Oplossingsgericht communiceren

Training Oplossingsgericht communiceren | Confriends

Training Oplossingsgericht Communiceren

Omdenken op de werkvloer.


Stop met klagen; even DIMMEN graag! Zet je oplossingsgerichte bril op! Ben je een DIP-er of een DIM-er? Probleemgericht denken noemen we DIP-en oftewel; denken in problemen. De focus richten op oplossingen noemen we DIM-en, oftewel denken in mogelijkheden. 

Probleemgerichte taal is meestal negatief, gaat over het verleden, kost veel energie en is besmettelijk. Oplossingsgericht taalgebruik is meestal een stuk positiever, meer hoopvol, gericht op de toekomst, gericht op mogelijkheden en werkt ook besmettelijk. Waar ligt jouw focus?

Door de focus te verleggen van probleemgericht naar oplossingsgerichte communicatie ontstaat er meer positieve energie in de communicatie op de werkvloer. Dit verbetert de werksfeer en de samenwerking, zowel intern als extern.

Deelnemers leren in deze incompany training door veel te oefenen en te doen. Hierbij is het toepassen en borgen in de eigen werksituatie belangrijk.

Wie

Medewerkers in alle sectoren.

Effect

Vergroten van de competenties en kwaliteiten op het gebied van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Inhoud

 • Gedrag is besmettelijk; wat zend jij uit?
 • Probleem of mogelijkheid? Door welke bril kijk je naar problemen?
 • De principes van oplossingsgericht communiceren.
 • Het herkennen van probleemgerichte communicatie en deze leren ombuigen naar oplossingsgerichte communicatie. Zowel bij jezelf als bij de ander.
 • Helicopterview en posities in communicatie.
 • Borgen en toepassen van oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Deze incompany training oplossingsgericht communiceren kan zowel voor teams als voor medewerkers uit verschillende teams gegeven worden.

Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Training effectief communiceren | Confriends

Effectief communiceren op de werkvloer

Training effectief communiceren | Confriends

Training Effectief communiceren op de werkvloer

Voor professioneel en oplossingsgericht communiceren.


Deze incompany training is bedoeld voor medewerkers die op professionele wijze effectiever willen communiceren. Effectief en goed communiceren is immers de sleutel tot een betere samenwerking op de werkvloer! Hoe voorkom je mismatch, weerstand en irritaties? En hoe zorg je ervoor dat je boodschap durft te geven en dat deze helder en duidelijk overkomt?

Er wordt veel praktisch geoefend met de persoonlijke leerdoelen en communicatievaardigheden in deze training. Hierdoor ontstaat meer inzicht in het communicatieproces van jezelf en ander. Zowel verbale als non-verbale communicatievaardigheden komen aan de orde. Werken met een gedragsacteur behoort tot de mogelijkheden.

Wie

Medewerkers in alle sectoren.

Effect

Het versterken van de professionele communicatie op de werkvloer.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt. Mogelijke onderwerpen:

 • Hoe is jouw communicatiestijl?
 • De kracht van lichaamstaal.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Oplossingsgericht communiceren; focus op oplossingen en samenwerken.
 • Hoe communiceer je vanuit persoonlijke kracht.
 • Omgaan met emoties en lastig gedrag.
 • Communiceer vanuit je profesionele pet.
 • Ombuigen van niet helpende overtuigingen.
 • Actieplan; individuele doelstelingen en borgen tijdens het werk.

Vooraf en tussentijds is afstemming tussen de trainer en de opdrachtgever mogelijk, zodat deelnemers ook op de werkvloer gesteund kunnen worden in hun leerdoelen.

Bijeenkomsten 2 – 6 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld. Exclusief reiskosten van de trainer.

Feedback training | Confriends

Feedback training

Feedback training | Confriends

Feedback training

Effectief feedback leren geven en ontvangen.


Feedbacktraining bij u op de werkvloer. Het geven van effectieve feedback is essentieel voor de samenwerking op de werkvloer. En hoe zit het eigenlijk met Feed-forward?

De meeste mensen vinden het nog niet zo gemakkelijk om feedback te geven of te ontvangen. Sommige medewerkers zijn te kort door de bocht, te bot, schieten in de verdediging of draaien er om heen. Feedback heeft pas effect als deze zorgvuldig gegeven wordt. 

Samenwerken wordt echt leuker bij een open-feedback cultuur. In deze incompany feedbacktraining oefenen de deelnemers veel met praktijksituaties en hun persoonlijke uitdagingen ten aanzien van feedback.

Wie

Medewerkers in alle sectoren.

Effect

Op een professionele wijze feedback kunnen geven en ontvangen op de werkvloer.

