Beweegkaarten gezonde kinderopvang | Confriends | gezonde kinderopvang

Beweegkaarten Spelenderwijs bewegen gezonde kinderopvang

Beweegkaarten Spelenderwijs bewegen voor een gezonde kinderopvang (0-4 jaar)

Door de beweegkaarten van Spelenderwijs bewegen raak je direct enthousiast om nog meer te gaan bewegen met de kinderen van 0-4 jaar.


Rollen als een komkommer, of tuimelen als een tomaat. De beweegkaarten van Spelenderwijs bewegen zijn speciaal ontwikkeld voor alle professionals die met jonge kinderen werken en zich graag inzetten voor een gezonde jeugd. De 61 kaarten van pvc zijn waterproof en geschikt om o.a. te gebruiken in een dobbelsteen met insteekvakken van 15 x 15 cm. De beweegactiviteiten op de kaarten zijn verdeeld in 5 gezonde leefstijl pijlers; Lekker bewegen, Lekker ontspannen na inspanning, lekker in je vel zitten, lekker groente en fruit eten en lekker buitenspelen en sluiten aan bij thematisch werken. Een gezonde kinderopvang daar staan wij voor!


Bestel meteen de Spelenderwijs beweegkaarten voor een gezonde kinderopvang!


Inhoud

De kaartenset bestaat uit drie delen.

1. Baby ontwikkelstappen: De basis voor de motorische ontwikkeling wordt in de eerste 6 maanden van ons leven gelegd. De jonge baby doorloopt zo’n 25 verschillende motorische stappen voordat hij zelfstandig kan lopen. Al deze stappen doorloopt hij op zijn eigen tempo. Bied de baby de ruimte en een veilige en stimulerende omgeving aan om zich verder te ontwikkelen. We lichten 8 belangrijke mijlpalen toe met de beweegkaarten. Op de achterzijde van de kaart vertellen we waarom deze mijlpaal belangrijk is en doen we een aantal suggesties hoe je de baby kunt uitdagen met deze ontwikkelstap. Hang deze kaarten bijv. op bij de aankleedtafel.

2. Beweegcategorieën: Tussen de 1 en 8 jaar worden de basisbewegingen gevormd. Deze bewegingen vormen de basis voor de latere hogere motorische vaardigheden. Laat de kinderen zich zo breed mogelijk ontwikkelen door veel, veelzijdig en gevarieerd te bewegen. Maak gebruik van de 10 verschillende beweegcategorieën. Deze 10 motorische grondvormen geven jou vorm en structuur om een zo veelzijdig mogelijk beweegaanbod aan te bieden. Integreer en varieer deze 10 beweeg categorieën zoveel mogelijk in je beweegaanbod door de dag heen. Op de achterzijde van de kaart vertellen we meer over het belang van de specifieke beweegcategorie en hoe je deze kunt aanbieden. Gebruik deze kaarten met het plannen van je beweegactiviteiten en de keuzes maken met de aanschaf van beweegmateriaal.

3. Beweegactiviteiten: Deze kaarten zijn vooral geschikt om te gebruiken met de dobbelsteen. Rollen met de dobbelsteen helpt om bewegen te borgen in het dagritme op de kinderopvang. De kinderen raken er aan gewend en helpen je graag herinneren aan de beweegactiviteiten. Op de achterzijde van ieder kaartje staat uitleg over het belang en beweegsuggesties. Ook doen we suggesties bij welk thema je de activiteiten kunt inzetten zodat je de taalontwikkeling ook kunt stimuleren tijdens het bewegen.

Boek: Spelenderwijs bewegen

Ons boek: Spelenderwijs bewegen voor 0-4 jaar

Beweegactiviteiten en beweegspellen voor 0- 4 jaar, borgen van dagelijks bewegen in de kinderopvang.

Boek Spelenderwijs bewegen | Confriends

De auteurs van het boek zijn Eileen Kalkman en Miranda Rep van Confriends. Zij geven sinds 2004 de trainingen Spelenderwijs bewegen. Het bleek dat er bij de deelnemers een grote behoefte was aan een praktisch naslagwerk waarmee ze direct aan de slag op hun locatie konden gaan. Met heel veel plezier hebben ze daarom dit boek geschreven en zijn blij dat er zoveel aandacht is om kinderen zo vroeg mogelijk plezier in bewegen te laten ontdekken. Het boek is te bestellen bij iedere boekhandel ISBN: 9789035230026, of via deze link.

Het boek is bestemd voor medewerkers in de kinderopvang, peuterspeelzalen, in buurthuizen en bij de peutergym.

