Feedback training kinderopvang

Feedback training Kinderopvang | Confriends

Feedback training Kinderopvang

Effectief feedback leren geven en ontvangen.


Feedback training is onmisbaar in de kinderopvang. Goede feedback verbetert zowel de interne samenwerking, als de relaties met klanten en andere disciplines. Wat is effectieve feedback? Hoe geef je effectief feedback zodat je daadwerkelijk je doel bereikt? Hoe doe je dat op een oplossingsgerichte manier zodat het goed voelt voor jezelf en de ander.

Voorkom irritaties, miscommunicatie en conflicten op de werkvloer door beter om te gaan met feedback. Samenwerken wordt echt leuker bij een open-feedback cultuur. Deelnemers gaan in deze feedbacktraining actief aan de slag met de feedbackvaardigheden praktisch oefenen en toepassen. Ook leren ze meer over feedforward.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang.

Effect

Medewerkers weten hoe ze effectieve feedback kunnen geven en ontvangen in de praktijk.

Inhoud

De feedback training kinderopvang wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

 • Waarneemposities tijdens gesprekken.
 • De feedback stappen; zowel bij het geven als ontvangen van feedback.
 • Door welke bril observeer je? Voorkom interpreteren.
 • Omgaan met emoties en feedback.
 • Feedforward en samen oplossen.
 • Lichaamstaal en uitstraling; wat zegt je lijf?
 • Het geheim van actief luisteren bij feedback ontvangen.
 • De kunst van oplossingsgerichte vragen stellen.

Het is mogelijk om bij deze feedback training kinderopvang met een trainingsacteur en e-opdrachten te werken. Vraag naar onze mogelijkheden! Benieuwd naar onze andere trainingen voor de kinderopvang? Kijk dan hier.

Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Effectief communiceren voor pedagogisch medewerkers

Effectief communiceren op de werkvloer

Effectief communiceren kinderopvang | Confriends

Effectief communiceren kinderopvang

Communicatietraining of workshop voor pedagogisch medewerkers.


Effectief communiceren in de kinderopvang is belangrijk! Deze training is speciaal voor medewerkers in de kinderopvang die hun professionele communicatie willen verbeteren. Soms vinden medewerkers het lastig om effectief te communiceren op de werkvloer. Bijvoorbeeld om collega’s kritisch op hun gedrag aan te spreken, de boodschap helder over te brengen, empatisch te luisteren, de regie te houden in een gesprek, vanuit het beleid van de organisatie communiceren etc.

In deze training effectief communiceren kinderopvang worden deelnemers bewust gemaakt van hun communicatiestijl en het effect van hun manier van communiceren op anderen en hun werk. De deelnemers gaan aan de slag met hun persoonlijke leerdoelen, oefenen met gespreksvaardigheden en reflecteren regelmatig hun eigen leerproces. De deelnemer krijgt zo meer inzicht in het proces van communicatie patronen bij zichzelf en bij de ander. De trainer stimuleert de opgedane kennis en ervaring terug te koppelen naar de werkvloer en de leidinggevende.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang.

Effect

Het verbeteren van effectief en professioneel communiceren op de werkvloer.

Inhoud

De training Effectief communiceren kinderopvang wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

 • Communicatiestijlen van jezelf en de ander.
 • Non-verbale communicatie; professionele uitstraling en in je kracht staan.
 • De stappen van oplossingsgerichte feedback geven en ontvangen.
 • Assertiviteit;  je plek en verantwoordelijkheid nemen in communicatie.
 • Omgaan met emoties van jezelf en anderen; vanuit persoonlijke kracht communiceren.
 • De profesionele pet: communiceren vanuit visie en beleid organisatie.
 • Individueel communicatie plan maken voor het borgen op de werkvloer.

Om nog meer rendement uit de training Effectief communiceren kinderopvang te halen is het mogelijk om met een trainingsacteur te werken, e-challenges in te zetten en bieden we de mogelijkheid tot individuele coaching.

