Gezond en ergonomisch zitten workshop | Confriends

Voorlichting Gezond en Ergonomisch Zitten


Gezond en ergonomisch zitten workshop | Confriends

Workshop Gezond en Ergonomisch zitten

Incompany ergonomie workshop voor laboratorium medewerkers, caissières, chauffeurs etc.


De mens is niet gemaakt om stil te zitten. Langdurig zittend werk kan daarom leiden tot tal van klachten, zoals overbelasting van rug, nek, schouders en armen, RSI of CANS en hoofdpijnklachten.

Deze actieve preventie training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers die meer dan 4 uur per dag zittend werk doen, zoals laboratorium medewerkers, caissières, bedieningspersoneel, chauffeurs, ateliermedewerkers etc. Onze voorlichting speciaal voor beeldschermwerkers vindt u hier

Deze workshop Gezond en Ergonomisch Zitten vindt bij u op de werkvloer plaats, zodat deelnemers op hun eigen werkplek praktisch kunnen oefenen. Voorkom ziekteverzuim en ga voor duurzame inzetbaarheid!

 Wie

Medewerkers die langdurig zitten tijdens hun werk in alle sectoren en branches.

Effect

Verminderen fysieke belasting bij zittend werk, preventie van ziekteverzuim en vergroten duurzame inzetbaarheid.

Inhoud

 • Aanleren en oefenen juiste zithouding, de juiste stand van benen, bekken, rug, schouders, nek en armen.
 • Toepassen en oefenen van deze juiste zithouding tijdens werkspecifieke taken.
 • Ergonomisch instellen van de werkplek.
 • Gebruik van ergonomische hulpmiddelen.
 • Bewustwording van eigen gedrag t.a.v. gezond werken, preventie en pauzes.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Tiltraining Arbo Ergonomie Vitaal werken | Confriends

Tiltraining en vitaal werken

Tiltraining Arbo Ergonomie Vitaal werken | Confriends

Tiltraining, toolbox ergonomisch werken

Incompany training en voorlichting in gezond en vitaal werken.


Tiltraining voor duurzame inzetbaarheid. Wij trainen bij u op de werkvloer. Uw medewerkers gaan in deze Arbo training actief aan de slag met werkhoudingen, tiltechnieken, ergonomie en gezond werkgedrag. Een preventie training die medewerkers leert hoe zij gezond met hun lichaam om kunnen gaan tijdens hun werkspecifieke taken. Deelnemers worden uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen. Onze dienst individueel werkplekadvies; coaching on the job sluit goed op deze voorlichting aan.

Wie

Alle medewerkers die in hun werk fysieke belasting tegen komen.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie ziekteverzuim. Duurzame inzetbaarheid en vitale medewerkers die meer verantwoording nemen hun eigen welzijn.

Inhoud

 • Aanleren gunstige werkhoudingen tijdens zitten, staan, lopen en werktechnische handelingen.
 • Tiltechnieken en draai-, duw-, trek-, reikbewegingen.
 • Werkplek ergonomisch instellen.
 • Gebruik ergonomische hulpmiddelen.
 • Gunstig houding- en bewegingsgedrag oefenen , evt met video-opnames.
 • Bewustwording van gezond werken en het belang van preventie.
 • Oplossingsgericht meedenken over verbeterpunten.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.

Kijk ook eens bij onze andere tiltrainingen:
Tiltraining Kinderopvang
Tiltraining Zorg en welzijn

Bijeenkomsten 1 – 3 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Empowerment workshop Body en Mind | Confriends

Powersessie Body en Mind

Empowerment workshop Body en Mind | Confriends

Empowerment workshop Body en Mind

Verminder fysieke en mentale overbelasting.


Deze powersessie is een totaal aanpak voor het voorkomen van lichamelijke en mentale klachten. Medewerkers volgen 2 parallel sessies en gaan aan de slag met gezond werken. In de Body sessie laat de bedrijfsoefentherapeut ervaren wat uw medewerkers kunnen doen om de fysieke belasting te verminderen. In de Mind sessie gaat de arbeids- en organisatie adviseur aan de slag om ze bewust te laten worden van de gevolgen van werkstress en het belang van vroegsignalering en herstel. Deze incompany training past goed bij duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsprogramma’s. Beide sessies zijn praktisch en hebben een interactieve insteek.