Inhoud

De feedbacktraining wordt op maat gemaakt. De trainer heeft vooraf en tussentijds contact met de opdrachtgever. Mogelijke onderwerpen:

 • De stappen van Feedback geven en ontvangen.
 • Vanuit ik-vorm communiceren.
 • Waarnemen en observeren van gedrag i.p.v. interpreteren.
 • Het effect van non-verbale communicatie.
 • Actief luisteren met LSD; Luisteren, Samenvatten, Doorvragen.
 • Feed-forward.
 • Oplossingsgerichte vragen stellen.

Deelnemers werken met hun persoonlijke leerdoelen en worden gestimuleerd met opdrachten deze praktisch toe te passen in hun werksituatie. Extra e-opdrachten of indivuduele coaching behoort tot de mogelijkheden.

Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Krachtig communiceren voor leidinggevenden

Communicatietraining leidinggevenden | Confriends

Communicatietraining voor leidinggevenden

Verbeter je communicatiestijl als leidinggevende en leer daadkrachtig communiceren.


Communicatietraining voor leidinggevenden helpt leidinggevenden krachtiger in hun schoenen te staan. Als leidinggevende ben je de spin in het web tussen de medewerkers, management en klanten en kom je soms voor lastige situaties te staan. Effectieve communicatie kan je daarbij helpen! Veranderingen binnen je team en organisatie, klanten die klagen, teamleden die minder goed functioneren etc. Hoe houd je de communicatie open en de sfeer op de werkvloer goed? Hoe bereik je draagvlak binnen je team? Kortom deze communicatietraining leert de leidinggevende communiceren met ziel en zakelijkheid!

In deze actieve communicatietraining gaan de leidinggevenden met hun persoonlijke leerdoelen aan de slag.

Het inzetten van een trainingsacteur behoort tot de mogelijkheden en heeft grote meerwaarde; hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen.


Voor deze training is – in verband met het coronavirus- ook een live online training beschikbaar. Even praktisch, effectief en interactief zoals u van Confriends gewend bent.


Wie

Leidinggevenden alle sectoren.

Effect

Verbeteren van de communicatievaardigheden van de leidinggevenden op de werkvloer.

Inhoud

De communicatietraining voor leidinggevenden wordt op maat gemaakt. Aan bod kan komen:

 • Communicatievaardigheden zoals; feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen en deze toepassen tijdens teamoverleg, probleemgesprekken en lastige situaties.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
 • De kunst van coachende vragen stellen.
 • De dramadriehoek en het ombuigen naar winnaarsdriehoek.
 • Professioneel communiceren vanuit de visie en het beleid van de organisatie.
 • Inventariseren van verbeterpunten op het gebied van communiceren en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Ontwikkelen van persoonlijk actieplan; formuleren en borgen van de doelstellingen voor zowel leidinggevende als het team.
Bijeenkomsten 1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Teamtraining samenwerken en communiceren

Teamtraining samenwerken en communiceren | Confriends

Teamtraining samenwerken en communiceren

Oplossingsgericht communiceren en samenwerken op de werkvloer.


Is het samenwerken of samen werken in uw team? Soms kan je als team vastgeroest zitten in patronen die niet effectief zijn. Dit is merkbaar aan de energie in het team en lastig te duiden wat er precies aan de hand is, omdat dit vaak “onder water” speelt. Tijdens deze teamtraining wordt het team in beweging gezet door middel van kritisch reflecteren, veel praktisch oefenen en participatief werken aan groepsopdrachten. Kortom professioneel communiceren en alle neuzen dezelfde kant op! Het is mogelijk bij deze teamtraining e-challenges en een trainingsacteur in te zetten; hierdoor leren de deelnemers nog meer door te ervaren en te doen. 

Wie

Team medewerkers en hun leidinggevenden.

Effect

Verbeteren van de communicatie vaardigheden, werkplezier en samenwerking in het team.

Inhoud

 • Communicatievaardigheden in het team zoals; oplossingsgerichte feedback geven en ontvangen, actief luisteren, non-verbale communicatie, communicatiestijlen.
 • Op zoek naar de wij-factor in het team.
 • Normen, waarden en kwaliteiten van het team en de organisatie.
 • Model van de ijsberg; wat speelt er onder water?
 • Van dramadriehoek naar groeidriehoek.
 • Het omgaan met weerstand, kritiek, roddelen op de werkvloer.
 • Uitstralen beleid en visie van de organisatie; welke pet draag jij?
 • Verbeterpunten in de samenwerking inventariseren en oplossingsgericht benaderen.
 • Teamafspraken en actieplan.

Het aantal bijeenkomsten, e-challenges en duur van de training is in overleg met opdrachtgever.

Bijeenkomsten 2 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.