Dit boek bevat:

 • Vijftien kant en klare beweegprogramma’s, ieder goed voor een half uur beweegplezier.
 • Alle beweegprogramma’s hebben een thema,  bijvoorbeeld circus, dieren, ballen en ook een verjaardagsprogramma om een kinderverjaardag eens wat actiever te vieren. Deze zijn makkelijk uitvoerbaar en verantwoord opgebouwd. Bovendien kan iedereen zelf eenvoudig variaties erop bedenken.
 • Tips om meer actief te bewegen met baby’s. Hoe bied je de ruimte voor een baby om zich goed te ontwikkelen? Denk ook eens aan ander materiaal zoals ballen, lakens, lege bakjes en pet-flessen met aantrekkelijk materiaal er in.
 • Suggesties over leuk en goedkoop materiaal. Hoe kom je aan voordelig spelmateriaal? Denk aan viltjes, dozen, knijpers, kranten, sokken, oude babykleding etc.
 • Bewegen integreren binnen de organisatie. Belangrijk is dat bewegen een dagelijkse routine wordt. Bijvoorbeeld door het opstellen van een beweegplan, het maken van een beweegbak, het aanstellen van een beweegcoach.
 • Tips om buiten ook bewust te bewegen. Lees welke actieve spelletjes je allemaal buiten kunt doen.
 • Ideeën over hoe de ouders meer te betrekken bij bewust bewegen. Organiseer een ouderavond over bewegen en laat de ouders zelf ervaren hoe leuk bewegen is.
 • Bevat onderdelen ontleend aan Beweegkriebels van het NISB

Het boek is te bestellen als naslagwerk van de training Spelenderwijs Bewegen. De trainer kan de boeken dan meenemen zodat er geen verzendkosten zijn.

Spelenderwijs bewegen coaching on tje job

Coaching on-the-job-beweegtraining

Coaching on-the-job beweegtraining

Effectieve training op de werkvloer over ontwikkelingsgericht bewegen met jonge kinderen.


Juist door op de werkvloer mee te lopen kan de trainer met kleine aanwijzingen een groot effect hebben op de uitvoering van de beweegactiviteiten met de jonge kinderen. Wij denken in mogelijkheden. We ondersteunen en stimuleren de pedagogisch medewerkers in de uitvoering van de beweegactiviteiten zowel binnen als buiten. Het verrijken van beweegmogelijkheden tijdens overgangsmomenten. Maar ook tijdens de ADL: krijgt het kind de tijd om zichzelf te ontwikkelen?

Ook kijken we naar de inrichting van de ruimte en de buitenspeelmogelijkheden. Is er bijvoorbeeld een mogelijkheid tot een beweeghoek op de groep? Onze paramedische achtergrond is een grote meerwaarde als het gaat om het observeren van de motorische ontwikkeling van de kinderen en kunnen daardoor gerichte vragen over de ontwikkeling van specifieke kinderen vaak goed beantwoorden.
De locatie kan voorafgaand aan de coaching on the job een online vragenlijst invullen. Klik hier voor de online vragenlijst voor KDV en hier voor de online vragenlijst voor de PSZ.

Coaching on the job is vaak een vervolg op een beweegtraining of opleiden van de beweegcoaches maar kan ook als los product geboekt worden.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang.

Effect

Vergroten van de kwaliteit van bewegen op de kinderopvang locatie. Verkrijgen van adviezen op maat gericht op de situatie van de locatie. Enthousiasmeren van de teams in het aanbieden van beweegactiviteiten en ondersteuning van de beweegcoach.

Inhoud

 • Coaching op maat
 • Bespreken vragenlijst
Bijeenkomsten 30-60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag

workshop ouderbijeenkomst gezonde leefstijl

Ouderbijeenkomst organiseren

Organiseer een succesvolle ouderbijeenkomst over gezonde leefstijl bij jonge kinderen

Workshop over hoe krijg je veel ouders op je bijeenkomst en breng je je boodschap krachtig over.


Als je altijd hetzelfde doet zal er niets veranderen. Organiseer je ouderavond eens anders dan anders. In deze workshop gaan medewerkers aan de slag om een aantrekkelijke ouderbijeenkomst te organiseren waarbij de opkomst van de ouders hoger is dan anders. Deelnemers gaan interactief en oplossingsgericht aan de slag met een helder stappenplan. Een ouderbijeenkomst organiseren wordt leuker dan ooit! In deze workshop gaan we aan de slag met een gezonde leefstijl van de kinderen. Na de workshop kan je makkelijk de vertaalslag maken naar andere onderwerpen voor een ouderbijeenkomst.

