Gezond beeldschermwerk training Ergonomie gezondheidszorg | Confriends

Gezond beeldschermwerken

Gezond beeldschermwerk training Ergonomie gezondheidszorg | Confriends

Fit achter het beeldscherm in de gezondheidszorg

Training gezond beeldschermwerk en ergonomisch werkplekadvies.


Deze praktische interactieve ergonomie training is gericht op het voorkomen van klachten gerelateerd aan beeldschermwerk, zoals RSI/CANS-, nek-, schouder-, rug-, stress- en hoofdpijnklachten. Medewerkers in de gezondheidszorg worden getraind in het zelf beoordelen van hun werkplek, werkdruk, werkhouding, werktaken en werkwijze.

Wie

Medewerkers in de gezondheidszorg die regelmatig beeldschermwerk verrichten.

Effect

Verminderen fysieke belasting door gezond beeldschermwerken en preventie van ziekteverzuim.

Inhoud

 • Leren instellen van de wisselende werkplekken; bureaustoel, bureau, toetsenbord, muis, scherm etc.
 • Aanleren gunstige werkhouding tijdens zitten en werkspecifieke taken.
 • Gebruik maken van de ergonomische hulpmiddelen.
 • Werken met een tablet.
 • Gebruik maken van sneltoetsen.
 • Bewustwording gezond werken, belang preventie en computerpauzes.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Stresspreventie.
 • Het Nieuwe Werken; leren instellen mobiele – , thuis- en flexwerkplekken.
Bijeenkomsten 1-2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Train de trainer fysieke belasting Zorg en Welzijn

Train de trainer fysieke belasting

Train de trainer fysieke belasting Zorg en Welzijn

Train-de-trainer verminderen fysieke belasting in de Zorg en Welzijn

Praktische scholing speciaal voor MBO docenten.


Als docent weet u als geen ander dat preventie belangrijk is binnen de Zorg en Welzijn. Hoe motiveer je op een pakkende manier studenten in gezond en ergonomisch werken? Theorie over Arbo wetgeving, gezonde leefstijl, tilprincipes, stresspreventie, praktijkrichtlijnen, ergonomische hulpmiddelen en meer wordt gekoppeld aan veel praktijk in deze maatwerktraining.

Wie

Docenten van MBO-opleidingen zorg en welzijn, niveau 2 t/m 4.

Effect

Het borgen van gezond en ergonomisch werken in het lespakket van Zorg en Welzijn.

Inhoud

Deze training is maatwerk; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers.

 • Praktische theorie Arbowet en ergonomisch en gezond werken, met veel beeldmateriaal van werksituaties.
 • Houding- en bewegingsgedrag op de werkplekken kunnen analyseren en instrueren, eventueel met video-opnames. Allerlei praktijksituaties worden actief geoefend.
 • Diverse tiltechnieken en transfers, draai-, duw-, trek-, reik- en repeterende bewegingen; gericht op de werkspecifieke taken in de Zorg en Welzijn.
 • Toepassen van de tilprotocollen en de praktijkrichtlijnen.
 • Werkplekanalyse en ergonomisch instellen.
 • Do’s en dont’s van ergonomische hulpmiddelen.
 • Oefeningen en tips voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenklachten.
 • Activerende werkvormen om de stof aan te bieden aan studenten, bijv. de Gezond Werken quiz, speeddate, vragen kaarten, groepsopdrachten etc.
Bijeenkomsten 4 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief cursusmateriaal en reiskosten van de trainer.

ergocoaches gezondheidszorg bijscholing | Confriends

Bijscholing Ergocoaches

ergocoaches gezondheidszorg bijscholing | Confriends

Bijscholing Ergocoaches in de gezondheidszorg

Verdiepende workshops om ergocoaches in de gezondheidszorg nog meer tools mee te geven.