Bijeenkomsten  2 – 6 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld. Exclusief reiskosten van de trainer.

Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

Effectief communiceren met ouders

Communiceren met ouders training kinderopvang | Confriends

Training Effectief communiceren met ouders in de Kinderopvang

Leer professioneel communiceren met ouders.


Communiceren met ouders betekent samenwerken met ouders in het belang van hun kind. Communiceren met ouders gebeurt zowel mondeling als schriftelijk. Uw pedagogisch medewerkers zijn hierbij het visitekaartje van uw kinderopvang organisatie.

Deze incompany training past bij de ouderbetrokkenheid 3.0 en pedagogisch mentorschap. Communiceren met ouders gaat verder dan elkaar over en weer informeren. Het gaat om samenwerken en de ouders betrokken laten zijn bij de ontwikkeling van hun kind.

Hoe geef je een ontwikkelingsgerichte overdracht? Hoe ga je om met ouders die weinig tijd hebben of een andere visie over opvoeden hebben dan de organisatie? Wat kun je doen om ouders meer te betrekken bij VVE of andere programma’s? Als team het beleid uitstralen en alle neuzen dezelfde kant op hebben is hierbij belangrijk.

Wij bieden maatwerk. In overleg bieden we losse modules aan van de diverse thema’s rondom communiceren met ouders. De uitkomsten van uw oudertevredenheids-onderzoek en uw leerdoelen nemen we hierin mee. Het is mogelijk een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.


Voor deze training is – in verband met het coronavirus – ook een live online training beschikbaar. Net zo praktisch, interactief en effectief zoals u dat van ons mag verwachten.


Wie

Pedagogisch medewerkers, pedagogisch mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor leerkrachten in het basisonderwijs, instructeurs in zwemonderwijs en jeugdtrainers in sportomgeving.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders.

Inhoud

De training Communiceren met ouders wordt op maat samengesteld. Op verzoek kunnen we modules voor u samenstellen, met één of meerdere van de onderstaande onderwerpen:

 • Communicatiestijlen van jezelf en van de diverse typen ouders.
 • Professioneel communiceren vanuit de visie van de organisatie.
 • Verschil waarnemen, observeren en interpreteren. Hoe blijf je objectief in je communicatie richting ouders.
 • Het informeren van ouders over de ontwikkeling van hun kind en het delen pedagogische kennis.
 • De dagelijkse overdracht.
 • Tien minuten gesprekken.
 • Communicatie via app, ouderportal, social media.
 • Observatieverslagen schrijven.
 • Slecht nieuwsgesprekken voeren.
 • Klantvriendelijkheid; ambassadeur zijn van de organisatie.
 • Feedback geven en ontvangen, actief luisteren.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen.
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.
 • Het borgen van communiceren met ouders in de praktijk.

Deze populaire training wordt ook live online gegeven. Hier vind je alle informatie over online training communiceren met ouders.

Kijk ook eens bij Lastige gesprekken met ouders voor nog meer inspiratie.

Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

training krachtig communiceren voor leidinggevenden in de kinderopvang

Krachtig communiceren voor leidinggevenden

training krachtig communiceren voor leidinggevenden in de kinderopvang

Krachtig communiceren voor leidinggevenden in de Kinderopvang

Professioneel communiceren vanuit leiderschap.


Leidinggevenden in de kinderopvang zijn als een spin in het web tussen de pedagogische medewerkers, management en ouders. Dat betekent dat je als leidinggevende voor lastige situaties kan komen te staan. Veranderingen binnen je team en organisatie, ouders die klagen, teamleden die minder goed functioneren etc. Soms moeten leidinggevenden durven confronteren en soms juist meer coachen. Effectieve communicatie vanuit leiderschap kan daarbij helpen!

Hoe houd je als leidinggevende de communicatie open en de sfeer op de werkvloer goed? Hoe bereik je draagvlak binnen je team en van de ouders? In deze actieve training gaan de leidinggevenden met hun persoonlijke leerdoelen aan de slag. Het is mogelijk bij deze training een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.