Wie

Alle medewerkers.

Effect

Duurzaam inzetbare medewerkers en preventie van ziekteverzuim doordat de medewerkers bewust worden van het verminderen van de fysieke en mentale belasting op de werkvloer.

Inhoud Body

 • Leren zelf ergonomisch instellen van de werkplek.
 • Hoe kun je fysiek ontspannen tijdens het werk.
 • Oefeningen en tips voor nek, schouder, armen en rug.
 • Het nieuwe werken. Het bewust worden van het steeds creeeren van een optimale mobiele werkplek.
 • Aanleren van gunstige werkhoudingen. Stand wervelkolom, schoudergordel, nek en armen.
 • Bewustworden van gezond werken, belang preventie, leefstijl,
 • De zin en onzin van ergonomische hulpmiddelen.

Inhoud Mind

 • Aandachtsoefening als voorbeeld herstelmaatregel.
 • Uitleg fysiek stress-systeem.
 • Gebruik biodots voor het monitoren van het eigen stress-systeem in relatie tot werkdruk en herstel.
 • Inventariseren van stress signalen.
 • Herstel maatregelen om klachten door werkstress te voorkomen en aan te pakken.
 • Reflectie op persoonlijke actiepunten.
Bijeenkomsten  1 dagdeel waarbij de deelnemers verdeeld zijn over 2 groepen en 2 trainers.
Prijs €1060,- Per dagdeel en 2 trainers. BTW vrijgesteld.
Exlusief reiskosten van de trainers.

Leefstijl BRAVO workshop | Confriends

BRAVO Workshop

Leefstijl BRAVO workshop | Confriends

BRAVO workshop gezonde leefstijl

Een laagdrempelige kennisquiz.


Fitte werknemers zorgen voor minder ziekteverzuim, hogere productiviteit en zijn duurzaam inzetbaarheid. In samenwerking met Arbouw ontwikkelden wij deze educatieve workshop. Een laagdrempelige kennisquiz waarbij de deelnemers d.m.v. rode en groene kaarten getest worden op hun kennis over gezond leven. Is het BRAVO voor de deelnemers? BRAVO staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. De deelnemers krijgen een vragenlijst om hun eigen leefstijl te testen. 

Leuk en leerzaam om op een laagdrempelige manier een gezonde leefstijl bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Vaak weten we het wel maar doen we het ook? Wat heb je nodig voor een gezonde leefstijl? In kleinere groepen werken we met een bordspel waarbij de deelnemers in groepjes tegen elkaar strijden wie de meeste kennis heeft over leefstijl. Uiteraard stelt de trainer vragen over de eigen leefstijl van de deelnemers en geeft de deelnemers de gelegenheid om onderling succesverhalen en tips uit te wisselen.

Wie

Alle medewerkers. Geschikt voor alle sectoren.

Effect

Bewustworden van een gezonde leefstijl en de mogelijkheid om zelf keuzes te maken.

Bijeenkomsten 1
Prijs in overleg

Opleiden Ergocoaches

Ergocoach opleiding | Confriends

Ergocoach opleiding

Zowel voor de fysiek zware beroepen als voor kantooromgeving. Borg Gezond en Vitaal Werken in uw organisatie.


Ergocoaches stimuleren en adviseren hun collega’s over gezond en ergonomisch werken en spelen een actieve rol in het preventiebeleid van de organisatie. Bespaar op het inhuren van externen door intern Ergocoaches op te leiden.

Op de werkvloer zorgt de ergocoach voor een blijvende bewustwording en aandacht voor gezond gedrag. In deze praktische incompany opleiding op de eigen werkvloer leert de ergocoach alles over de Arborichtlijnen, ergonomie werkplekken, werkplekken instellen en gezond en vitaal werken praktisch borgen in uw organisatie.