Vergroot het succes van de ergocoaches in de zorg door verdiepende bijscholing. Welke tools hebben ze nodig om hun taak als ergocoach nog beter uit te kunnen voeren? Hoe kunt u de ergocoach nog sterker binnen de organisatie inzetten? Speciaal voor ergocoaches in de gezondheidszorg biedt Confriends vernieuwende trainingen en workshops aan met onderstaande onderwerpen. Ook denken we graag met u mee over uw specifieke wensen en maken voor u een training op maat.

Ergocoach en de kracht van communicatie

Leer effectief communiceren en ervaar hoe communicatie zeer krachtig kan bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de ergocoach. Hoe kun je medewerkers effectief feedback geven en oplossingsgericht motiveren. Wat is non-verbale communicatie en hoe ga je om met weerstand. Er wordt gewerkt met technieken uit de NLP; Neuro Linguïstisch Programmeren.

Fit achter het beeldscherm

Hoe begeleid je als ergocoach medewerkers die veel met de computer werken. Deze training is gericht op het voorkomen van RSI/CANS -, nek -, schouder -, rug- en hoofdpijnklachten. De ergocoach wordt getraind in het beoordelen en instellen van de beeldschermwerkplek, het aanleren van computerpauzes, de meest gunstige werkhoudingen, typ- en muistechniek en het geven van ergonomische adviezen.

Train de trainer verminderen fysieke belasting

In deze train de trainer leert de Ergocoach een tiltraining op maat te ontwikkelen en zijn trainingsvaardigheden te versterken tijdens het verzorgen van rugscholing op de werkvloer. Hoe organiseer je tiltrainingen in je organisatie en hoe zorg je ervoor dat deze praktisch en leerzaam zijn?

Stress preventie en werkplezier

Wat is stress? Leer wat voor effect stress heeft op het ziekteverzuim en welke rol de ergocoach hierin kan aannemen. Hoe creëer je een ontspannen werksfeer? Hoe kun je medewerkers bewustmaken van effectief omgaan met werkdruk en de dagindeling op de groep?  Tevens komen ontspannings- en ademhalingstechnieken aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de RET-methode; Rationale Emotieve Training. Via de RET-methode wordt de deelnemer getraind dat stress niet altijd veroorzaakt wordt door een situatie, maar vaak door de irrationele gedachte over deze situatie.

Effectief samenwerken voor ergocoaches

Oplossingsgericht samenwerken met collega’s en management is nog niet altijd even gemakkelijk. Hoe functioneert de groep ergocoaches in uw organisatie? Is de taakverdeling helder en weten medewerkers de ergocoaches te vinden?  Borgen van het ergonomisch en gezond werken in het beleid van de organisatie staat hierbij centraal.

Bijeenkomsten 1-4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.

Exclusief reiskosten trainer.

Training Ergocoach gezondheidszorg

ergocoaches gezondheidszorg training | Confriends

Ergocoach training gezondheidszorg

Voor de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg etc.


Ergocoaches stimuleren en adviseren hun collega’s over gezond en ergonomisch werken en spelen een actieve rol in het preventiebeleid van de organisatie. Zij zorgen voor een blijvende bewustwording en aandacht voor gezond gedrag op de werkvloer. In deze opleiding voor de ergocoach in de gezondheidszorg leren zij op een actieve en inspirerende manier hoe dit aan te pakken.

Wie

Medewerkers en/of leidinggevenden die naast hun normale werkzaamheden een extra taak op zich hebben genomen op het gebied van gezond werken binnen de organisatie, ook geschikt voor preventiemedewerkers en/of KAM-coördinatoren. Voor de verpleeghuiszorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg etc.

Effect

Blijvend aandacht voor ergonomisch werken en preventie van ziekteverzuim binnen de organisatie.