Voor deze training is – in verband met het coronavirus – ook een live online training beschikbaar. Net zo praktisch, effectief en interactief zoals u dat van Confriends mag verwachten.


Wie

Leidinggevenden in de kinderopvang.

Effect

Verbeteren van de professionele communicatie van de leidinggevenden op de werkvloer, vanuit persoonlijke kracht en leiderschap.

Inhoud

De leidinggevenden training “Krachtig communiceren” wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Communicatievaardigheden zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen en deze toepassen tijdens teamoverleg, probleemgesprekken en lastige situaties.
 • Het oplossingsgericht omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer. Win-win communicatie.
 • Professioneel communiceren vanuit de visie en het pedagogisch beleid van de organisatie.
 • Communiceren op procesniveau.
 • Model van de ijsberg; wat speelt er onder water bij jou en in het team?  Teaminzicht en teampatronen.
 • Rollen van de dramadriehoek en deze leren ombuigen naar een groeidriehoek.
 • De kunst van coachende vragen stellen; coachend leiderschap.
 • Inventariseren van verbeterpunten op het gebied van communiceren en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Ontwikkelen van een persoonlijk actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen voor zowel leidinggevende als het team.

Deze training wordt ook live online aangeboden. Met precies dezelfde kwaliteit als bij een incompany- training! Kijk hier voor de mogelijkheid.
Aanvullend is individuele (online) coaching en/of werken met e-opdrachten mogelijk. Deze training “Krachtig communiceren voor leidinggevenden” staat vermeld in de scholingsgids van het FCB en valt onder de scholingsregeling kinderopvang, jeugdzorg en welzijn.

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Training lastige gesprekken met ouders

Lastige gesprekken met ouders

Kinderopvang training Lastige gesprekken

Training Lastige gesprekken met ouders in de kinderopvang

Training, workshop of cursus over in je kracht staan in je communicatie met ouders.


Lastige oudergesprekken gaan gepaard met emoties en spanningen. Hoe zorg je als pedagogisch medewerker, mentor of leidinggevende in de kinderopvang dat je de regie houdt, zonder dat je emoties met je aan de haal gaan? De methode Geweldloze Communicatie helpt daarbij.

Allerlei soorten lastige gesprekken met ouders in de kinderopvang worden praktisch geoefend. Omgaan met boze ouders, slecht nieuws gesprekken, ouders die zich niet aan de afspraken houden, klacht gesprekken en andere lastige situaties. Professioneel communiceren staat centraal in deze training, cursus of workshop. Het is mogelijk bij deze training een trainingsacteur in te zetten. Hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.

Wie

Pedagogisch medewerkers, mentoren en leidinggevenden in de kinderopvang.

Effect

Het verbeteren van de communicatie en samenwerking met de ouders tijdens lastige gesprekken met ouders.

Inhoud

De training Lastige gesprekken met ouders wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Vanuit persoonlijke kracht communiceren.
 • Communicatiestijlen van jezelf en de ander.
 • Probleemgericht leren ombuigen naar oplossingsgericht.
 • Uitstralen beleid en visie van de organisatie.
 • GGGG model; omgaan met emoties.
 • De principes van Geweldloze communicatie toepassen tijdens lastige gesprekken met ouders.
 • Dramadriehoek; in welke rol beland jij en de ouders?
 • Metacommunicatie.
 • Bevorderen ouderparticipatie.
 • Teamafspraken maken ten aanzien van lastige gesprekken met ouders voeren.

Voorafgaand en tussentijds is contact met de trainer en de leidinggevenden over het af stemmen van de leerwensen en het borgen van het geleerde op de werkvloer.

Bijeenkomsten 1 – 4 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Workshop oplossingsgericht communiceren workshop Kinderopvang | Confriends

Workshop Oplossingsgericht communiceren

Workshop oplossingsgericht communiceren workshop Kinderopvang | Confriends

Workshop oplossingsgericht communiceren in de Kinderopvang

Training over omdenken in mogelijkheden en vooruitgang.


