Workshop gezonde leefstijl oor pm-ers in de kinderopvang

Gezonde Leefstijl

Workshop gezonde leefstijl oor pm-ers in de kinderopvang

Workshop gezonde leefstijl kinderopvang

Leer bewuste keuzes maken in je leefstijl, speciaal voor pm-ers in de kinderopvang.


Medewerkers uit de kinderopvang gaan ontdekken en ervaren in deze inspirerende workshop Gezonde Leefstijl. Ze gaan actief aan de slag met de thema’s Bewegen, Ontspanning en Gezonde voeding. Wat maakt dat het soms zo lastig is om een gezonde leefstijl vol te houden of te veranderen? En wat is de invloed van ons brein op keuzes maken?

De deelnemers gaan letterlijk en figuurlijk in beweging. Op een oplossingsgerichte manier ontdekken en ervaren ze wat hun strategie is ten aanzien van een gezonde leefstijl. Hoe kun je zelf de regie houden en wat helpt om bewuste keuzes te maken op het gebied van gezonde leefstijl en vitaliteit?

Ook de leefstijl op de werkvloer komt aan bod. Welke vitale uitstraling maakt de medewerker en het team richting ouders en kinderen?

Deze workshop gezonde leefstijl past goed in vitaliteitsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid.

Wie

Alle medewerkers van een kinderdagverblijf, IKC, peuterspeelzaal of BSO.

Effect

Vitale pedagogisch medewerkers met meer verantwoording voor hun keuzes in eigen leefstijl en welzijn, ten aanzien van Bewegen, Ontspanning en Voeding.

Inhoud

 • Wat is een gezonde leefstijl?
 • Ervaren van het belang van bewegen en de beweegnorm.
 • Kiezen en de schijf van vijf gezonde voeding.
 • De kracht van ontspanning, mindfulness en omgaan met stress.
 • Gedragsverandering en invloed van het brein.
 • Hoe maak je gezonde keuzes in leefstijl.
 • Teamafspraken maken over gezond gedrag t.a.v. leefstijl op de werkvloer.
 • Persoonlijk actieplan: oplossingsgerichte verbeterpunten voor meer vitaliteit en een gezonde leefstijl.

Kijk ook eens bij onze andere trainingen voor de kinderopvang.

Bijeenkomsten 1 dagdeel
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Beeldschermtraining Kinderopvang Training Fit achter het beeldscherm | Confriends

Gezond beeldschermwerken

Beeldschermtraining Kinderopvang Training Fit achter het beeldscherm | Confriends

Gezond beeldschermwerken

Training Fit achter het beeldscherm en tablet in de kinderopvang.


In de kinderopvang wordt steeds meer met een tablet of computer gewerkt door de pedagogisch medewerkers. Even snel tussendoor op de ouderportal, digitale observatiesystemen bijhouden, verslagen maken, nieuwsbrief voorbereiden, berichtjes posten op Facebook. Deze praktische interactieve training is gericht op het voorkomen van klachten gerelateerd aan al deze werkzaamheden. Klachten zoals RSI of CANS, nek-, schouder-, rug-, stress- en hoofdpijnklachten. Medewerkers worden getraind in het zelf beoordelen van hun werkplekken, werkdruk, werkhouding, werktaken en werkwijze. Zo kunnen ze in iedere situatie hun ideale werkplek creëren.

Wie

Alle medewerkers in de kinderopvang die regelmatig met computer, laptop of tablet werken.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie van ziekteverzuim.

Inhoud

 • Leren instellen van de diverse werkplekken; bureaustoel, bureau, toetsenbord, muis, scherm etc.
 • Aanleren gunstige werkhouding tijdens zitten en werkspecifieke taken.
 • Gebruik maken van de ergonomische hulpmiddelen.
 • Gebruik maken van sneltoetsen.
 • Bewustwording gezond werken, belang preventie en computerpauzes.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Stresspreventie.
 • Het Nieuwe Werken; leren instellen mobiele -, thuis- en flexwerkplekken.

Liever een individuele werkplekcheck? Kijk dan hier.

Bijeenkomsten 1-2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Coaching on-the-job

Werkplektraining tiltraining kinderopvang Coachen on the job | Confriends

Werkplektraining & Coaching on the job

Werkplekinstructies gezond werken in de kinderopvang.


Werkplektraining. Onze bedrijfsoefentherapeut inventariseert de werkplekinstellingen, werkhouding en het bewegingsgedrag van de individuele pedagogisch medewerker. Hierna volgt coaching on the job; medewerkers worden individueel  gecoacht tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek, op het gebied van gezond werken. De adviezen die ontstaan zijn altijd praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Deze coaching sluit goed aan bij onze basistraining Fit en ergonomisch werken in de kinderopvang.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers van een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, IKC en BSO die in hun werk fysieke belasting tegen komen en eventueel lichamelijke klachten hebben. Coaching on the job kan individueel maar ook in kleine groepjes plaats vinden. Ook geschikt voor beeldschermfuncties.