Wie

Werknemers in de kinderopvang en hun leidinggevenden.

Effect

Duidelijk inzicht en ideeën om een succesvolle ouderbijeenkomst te organiseren.

Inhoud

Aan bod komt:

 • Doel bepalen. Wat wil je bereiken met de ouderavond?
 • Welk moment van de dag is succesvol? Ga in de schoenen van de ouders staan.
 • Uitnodiging. Doe het eens anders dan anders.
 • Draaiboek maken.
 • Inhoud. Hoe breng je het beste de boodschap over? We gaan aan de slag met verschillende werkvormen. Denk aan onderwerpen zoals bewegen, buitenspelen, waterdrinken, tussendoortjes, fruit en groente eten, thuis ontbijten en gezond trakteren.
 • Hand-out, gadget. Wat geef je de ouders mee naar huis?
 • Follow-up. Wat hebben de ouders gemist die er niet waren?
 • Evaluatie. Waren plaats je de reviews van de ouders?
Bijeenkomsten 1 dagdeel
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

baby training spelenderwijs bewegen

Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s

Spelenderwijs bewegen en fitte baby’s

Bewegen met de baby. Een training gericht op het stimuleren van de motorische ontwikkeling van de baby.


We weten eigenlijk niet zo goed wat je met de baby kan doen aan bewegen. Dit is een veel gehoorde opmerking van pedagogisch medewerkers. Na deze workshop kunnen ze dit niet meer zeggen. We nemen ze mee in de ontwikkelstappen van de baby. Gericht leren kijken; waar is de baby mee bezig en hoe kan je de baby faciliteren in zijn ontwikkeling? We barsten van de beweeg ideeën met baby’s en brengen die graag over aan de deelnemers.

Deelnemers leren in deze training door veel te oefenen en te doen. De deelnemers kunnen het geleerde meteen toepassen op de werkvloer.


Deze training is ook als online live training beschikbaar: even praktisch en effectief, zoals u dat van Confriends mag verwachten.


Wie

Alle pedagogisch medewerkers die met baby’s werken of gaan werken en hun leidinggevenden.

Effect

Pedagogisch medewerkers hebben ruime motorische kennis over het ontwikkelingsgericht benaderen van de baby’s. Ook kunnen de medewerkers deze kennis overdragen naar ouders.

Inhoud

 • Waarom is bewegen zo belangrijk voor een baby?
 • Motorische ontwikkeling en breinontwikkeling.
 • Observeren van de baby.
 • Samen spelen op het niveau van de baby.
 • Beweegactiviteiten en beweegliedjes.
 • Baby’s ook mee naar buiten.
 • Inrichting van de groep, baby vriendelijk?
 • Beweegmateriaal; de zin en onzin.
 • Welk meubilair is goed?

We bieden deze training ook als live online training aan. Met precies dezelfde kwaliteit die we bieden bij een in-company training. Kijk hier voor de mogelijkheid online training Spelenderwijs bewegen en Fitte baby’s.

Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Beweegcoach Spelenderwijs Bewegen en beweegkriebels

Beweegcoach Spelenderwijs Bewegen en beweegkriebels

Training borgen ontwikkelingsgericht bewegen in de kinderopvang overal en altijd.


Wij leiden uw pedagogisch medewerkers op tot beweegcoach. Deze training gaat de verdieping in! U wilt dat al uw medewerkers ook daadwerkelijk enthousiast zijn en blijven over dagelijks Spelenderwijs bewegen en beweegkriebels. Waarbij ze vooral het integreren van ontwikkelingsgericht en spelenderwijs bewegen dagelijks met de kinderen blijven doen. Hier is een taak voor de Beweegcoaches weggelegd! We staan voor een gezonde kinderopvang.

Beweegcoaches stimuleren en adviseren hun collega’s op het gebied van Spelenderwijs bewegen en beweegkriebels. Bovendien spelen zij een actieve rol in het beweegbeleid van de organisatie. Het koppelen van bewegen in het VVE programma, OGW of andere programma’s komt ruimschoots aan de orde. In overleg met de opdrachtgever worden de taken van de Beweegcoaches afgestemd op de mogelijkheden en wensen van de organisatie. Het is aan te bevelen om 1 à 2 Beweegcoaches op te leiden per vestiging. Deze training is goed geschikt voor JOGG Gemeentes en Lekker Fit! interventies.

Wie

Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches en leidinggevenden in de kinderopvang die werken met kinderen van 0-12 jaar. Deze training sluit goed aan bij de basistraining Lekker Fit!, Spelenderwijs Bewegen en Beweegkriebels en/of Beweegplezier.

