s en het team. Stress de baas zijn levert op dat de collega’s zich vitaler en energieker voelen en letterlijk en figuurlijk meer in beweging blijven.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  • Welke invloed heeft stress op jou wanneer jij stress de baas bent?
  • Uitleg over talenten en het nut om deze talenten in te zetten (zeker in deze tijd)
  • Tools: fysiek actief blijven, prikkelvrije pauzes nemen, balans in de dag creëren, talenten ontdekken en verder uitbouwen en het oplossen van huidige energievreters.
  • Het herkennen van de stressfactoren in het team en deze samen om te zetten in tips en tricks.
  • Het herkennen van de verschillende talenten in het team en deze waarderen, ontdekken en inzetten.
  • Uitleg over de werking van stress.

  Ben je benieuwd naar data voor open inschrijving? Stuur ons dan een email voor data.

  Bijeenkomsten 1 dagdeel
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep.  Prijs per persoon op aanvraag. BTW vrijgesteld.

  Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

  Online training communiceren met ouders kinderopvang

  Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

  Online training communiceren met ouders in de Kinderopvang

  Leer professioneel communiceren met ouders in deze live online training


  In deze online live training leren pedagogisch medewerkers in onze virtual classroom nog beter communiceren. In het belang van het kind staat een goede samenwerking met de ouders immers voorop! Ook als je niet communiceert, communiceer je toch. De pedagogisch medewerkers zijn hierbij het visitekaartje van uw kinderopvang organisatie.

  Deze online live training past bij de ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch mentorschap. Communiceren met ouders gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Het gaat om samenwerken en de ouders betrokken laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

  Hoe geef je een ontwikkelingsgerichte overdracht? Hoe ga je om met ouders die weinig tijd hebben of een andere visie over opvoeden hebben dan de organisatie? Wat kun je doen om ouders meer te betrekken bij VVE of andere programma’s? Als team het beleid uitstralen en alle neuzen dezelfde kant op hebben is hierbij belangrijk.

  Wij bieden maatwerk. In overleg bieden we losse modules aan van de diverse thema’s rondom communiceren met ouders. De uitkomsten van uw oudertevredenheids-onderzoek en uw leerdoelen nemen we hierin mee. Het is mogelijk een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

  Wie

  Pedagogisch medewerkers, pedagogisch mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs, instructeurs in zwemonderwijs en jeugdtrainers in sportomgeving.

  Effect

  Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als in onze fysieke in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. In de virtual classroom zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  De training Communiceren met ouders wordt op maat samengesteld. Op verzoek kunnen we modules voor u samenstellen, met één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

  • Communicatiestijlen van jezelf en van de diverse typen ouders.
  • Professioneel communiceren vanuit de visie van de organisatie.
  • Verschil waarnemen, observeren en interpreteren. Hoe blijf je objectief in je communicatie richting ouders.
  • Het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het delen pedagogische kennis.
  • De dagelijkse overdracht.
  • Tien minuten gesprekken.
  • Communicatie via app, ouderportal, social media.
  • Observatieverslagen schrijven.
  • Slecht nieuwsgesprekken voeren.
  • Klantvriendelijkheid; ambassadeur zijn van de organisatie.
  • Feedback geven en ontvangen, actief luisteren.
  • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
  • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
  • Het borgen van communiceren met ouders in de praktijk.

  Kijk ook eens bij Lastige gesprekken met ouders voor nog meer inspiratie.

  Bijeenkomsten 2 – 4 dagdelen.
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  Bewegen met baby's spelenderwijs beweegkriebels | Confriends

  Online training bewegen met baby’s

  Bewegen met baby's spelenderwijs beweegkriebels | Confriends

  Online live training Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s

  Bewegen met de baby. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de baby.


  “Super veel online geleerd over de ontwikkelstappen en hoe te stimuleren.” “Verrassend simpel en leuk deze beweegideeën die ik heb opgedaan tijdens de online training.” “Leuk die verschillende werkvormen!” Dit zijn veel gehoorde reacties van pedagogisch medewerkers die de live online training Spelenderwijs bewegen met baby’s volgden. We nemen ze tijdens de training mee in de ontwikkelstappen van de baby. Gericht leren kijken; waar is de baby mee bezig en hoe kan je de baby faciliteren in zijn ontwikkeling? We barsten van de beweeg ideeën met baby’s en brengen die graag over aan de deelnemers.

  Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. De deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.

