Maak werk van je kwaliteiten empowermenttraining kinderopvang | Confriends

Maak werk van je kwaliteiten

Maak werk van je kwaliteiten empowermenttraining kinderopvang | Confriends

Empowerment training Kinderopvang: Maak werk van je kwaliteiten

Workshop of training kinderopvang over persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap in je werk.


Pak de regie en maak werk van je kwaliteiten! Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de medewerkers in de kinderopvang wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Deelnemers leren hun eigen kwaliteiten kwadrant in te vullen en hun persoonlijke kwaliteitenplan te maken. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten in te zetten en wat kan juist versterkend werken? Ook het praktisch toepassen  op de werkvloer in samenwerking met collega’s en ouders/klanten komt ruimschoots aan de orde.

Wat is persoonlijk leiderschap en wat motiveert jou in je werk? Vragen waar de pedagogisch medewerker niet altijd bewust bij stil staat, maar die wel van grote invloed zijn op motivatie, werkplezier en loopbaan. Deelnemers  onderzoeken in deze training hun drijfveren, waarden, missie en overtuigingen. En hoe ze deze kunnen verbinden met die van de organisatie.

Om het borgen van het leerproces van de deelnemer te vergroten wordt er gewerkt met challenges. Dit zijn korte doe, schrijf en reflectie opdrachten die de deelnemer per mail tussen de bijeenkomsten ontvangt en uitdaagt om met hun leerproces en persoonlijke groei aan de slag te gaan.

Wie

Pedagogisch medewerkers en eventueel hun leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor medewerkers uit de Jeugdzorg, Welzijn, Kraamzorg etc.

Effect

Inzicht krijgen, versterken en het leren inzetten van persoonlijke kwaliteiten en leiderschap op de werkvloer. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid. Deze training sluit goed aan bij verandertrajecten.

Inhoud

De kinderopvang training “Maak werk van je kwaliteiten” wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Onderwerpen:

• Praktische theorie over de kernkwaliteiten model van Daniel Ofman.

• Het invullen van de eigen en/of teamkernkwadrant

• Inzicht in je drijfveren, waarden, missie, kwaliteiten en overtuigingen. En hoe deze te verbinden met de waarden en missie van de organisatie.

• Wat is leiderschap?

• Cirkel van Invloed; pro- en reactief gedrag.

• Energiegevers en energievreters op de werkvloer. Leiderschap in time- en energiemanagement

• De kracht van lichaamstaal.

• Mindset; belemmerende overtuigingen oplossingsgericht leren ombuigen.

• Borging; invullen en toepassen persoonlijke kwaliteitenplan.

Ook geschikt voor Jeugdzorg en Welzijn medewerkers. Deze training staat vermeld in de Kinderopvang werkt FCB scholingsgids.

Interesse in een trainingstraject Maak werk van je kwaliteiten? Lees hier meer!

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.

Leiderschap voor startende leidinggevenden in de kinderopvang | Incompany training | Confriends

Leiderschap voor startende leidinggevenden

Leiderschap voor startende leidinggevenden in de kinderopvang | Incompany training | Confriends

Kinderopvang training voor startende leidinggevenden over leiderschap

Scholing over in je kracht staan als leidinggevende in de kinderopvang.


Een maatwerktraining met impact over leiderschap. Leidinggeven kan voor startende leidinggevenden in de kinderopvang een uitdaging zijn. In deze nieuwe rol als leidinggevende worden ze mogelijk anders gezien en benaderd dan ze gewend waren.

Deelnemers gaan actief aan de slag met hun nieuwe rol, positie en verantwoordelijkheden. De relatie tussen persoonlijk leiderschap en de diverse leiderschapsstijlen en professionele communicatie komen uitgebreid aan bod. Ook het innemen van de juiste plek in het team,  en de communicatie richting ouders en andere stakeholders is hierbij belangrijk. Staat de leidinggevende aan het roer en neemt deze daarbij zijn of haar plek in met de bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden? Deze training kan als jaartraject ingezet worden.

Wie

Startende leidinggevenden in de kinderopvang.

Effect

Bewustworden en vergroten van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten en communicatie vaardigheden op de werkvloer.

Inhoud

De inhoud van deze training over leiderschap in de kinderopvang wordt op maat gemaakt. Naast de training is individuele coaching en begeleide intervisie bijeenkomsten mogelijk.

 • Wat is leiderschap en wat is jouw stijl als leidinggevende in de kinderopvang?
 • Succesfactoren van effectieve leidinggevenden en teams in de kinderopvang.
 • Onderzoeken van je persoonlijke visie, normen, waarden, missie en talenten en deze kunnen verbinden met het het team en de organisatie.
 • Wat speelt er bij jou en het team onder water? Verschil boven- en onderstroom.
 • Het vinden van de juiste balans tussen meewerken, coachen en aansturen van de medewerkers.
 • Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; feedback geven en ontvangen, feedforward, motiveren, besluiten nemen, omgaan met weerstand en delegeren. Zowel richting medewerkers, management en ouders.
 • Focus- en energiemanagement; prioriteiten stellen.
 • Coachend leidinggeven; zowel op de boven als de onderstroom.
 • Borgen op de werkvloer; het opstellen en uitvoeren van een persoonlijk actie- en ontwikkelplan.
Bijeenkomsten in overleg.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer en eventuele voorbereidingskosten.

Stresspreventie training kinderopvang voor meer werkplezier | Confriends

Plezier in werk en stresspreventie

Stresspreventie training kinderopvang voor meer werkplezier | Confriends

Stresspreventie training voor meer werkplezier in de Kinderopvang

Training, workshop over vitaliteit en het leren omgaan met stressfactoren en werkdruk.


Ga voor meer vitaliteit op de werkvloer! Medewerkers die ontspannen en met plezier werken zijn minder vaak ziek en zorgen voor een betere werksfeer in uw organisatie. In deze inspirerende training leren medewerkers in de kinderopvang stressfactoren op het werk te herkennen en hoe hiermee om te gaan. Zowel fysiek als mentaal.

Wat is de relatie tussen stress en lichamelijke klachten? Hoe ga je mindful met werkdruk en organisatorische veranderingen om? Hoe bouw je ontspanningsmomenten in tijdens het drukke dagprogramma? Wat is het effect van ontspannen werken op de kinderen en groepssfeer? Deelnemers gaan vooral praktisch en interactief aan de slag en leren door zelf te ervaren. Daardoor is het onmiddellijk praktisch toepasbaar op de werkvloer en effectief.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang, zowel pm-ers als leidinggevenden.

Effect

Verminderen werkdruk, stresspreventie verhogen werkplezier in de kinderopvang. Past bij vitaliteitsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid.

Inhoud

Deze stresspreventie training voor de kinderopvang wordt op maat gemaakt. Zowel in workshop als trainingsvorm. Aan bod kan komen:

 • Signaleren van stressfactoren in het werk.
 • Oplossingsgericht werken.
 • In balans brengen van de energiegevers en energievreters.
 • Invloed van stress op lichamelijke klachten.
 • Verminderen en omgaan met werkdruk en dagindeling op de groep.
 • Borgen stresspreventie in de organisatie door middel van actieplan.
 • Praktische ontspanningstechnieken.
 • Train je mindset met Rationele Emotieve Training (RET) en  Acceptance Commitment Training (ACT).
Bijeenkomsten 1-4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.