Geschikt voor iedere branche. Deze opleiding is maatwerk. Zowel voor de fysiek zware beroepen als voor de kantooromgeving met beeldschermwerk. Het is bij ons mogelijk een keuze te maken voor ergocoach fysiek zware beroepen of ergocoach beeldschermwerk. Ook is een combinatie mogelijk. Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden!

Wie

Medewerkers en/of leidinggevenden die naast hun normale werkzaamheden een extra taak op zich hebben genomen op het gebied van gezond werken binnen de organisatie, ook geschikt voor preventiemedewerkers en/of KAM-coördinatoren.

Effect

Het borgen van ergonomisch werken en preventie van ziekteverzuim binnen de organisatie. Het vergroten van duurzame inzetbaarheid bij medewerkers, zowel voor de fysiek zware beroepen als voor beeldschermwerkers.

Inhoud

Deze praktische ergocoach opleiding is maatwerk en is erop gericht dat de ergocoach de volgende taken kan uitvoeren:

 • Aanspreekpunt zijn voor gezond werken en verminderen fysieke belasting.
 • Signaleren en analyseren van knelpunten op het gebied van fysieke belasting en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Ergonomisch instellen van werkplekken op basis van Arbowetgeving.
 • Medewerkers voorlichting geven over gezond houding- en bewegingsgedrag op de werkvloer en het instellen van hun wisselende werkplekken.
 • Voor de fysieke beroepen: buk-, til-, duw-, draaitechnieken en gebruik arbovriendelijke hulpmiddelen.
 • Voor kantooromgeving: gezond beeldschermwerk, zithouding, typ- en muistechnieken, pauzegedrag en gebruik ergonomische hulpmiddelen.
 • Het Nieuwe Werken, ergonomisch thuiswerken en het coachen van de thuiswerkplek op afstand.
 • Regelmatig gezond bewegingsgedrag bespreekbaar maken, bijvoorbeeld tijdens teamoverleg, nieuwsbrief, intranet, studiedag etc.
 • Betrokken bij aanschaf nieuw meubilair, ergonomische en arbovriendelijke hulpmiddelen en ander werkmateriaal.
 • Ondersteunen van het management in het preventiebeleid.

Deze training is ook (gedeeltelijk) live-online mogelijk, vraag hier naar onze mogelijkheden.

Ook bieden we nascholing voor ergocoaches over ergonomisch en gezond thuiswerken, kijk hier voor meer informatie over deze bijscholing.

Deze training sluit goed aan bij Voorlichting Ergonomie Beeldschermwerk en/of Tiltraining en Vitaal werken

Kijk ook bij onze specialistische Ergocoach opleiding voor in de kinderopvang of bij Ergocoach opleiding voor Zorg en Welzijn.

Bijeenkomsten 1 – 5 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Werplekinstructie ergonomie

Coaching on-the-job fysiek werk

Coaching on the job Arbo Fysiek werk | Confriends

Coaching on the job verminderen fysieke belasting

Individuele werkplekinstructie in gezond en ergonomisch werken.


Tijdens deze coaching on the job inventariseert de bedrijfsoefentherapeut de werkplekinstellingen, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, werkhoudingen en het bewegingsgedrag van de individuele medewerker. Hierna volgt coaching on the job; medewerkers worden individueel tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek gecoacht op het gebied van gezond werken. De adviezen die ontstaan zijn altijd praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Deze dienst sluit goed aan bij onze tiltraining ergonomisch werken.

Wie

Alle medewerkers die in hun werk fysieke belasting tegen komen en eventueel lichamelijke klachten hebben. Ook geschikt voor beeldschermfuncties.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie van ziekteverzuim. Vitale werknemers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn.