  Wie

  Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken of gaan werken en hun leidinggevenden.

  Effect

  Pedagogisch medewerkers hebben ruime motorische kennis over het ontwikkelingsgericht benaderen van de baby’s. Ook kunnen de medewerkers deze kennis overdragen naar ouders.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als onze in-company trainingen. De deelnemers gaan interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een baby?
  • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
  • Observeren van de baby.
  • Samen spelen op het niveau van de baby.
  • Beweegactiviteiten en beweegliedjes.
  • Baby’s ook mee naar buiten.
  • Inrichting van de groep, baby vriendelijk?
  • Beweegmateriaal; de zin en onzin.
  • Welk meubilair is goed?
  Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  Workshop Ademwijs in de kinderopvang | Confriends

  Online training Ademwijs kinderopvang

  Workshops studiedag Kinderopvang | Confriends

  Online training Ademwijs in de kinderopvang

  In deze live online training leer je alles over de ademhaling bij kinderen voor meer rust en ontspanning op de groep


  Deze live online training is zeer geschikt voor de kinderopvang. Ademwijs is goed in te zetten voor de kinderen die in deze wellicht spannende tijd rond Corona naar de opvang komen.

  Tijdens deze leuke, luchtige en vooral actieve live online training leren de pedagogisch medewerkers van onze ademtrainer veel ademoefeningen die je met de kinderen kan doen. Ook leer je wat de invloed is van je eigen ademhaling op het kind en/of de groep.

  Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. Daarom kunnen de pedagogisch medewerkers het geleerde meteen toepassen op de werkvloer. Bijvoorbeeld hoe de ademhaling te observeren, hoe de adem in te zetten om rust te brengen, te ontspannen, te focussen of om te troosten. Deze ademoefeningen zijn simpel en makkelijk toepasbaar in de praktijk, ontwikkelingsgericht en met als belangrijkste tool je eigen ademsysteem en dat van de kinderen.

  Kinderen leren hun eigen adem in te zetten als ze stress of verdriet ervaren, maar ook hoe ze zich beter kunnen concentreren. Voor de pedagogisch medewerker levert het dagelijks meer rust en ruimte op in het contact met de kinderen en het team!

  Wie

  Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang 0-12 jaar en hun leidinggevenden.

  Tip: Deze training is ook geschikt voor ouders en in te zetten voor (online) ouderbijeenkomsten. Informeer hier naar onze mogelijkheden.

  Effect

  Pedagogisch medewerkers hebben meer kennis over het bewust inzetten van de ademhaling, voor meer rust en ontspanning op de groep.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als in onze in-company trainingen. Daarom gaan de deelnemers in onze virtual classroom interactief aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen. Tijdens deze live training zijn alle deelnemers en de trainer in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Bovendien kunnen ze live vragen stellen aan de trainer. Daarnaast werken we met breakout rooms waarin deelnemers in kleine groepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  In overleg met de opdrachtgever kunnen 1 of meerdere van onderstaande onderwerpen aan bod komen:

  • Uitleg over de werking van ons ademsysteem.
  • Heel veel ademoefeningen voor de kinderen: de fietspomp, de beer en de aap en nog veel meer leuke en luchtige oefeningen.
  • Ademoefeningen voor de pedagogisch medewerker. Welk effect heeft jouw manier van ademen op de kinderen?
  • Ademen op muziek.
  • Ademhaling en emoties. Hoe herken je verschillende adempatronen en het onderliggende gedrag?
  • Het Adem-menu: welke ademoefening zet je wanneer in? Denk hierbij aan stress, boosheid, verdriet, of focus brengen, maar ook aan Astma, ADHD en andere aandoeningen die een sterke invloed hebben op de manier van ademen.
  • Ademhalingsoefeningen integreren in thema activiteiten.
  Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen, in overleg
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  training krachtig communiceren voor leidinggevenden in de kinderopvang

  Online training communiceren voor leidinggevenden

  training krachtig communiceren voor leidinggevenden in de kinderopvang

  Online training communiceren voor leidinggevenden

  Krachtig communiceren voor leidinggevenden die willen groeien.


  Als leidinggevende kom je soms voor uitdagingen te staan.  Bijvoorbeeld tijdens veranderingen binnen je team en organisatie, klanten die ontevreden zijn of een klacht hebben, teamleden die minder goed functioneren etc. Soms moeten leidinggevenden durven confronteren en soms juist meer coachen. Effectieve communicatie vanuit leiderschap kan daarbij helpen!