Effect

Het dagelijks ontwikkelingsgericht en Spelenderwijs Bewegen borgen in het beweegbeleid van de organisatie.

Inhoud

 • Verdiepen van de kennis over ontwikkelingsgerichte beweegactiviteiten en beweegkriebels, beweegplezier vanaf vier en Natuursprong.
 • Het geven van een beweegtrainingen aan collega’s op de eigen locatie.
 • Inventariseren van verbeterpunten en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Doorgaande lijn en SLO doelen. Ontwikkelingsgericht benaderen.
 • Stimuleren bewegend leren.
 • Inrichten beweeghoek op de groep.
 • Het maken van een beweegplan en deze koppelen aan het pedagogische beleid van de organisatie.
 • Collegae enthousiasmeren en coachen op het gebied Spelenderwijs Bewegen, bijv d.m.v. korte prikkelende werkvormen om collega’s te inspireren tijdens het teamoverleg.
 • Beweegactiviteiten ontwikkelen zowel voor binnen als buitenspelen en deze koppelen aan thematisch werken, OGW, VVE of andere programma’s.
 • Verkorten van wachtmomenten in het dagritme en het verrijken van de beweegmomenten.
 • Bewegen structureel in het dagprogramma plannen.
 • Ouders betrekken bij Spelenderwijs Bewegen en het organiseren van een ouderbijeenkomst over bewegen.
 • Ouder- kind activiteiten voor thuis stimuleren.

Aansluitend aan de training volgen 2 coaching on the job trainingsmomenten op locatie.

Deelnemers ontvangen na het afronden van de training een beweegcoach certificaat.

Opgeleide beweegcoaches kunnen, indien gewenst, opgenomen worden in het trainers bestand van Confriends en worden uitgenodigd voor een jaarlijkse interventie bijeenkomst.

Kijk hier voor data voor de opleiding Beweegcoaches Lekker Fit! binnen de Gemeente Rotterdam.

Bijeenkomsten 4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

Exclusief reiskosten trainer.


Beweegplezier vanaf vier

Spelenderwijs Bewegen en beweegplezier vanaf 4 jaar

Beweegtraining kinderopvang Spelenderwijs Bewegen en Beweegplezier vanaf vier

Actieve training voor medewerkers die werken op BSO, TSO en basisschool met heel veel leuke beweegactiviteiten voor kinderen van 4 – 12 jaar.


Spelenderwijs Bewegen en Beweegplezier vanaf vier. Iedereen die werkt met kinderen tot 12 jaar wordt enthousiast van deze training. Het effect is dat de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang daarna graag tijd maken om kinderen te stimuleren tot bewegen in grote en kleine ruimtes. Zowel binnen als buiten. Elke dag. Natuurlijk ligt verdieping van de pedagogische kennis daarbij aan de basis. Bovendien besteden we aandacht aan het borgen van uw beweegbeleid. Zo blijft uw kinderopvang organisatie goed in beweging. We gaan voor een gezonde kinderopvang en een gezonde jeugd!

Deze training is goed geschikt voor JOGG en Lekker Fit! interventies. In deze training zijn onderdelen van Beweegplezier vanaf vier opgenomen. Een vervolg op deze training kan zijn: opleiden beweegcoach of borgen voor leidinggevenden.

Wie

Pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden die werken met kinderen van 4 – 12 jaar.

Effect

Dagelijks beweegplezier voor alle kinderen van uw organisatie.

Inhoud

 • Kennis over ontwikkeling kind en bewegen van 4-12 jaar. Wat kan je van een kind verwachten en welk doelen kan je stellen?
 • Spel- en beweegaanbod voor 4-12 jarigen: Speluitleg, estafettespelen, buiten spelen, materiaalgebruik en thematisch werken.
 • Beweeg categorieën, doorgaande lijn, SLO doelen.
 • Differentiëren tijdens de beweegactiviteiten.
 • Pedagogische visie en Spelenderwijs bewegen borgen. Vertaalslag maken naar de werkvloer, simpel en stimulerend.
 • Belang bewegen uitstralen en communiceren naar de ouders. Vertel en laat zien wat je doet. Ouders willen bewuste keuzes kunnen maken.
Bijeenkomsten 1-3 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

beweeghoek motoriek beweegkriebels training kinderopvang | Confriends

Workshop Beweeghoek kinderopvang 0-4 jaar

beweeghoek motoriek beweegkriebels training kinderopvang | Confriends

Beweeghoek grote motoriek kinderopvang 0-4 jaar

Workshop over belang en inrichten van een motorische beweeghoek op de kinderopvang.