Deze workshop oplossingsgericht communiceren staat vermeld in de scholingsgids van het FCB en valt onder de scholingsregeling kinderopvang, jeugdzorg en welzijn. 

De kinderopvang, jeugdzorg en welzijn zijn flink in beweging. Een periode van onrust, inkrimping, vertrek van collega’s en kinderen, klantvriendelijkheid die verder gaat dan voorheen kan effect hebben op de manier van communiceren op de werkvloer. Dit is te merken aan gemopper, discussies, irritaties, roddelen, elkaar de schuld geven, weinig initiatief tonen etc. Oplossingsgericht communiceren, denken, handelen en samenwerken zijn competenties die de medewerker kan inzetten op de werkvloer om mee te bewegen in deze veranderende tijden.

Wie

Medewerkers en hun leidinggevenden in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn.

Effect

Versterken van competenties en kwaliteiten op het gebied van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Inhoud

Onderdelen van de workshop oplossingsgericht communiceren:

 • Gedrag is besmettelijk; je krijgt wat je uitzendt.
 • Leer probleemgericht ombuigen naar oplossingsgericht.
 • Oplossingsgericht communiceren op de werkvloer; zowel naar collega’s, leidinggevende als naar ouders en/of clienten.
 • Persoonlijk actieplan; verbeterpunten inventariseren en oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.

Kijk ook naar onze verdiepingsworkshop  over oplossingsgericht communiceren in de kinderopvang. Wilt u nog meer de verdieping in met uw team? Dan maken wij een training op maat voor u. Vraag naar onze mogelijkheden.

Bijeenkomsten  1 dagdeel.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Teamtraining kinderopvang | Confriends

Teamtraining samenwerken en communiceren

Teamtraining kinderopvang | Confriends

Teamtraining kinderopvang communiceren en samenwerken

Communicatietraining en meer, speciaal voor teams die nog beter willen samenwerken.


Goed communiceren is besmettelijk! Soms kan je als team vastgeroest zitten in communicatie patronen die niet effectief zijn. Onze trainer maakt uw team bewust van deze patronen. Effectief communiceren werkt hierbij als bindmiddel voor een betere samenwerking. Een hecht team heeft invloed op hun werkplezier, de sfeer in de groep en de kwaliteit van de organisatie.

Ontspannen, oplossingsgericht en plezierig samenwerken staan centraal in deze teamtraining. Wat is ieders rol en taak binnen het team en hoe zorg je voor een open communicatie en goede sfeer. Tijdens deze teamtraining wordt er door de deelnemers veel geoefend, kritisch gereflecteerd en participatief gewerkt met groepsopdrachten. Kortom uw team in beweging zetten en samen de eerste stap naar verandering aangaan!

Wie

Een team pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden in de kinderopvang. Ook geschikt voor teams uit de Jeugdzorg en Welzijn.

Effect

Verbeteren van de communicatie en samenwerking in het team.

Inhoud

Deze teamtraining kinderopvang wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Communicatievaardigheden in het team zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie en communicatiestijlen.
 • Oplossingsgericht handelen en communiceren.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
 • Normen, waarden en kwaliteiten van het team.
 • Bewustworden van overtuigingen, ongeschreven regels en communicatie patronen in het team.
 • Op zoek naar de “wij-factor” in het team; wat is het verschil tussen team en groep individueen.
 • Van dramadriehoek naar groeidriehoek.
 • Verbeterpunten in de samenwerking met team inventariseren en oplossingsgericht benaderen.
 • Ontwikkelen van een team actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen in het team.

De trainer heeft vooraf en tussentijds contact met de leidinggevende om de trainingsdoelen af te stemmen op de leerwensen. Individuele coaching en aanvullende e-opdrachten behoort tot de mogelijkheden.

Ook geschikt voor Jeugdzorg en Welzijn medewerkers. Deze training is opgenomen in de FCB scholingsgids van Kinderopvang werkt.

Bijeenkomsten  2 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.