  Hoe houd je als leidinggevende de communicatie open en de sfeer op de werkvloer goed? Hoe bereik je draagvlak binnen je team? In deze actieve online training gaan de leidinggevenden met hun persoonlijke leerdoelen aan de slag. Tussen de bijeenkomsten door ontvangen de deelnemers praktijkopdrachten.

  Wie

  Leidinggevenden in allerlei sectoren bijv. kinderopvang, gezondheidszorg, kraamzorg etc.

  Effect

  Verbeteren van de professionele communicatie van de leidinggevenden op de werkvloer, vanuit persoonlijke kracht en leiderschap.

  Online trainen

  Tijdens de live online training bieden we dezelfde kwaliteit als in onze fysieke in-company trainingen. Tijdens de live training zijn alle deelnemers in onze virtual classroom. De trainer en alle deelnemers zijn in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid. Je kunt live vragen stellen aan de trainer. Ook werken we met breakout rooms waarin deelnemers in subgroepjes opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de organisatie een link naar de live online training.

  Inhoud

  De leidinggevenden training “Krachtig communiceren op de werkvloer” wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

  • Communicatievaardigheden zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen en deze toepassen tijdens teamoverleg, probleemgesprekken en lastige situaties.
  • Het oplossingsgericht omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer. Win-win communicatie.
  • Professioneel communiceren vanuit de visie en het pedagogisch beleid van de organisatie.
  • Communiceren op procesniveau.
  • Model van de ijsberg; wat speelt er onder water bij jou en in het team?  Teaminzicht en teampatronen.
  • Rollen van de dramadriehoek en deze leren ombuigen naar een groeidriehoek.
  • De kunst van coachende vragen stellen; coachend leiderschap.
  • Inventariseren van verbeterpunten op het gebied van communiceren en deze oplossingsgericht benaderen.
  • Ontwikkelen van een persoonlijk actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen voor zowel leidinggevende als het team.

  Bij deze training werken we met e-opdrachten. Aanvullend is individuele online coaching  te boeken.

  Bijeenkomsten  4 – 6 dagdelen.
  Prijs € 490,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

  online advies thuiswerken ergonomie werkplekcheck

  Online training thuiswerkplek ergonomie

  online advies thuiswerken ergonomie werkplekcheck


  Online training: Fit en Gezond thuiswerken

  Ergonomisch thuiswerken! Praktische live online training met onze arbotrainer en bedrijfsoefentherapeut.


  Veel werknemers werken tegenwoordig vanuit huis. Hoe zorg je ervoor dat iedereen tijdens het thuiswerken gezond en fit blijft? In onze live online training Fit en ergonomisch thuiswerken scholen we de medewerkers om ook thuis ergonomisch en gezond te werken. Vaak kan dit op een eenvoudige wijze met kleine praktische aanpassingen.

  Daarnaast is 1 op 1 werkplek check, via videoconsult, bij ons mogelijk. Onze bedrijfsoefentherapeut checkt op afstand de ergonomie van de thuiswerkplek en coacht de medewerker online in gezond beeldschermwerken.

  Wie

  Iedereen die thuiswerkt met een beeldscherm of tablet.

  Effect

  Voorkomen en verminderen van fysieke klachten zoals RSI, nek-, schouder-, arm-, hand-, rug- en hoofdpijnklachten bij thuiswerken.

  Inhoud

  • Het aanleren van het zelf ergonomisch instellen van de thuis-beeldschermwerkplek, zoals werkhoogte, stand toetsenbord, muis, beeldscherm, laptop, tablet, telefoon en ergonomische hulpmiddelen.
  • Stoelinstelling en instructie.
  • Het aanleren van de juiste zithouding, typ- en muistechniek.
  • Beeldscherm pauzes, voldoende bewegen en dynamisch werken.
  • Inzetten van eenvoudige hulpmiddelen om de ergonomie van de thuiswerkplek te verbeteren.
  • Challenge voor gezond en vitaal thuiswerken.
  • Checklist thuiswerkplek.
  • Een uitgebreide digitale hand-out met tips over gezond beeldschermwerken thuis.

  Het is mogelijk deze training uit te breiden met  één van onze Sterk in Werk trainingen voor meer werkplezier, focus en stresspreventie. Kijk hier voor ons aanbod.

  Bijeenkomsten 1
  Prijs € 350,- per bijeenkomst 90 minuten per groep. BTW vrijgesteld.