Effect

Verminderen fysieke belasting, preventie van ziekteverzuim, vergroten duurzame inzetbaarheid. Vitale pedagogisch medewerkers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn.

Inhoud

 • De 5 W’s van de werkplek; Werkplekergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
 • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag.
 • Allerlei werksituaties worden praktisch geoefend en daarbij kunnen video-opnames worden gemaakt.
 • Ergonomisch leren instellen van de aankleedtafel, leidsterstoelen, zit plek om flessenvoeding te geven, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, de werkhouding, tiltechnieken, pauze gedrag, het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken en praktisch oefenen van persoonlijke knelpunten komen ruimschoots aan de orde.
 • Van de werkplekinventarisatie kan verslag worden gemaakt welke gebruikt kan worden bij de RI&E.
 • De ergocoach van de locatie kan actief meelopen voor scholing on the job.

Deze training staat ook vermeld in de Sterk in Werk Wijzer, scholingsgids van het FCB.

Op zoek naar werkplekcheck voor uw kantoormedewerkers? Check dan hier.

Bijeenkomsten 30-60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag

Ergocoach gezond werken in de kinderopvang | Confriends

Ergocoach kinderopvang

Tiltraining gezondheidszorg Rugscholing | Confriends

Ergocoach opleiding kinderopvang

Training voor een gezonde kinderopvang en duurzaam inzetbare medewerkers.


Ergocoaches in de kinderopvang opleiden zorgt voor een blijvende bewustwording en aandacht voor gezond gedrag op de werkvloer. U bespaart op het inhuren van externen door zelf ergocoaches op te leiden.

De ergocoach stimuleert en coacht collega’s over gezond en ergonomisch werken, zowel op de groep als op kantoor. Ergocoaches ondersteunen uw organisatie in uw Arbo beleid. Ook spelen zij een actieve rol in het preventiebeleid van de organisatie. Een ergocoach is het succes om gezond werken blijvend te borgen binnen de organisatie.

Wie

Pedagogisch medewerkers of leidinggevenden in de kinderopvang, die naast hun normale werkzaamheden een extra taak op zich hebben genomen op het gebied van gezond werken binnen de organisatie, ook geschikt voor preventiemedewerkers en KAM-coördinatoren.

Effect

Blijvend aandacht voor ergonomisch werken en preventie van ziekteverzuim binnen de kinderopvang organisatie. Voor duurzaam inzetbare medewerkers in de kinderopvang, zowel op de groepen als op kantoor.

Inhoud

Deze praktische ergocoach training voor de kinderopvang is maatwerk en is erop gericht dat de ergocoach de volgende taken kan uitvoeren:

 • Aanspreekpunt zijn voor gezond werken en verminderen fysieke belasting.
 • Signaleren en analyseren van knelpunten op het gebied van fysieke belasting en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Ergonomisch instellen van werkplekken, zowel op de groepen als op kantoor.
 • Medewerkers voorlichting geven over gezond houding- en bewegingsgedrag op de werkvloer.
 • Regelmatig gezond bewegingsgedrag bespreekbaar maken, bijvoorbeeld tijdens teamoverleg, nieuwsbrief, studiedag, week van het gezond werken etc.
 • Scholen en stimuleren collega’s en nieuwe medewerkers tot gezond werken.
 • Betrokken bij aanschaf nieuw meubilair, ergonomische hulpmiddelen en ander werkmateriaal.
 • Ondersteunen van het management in het preventiebeleid.

Lees hier ervaring en ergocoach tip van DAK Kinderopvang.

Lees hier een artikel over opleiden ergocoaches door Confriends bij SKN op arbo-online.

De opleiding Ergocoach kinderopvang voor pedagogisch medewerkers is ook voor medewerkers uit de Jeugdzorg en Welzijn. Deze opleiding staat ook vermeld in de Sterk in Werk Wijzer van het FCB.

Kijk ook eens bij onze andere ergocoach opleidingen:

Ergocoach opleiding beeldschermwerk of fysiek werk
Ergocoach opleiding Zorg en Welzijn

Bijeenkomsten 1-5 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Duo workshop Body en Mind Kinderopvang | Confriends

Duo workshop Body en Mind

Duo workshop Body en Mind Kinderopvang | Confriends

Duo workshop Body en Mind

Training over het voorkomen van mentale en fysieke overbelasting.


Deze duo workshop is een gecombineerde aanpak om lichamelijke en mentale klachten te voorkomen bij medewerkers in de kinderopvang. De pedagogisch medewerkers volgen 2 workshops.