Inhoud

 • De 5 W’s van de werkplek; Werkplek ergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
 • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag.
 • Allerlei werksituaties worden praktisch geoefend en daarbij worden digitale video-opnames gemaakt.
 • Het zelf ergonomisch leren instellen van de werkplek, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, de werkhouding, til- en transfertechnieken, pauze gedrag, het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken en praktisch oefenen van persoonlijke knelpunten komen ruimschoots aan de orde.
 • Van de werkplekinventarisatie wordt verslag gemaakt welke gebruikt kan worden bij de RI&E.
Bijeenkomsten 30 – 60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag

Werkplekcheck beeldschermwerk ergonomie | Confriends

Werkplekcheck en advies beeldschermwerk

Werkplekcheck beeldschermwerk ergonomie | Confriends

Werkplekcheck ergonomie gezond beeldschermwerk

Coaching on the job en ergonomisch werkplekadvies.


Deze individuele werkplekcheck bestaat uit een inventarisatie van de werkplekinstellingen, werkhouding en het bewegingsgedrag van de medewerker. Vervolgens geeft de bedrijfsoefentherapeut adviezen over mogelijke oplossingen. Deelnemers ontvangen vooraf een werkplek checklist. Na afloop ontvangen ze een uitgebreide digitale handout met tips over gezond beeldschermwerken. Sluit goed aan bij onze plenaire voorlichting, workshop gezond beeldschermwerken.


De werkplek check bieden wij – in verband met corona – ook in combinatie via een live online dienst aan. Even praktisch en effectief zoals u dat van Confriends mag verwachten.

Meer informatie »

Wie

Alle medewerkers met die met een beeldscherm werken, zowel thuis als op kantoor.

Effect

Verminderen fysieke belasting, vitalere werknemers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn en preventie van ziekteverzuim bij beeldschermwerk.

Inhoud

 • Inventariseren van de 5 W’s van de werkplek; Werkplekergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
 • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag. Kan zowel op locatie als via videoconsult.
 • Het aanleren van het zelf ergonomisch instellen van de beeldschermwerkplek. Zowel thuis- als flexwerkplekken.
 • Het gebruik van ergonomische hulpmiddelen en sneltoetsen.
 • Het aanleren van de juiste zithouding, typ- en muistechniek.
 • Actieve beeldschermpauzes.
 • Het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken van persoonlijke knelpunten.
 • Verslaglegging en/of ergonomisch paspoort is mogelijk, welke gebruikt kan worden bij de RI&E.
Bijeenkomsten 30 – 60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag

Gezond beeldschermwerken

Training Ergonomie beeldschermwerk | Confriends

Training Ergonomie en gezond beeldschermwerk

Training arbo en ergonomie Fit achter het beeldscherm.


Aan de slag met de ergonomie en gezond beeldschermwerk. Voorkom klachten zoals RSI of CANS-, nek-, schouder-, rug-, stress- en hoofdpijnklachten. Medewerkers leren en ervaren hoe zij zelfstandig de ergonomie van hun bureaustoel en (flex) werkplek kunnen instellen. Ook ervaren ze gunstige werk-, typ- en muishoudingen en het belang van het inzetten van regelmatige computer pauzes. Op leuke en leerzame wijze krijgen zij tips om lichamelijke klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld d.m.v. het zitten op een ballon en korte oefeningen voor op de werkplek. Deze voorlichting is goed te combineren met onze coaching on the job; één op één werkplekadvies. Past goed bij vitaliteitsprogramma’s, duurzame inzetbaarheid en het invoeren van Het Nieuwe Werken.

Wie

Medewerkers die regelmatig beeldschermwerk verrichten.

Effect

Verminderen fysieke belasting, preventie van ziekteverzuim en vergroten duurzame inzetbaarheid.

Inhoud

 • Leren instellen van de werkplek; bureaustoel, bureau, toetsenbord, muis, monitor etc.
 • Aanleren gunstige werkhouding tijdens zitten en werkspecifieke taken.
 • De do’s en don’ts van ergonomische hulpmiddelen.
 • Gebruik maken van sneltoetsen.
 • Bewustwording gezond werken, belang preventie en computerpauzes.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Stresspreventie.
 • Het Nieuwe Werken; leren instellen mobiele – , thuis- en flexwerkplekken.

Check hier onze live online training ergonomisch en gezond thuiswerken.

Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.