Op vrijwel iedere groep vind je verschillende hoeken, zoals een bouwhoek, huishoek, leeshoek, verkleedhoek etc. Heb je al eens gedacht aan een beweeghoek? De meeste jonge kinderen zijn wiebelkonten en willen graag hun beweegkriebels kwijt. We weten allemaal hoe belangrijk bewegen voor kinderen is. 

Een hoek waar ze mogen springen, klimmen, klauteren, met zachte ballen gooien en balanceren past in de visie van een organisatie die bewust ontwikkelingsgericht bewegen dagelijks wil inzetten. Een hoek met beweegmateriaal waar kinderen hun fantasie kunnen uitleven en uitgedaagd worden om uit zichzelf te bewegen. Een beweeghoek mag daarom niet ontbreken op jullie locatie!

Wie

Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Effect

Pedagogisch medewerkers weten hoe ze een beweeghoek kunnen inrichten en toepassen op de werkvloer.

Inhoud

 • Criteria voor het inrichten van de beweeghoek.
 • Praktische tips over uitdagend en ontwikkelingsgericht materiaal beweeghoek voor de baby’s, dreumes en peuter leeftijden 0 – 4 jaar.
 • Met welke motorische doelen ga je werken in de beweeghoek.
 • Doorgaande lijn, SLO doelen, beweeg categorieën.
 • Beweeghoek koppelen aan thematisch werken, VVE en/of andere programma’s.
 • Hoe integreer je de beweeghoek in het beweegbeleid van de organisatie.
 • Teamafspraken over gebruik van de beweeghoek.
Bijeenkomsten 1 dagdeel.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Spelenderwijs bewegen voor kinderen van 0-4 jaar

Spelenderwijs Bewegen en Fitte kinderen 0-4 jaar

Beweegtraining en workshop over bewegen, beweegkriebels en gezonde leefstijl in de kinderopvang.


De kinderopvang is de plek waar Spelenderwijs Bewegen en gezonde leefstijl aanleren bewust ingezet kan worden om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren. U wilt dat er in uw kinderopvang organisatie dagelijks en met veel plezier ontwikkelingsgericht bewogen wordt met de kinderen. Wat is het beweegbeleid van uw organisatie? Drinken de kinderen dagelijks water en stimuleert u het eten van groente en fruit? We gunnen ieder kind een gezonde start!

In deze actieve training krijgen uw pedagogisch medewerkers handvatten voor het doen én zelf bedenken van uitdagende en verantwoorde spel- en beweegactiviteiten. En vooral hoe kunnen zij  Spelenderwijs Bewegen integreren in het dagritme op de groep? Deze training is een verdieping, uitbreiding op Beweegkriebels en maakt gebruik van de pedagogische doelen van de wet Kinderopvang en de 6 NCKO interactievaardigheden. De training Spelenderwijs Bewegen is goed geschikt voor JOGG Gemeentes en Lekker Fit! interventies. Een vervolg op deze training kan zijn: opleiden beweegcoach of het borgen van leefstijl en bewegen voor leidinggevenden. Al meer dan 250 kinderopvang locaties hebben deze training gevolgd.

Wie

Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang die werken met kinderen van 0-4 jaar.

Effect

Dagelijks ontwikkelingsgericht beweegplezier en gezonde leefstijl voor fitte kinderen van 0-4 jaar in uw organisatie.

Inhoud

 • Het leren en ervaren van veel vernieuwende beweeg- en spelactiviteiten voor baby’s, dreumesen en peuters. Met eenvoudig en goedkoop materiaal zoals viltjes, knijpers, kranten, dozen, lakens, ballen, muziek etc.
 • Beweegkriebels voor jonge kinderen.
 • Het organiseren van spel, speluitleg, vrij spel en geleid spel. Afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de doelgroep.
 • Beweeg categorieën, doorgaande lijn, aansluiten bij groep 1, SLO doelen.
 • Bewegen op de groep; beweeghoek!
 • Overgangsmomenten; Wachten kan dat ook anders?
 • Beweegactiviteiten bewust ontwikkelingsgericht inzetten. Bijvoorbeeld hoe stimuleer je met bewegen de taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling.
 • Bewegen integreren in het dagritme van de groep, koppelen aan thematisch werken, VVE of andere programma’s.
 • Spelenderwijs aanleren van water drinken en het eten van groente en fruit.
 • Het betrekken en informeren van ouders bij Spelenderwijs Bewegen.

Kijk ook eens hier voor onze trajecten Lekker Fit!; Spelenderwijs bewegen en Gezonde leefstijl voor jonge kinderen.

Bijeenkomsten 1 -3 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.