In de Mind workshop gaat de arbeids- en organisatieadviseur aan de slag om ze bewust te laten worden van de gevolgen van werkstress en het belang van vroegsignalering en herstel.

In de Body workshop gaat de bedrijfsoefentherapeut aan de slag om de pedagogisch medewerkers te laten ervaren wat zij kunnen doen om de fysieke belasting te verminderen. Beide workshops zijn meteen toepasbaar tijdens de werkzaamheden in de kinderopvang.

Wie

Alle pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4 en hun leidinggevenden.

Effect

Duurzaam inzetbare pedagogisch medewerkers. Preventie van ziekteverzuim doordat de medewerkers bewust worden van het verminderen van de fysieke en mentale belasting tijdens hun werkzaamheden in de kinderopvang.

Inhoud Mind

 • Uitleg fysiek stress-systeem.
 • Aandachtsoefening als voorbeeld voor herstel maatregel.
 • Gebruik biodots voor het monitoren van het eigen stress-systeem in relatie tot werkdruk en herstel.
 • Inventariseren van stress signalen.
 • Herstel maatregelen om klachten door werkstress te voorkomen en aan te pakken.
 • Reflectie op persoonlijke actiepunten.

Inhoud Body

 • Belang preventie klachten.
 • Gezonde leefstijl.
 • Hoe kun je fysiek ontspannen op de werkvloer? Mindful werken.
 • Uitleg spierspanning en ontspanning, werking rug en andere gewrichten.
 • Ergonomisch werken in de kinderopvang.
 • Fysieke werkhoudingen tijdens het werken op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de BSO.
 • Wanneer wel en wanneer niet kinderen tillen?
 • Rek- en strek, ademhalings- en ontspanningsoefeningen voor tijdens het werk, ook samen met de kinderen..

Ook geschikt voor Jeugdzorg en Welzijn medewerkers. Deze powersessies staan ook vermeld in de Sterk in Werk wijzer van het FCB, Kinderopvang werkt.

Bijeenkomsten  1 dagdeel voor 2 groepen, waarbij de deelnemers verdeeld zijn over 2 trainers.
Prijs €1060,- Per dagdeel voor 2 groepen en 2 trainers. BTW vrijgesteld.
Exlusief reiskosten van de trainers.

Tiltraining Kinderopvang | Confriends

Tiltraining kinderopvang

Tiltraining Kinderopvang | Confriends

Tiltraining – Fit blijven in de kinderopvang

Ergonomie training op de werkvloer in de kinderopvang.


Een praktische tiltraining bij u op de werkvloer. Het accent ligt op gunstige werkhoudingen, tiltechnieken, ergonomie en gezond gedrag. Deelnemers worden uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen. Ons motto? Goed voor de pm-er is ook goed voor het kind. We staan voor een Gezonde kinderopvang!

Wie

Alle medewerkers van een kinderdagverblijf, IKC, peuterspeelzaal of BSO die in hun werk fysieke belasting tegen komen.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie ziekteverzuim. Vitale pedagogisch medewerkers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn.

Inhoud

 • Aanleren gunstige werkhoudingen tijdens zitten, staan, lopen en werkspecifieke taken.
 • Tiltechnieken en draai-, duw-, trek-, reikbewegingen.
 • Werkplek ergonomie: instellen van juiste hoogte aankleedtafel, gebruik maken van trappetje bij bedden en aankleedtafel, kinderen zelf op de kinderstoel laten klimmen.
 • Zelfredzaamheid van de kinderen stimuleren; win-win situatie.
 • Gunstig houding- en bewegingsgedrag oefenen op de werkplekken, zoals het tillen in- en uit bed, aankleedtafel, box, kinderstoelen, banken, binnen en buiten speelgoed opruimen, zitten achter een beeldscherm, baby’s dragen, zittend op de grond werken etc.
 • Teamafspraken maken over gezond gedrag op de werkvloer.
 • Bewustwording van gezond werken en het belang van preventie.
 • Oplossingsgericht meedenken over verbeterpunten.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.

Tevens geschikt voor Jeugdzorg en Welzijn medewerkers. Deze training staat ook vermeld in de Sterk In Werk Wijzer van het FCB, Kinderopvang werkt!

Liever individuele coaching on the job op de werkvloer over gezond werken onder werktijd, dan een training in teamverband? Of heeft u een medewerker met fysieke klachten? Onze bedrijfsoefentherapeuten doen de werkplekcheck en instructies tijdens het werk, ook voor re-integratie na langdurig ziekteverzuim.

Kijk ook eens bij onze andere tiltrainingen:
Tiltraining Zorg en Welzijn
Tiltraining fysieke beroepen

Bijeenkomsten 1-2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.