Inhoud

Deze praktische training is maatwerk en is erop gericht dat de ergocoach de volgende taken kan uitvoeren:

 • Aanspreekpunt zijn voor gezond werken en verminderen fysieke belasting.
 • Signaleren en analyseren van knelpunten op het gebied van fysieke belasting en deze oplossingsgericht benaderen.
 • Ergonomisch instellen van werkplekken.
 • Medewerkers voorlichting geven over rugscholing, til- en transfertechnieken, gebruik hulpmiddelen en gezond houding- en bewegingsgedrag.
 • Regelmatig gezond bewegingsgedrag bespreekbaar maken, bijvoorbeeld tijdens teamoverleg, studiedag, trainings-carrousel etc.
 • Scholen en stimuleren collega’s en nieuwe medewerkers tot gezond werken.
 • Betrokken bij aanschaf nieuw meubilair, ergonomische hulpmiddelen en ander werkmateriaal.
 • Ondersteunen van het management in het preventiebeleid.

Kijk hier voor onze andere trainingen voor de zorg

Bijeenkomsten 1-7 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst (3 uur)  per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Coaching on the job Zorg en Welzijn | Confriends

Coaching on the job: werkplekinstructie

Coaching on the job Zorg en Welzijn | Confriends

Coaching on the job: werkplekinstructie

Ergonomisch werkplekadvies op alle werkvloeren in de gezondheidszorg.


Onze deskundige bedrijfsoefentherapeut inventariseert de werkplekinstellingen, werkhouding en het beweeggedrag van de individuele medewerker. Hierna volgt de coaching on the job. De medewerkers worden individueel tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek gecoacht op het gebied van gezond werken. De adviezen die ontstaan zijn altijd praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Coaching on the job sluit goed aan bij de tiltraining; Fit en gezond in de gezondheidszorg.

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg die in hun werk fysieke belasting tegen komen en eventueel lichamelijke klachten hebben. Ook geschikt voor beeldschermfuncties.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie van ziekteverzuim.

Inhoud

 • De 5 W’s van de werkplek; Werkplekergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
 • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag.
 • Allerlei werksituaties worden praktisch geoefend. Daarbij worden video-opnames gemaakt.
 • Het ergonomisch leren instellen van de werkplek. Het gebruik van ergonomische hulpmiddelen. De werkhouding, til- en transfertechnieken, pauze gedrag, het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken en praktisch oefenen van persoonlijke knelpunten komen ruimschoots aan de orde.
 • Van de werkplekinventarisatie wordt verslag gemaakt welke goed gebruikt kan worden bij de RI&E.
Bijeenkomsten 30-60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag

Fit en gezond rond de tandartsstoel

Fit en gezond rond de tandartsstoel

Fit en gezond rond de tandarts werkplek

Training ergonomisch samenwerken in de tandartspraktijk.


Een praktische ergonomietraining. Deelnemers gaan op hun eigen werkvloer aan de slag! We trainen gunstige werkhoudingen, buk- en reiktechnieken, gebruik hulpmiddelen en gezond gedrag. Deelnemers worden uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen.

Wie

Tandartsen, tandartsassistenten, mondhygiënisten, receptionisten en andere medewerkers in de tandartspraktijk.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie ziekteverzuim.

Inhoud

 • Aanleren gunstige werkhoudingen tijdens zitten en werkgerichte taken rond de tandartsstoel.
 • Werkplek ergonomisch instellen.
 • Stoel gebruik en instellen.
 • Cliënt mee laten werken in juiste positie hoofd.
 • Gebruik ergonomische hulpmiddelen.
 • Gunstig houding- en bewegingsgedrag oefenen, evt met video-opnames.
 • Bewustwording van gezond werken en het belang van preventie.
 • Oplossingsgericht meedenken over verbeterpunten.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Teamafspraken t.a.v. gezond werken.
Bijeenkomsten 1-2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Tiltraining Kraamzorg in Gezond werken | Praktijkgericht | Confriends

Fit en gezond in de kraamzorg

Tiltraining Fit en gezond in de kraamzorg

Training en rugscholing over Arbo en ergonomisch werken in de kraamzorg.


Een praktische tiltraining voor de kraamzorg in gezond werken. Uw medewerkers gaan meteen actief aan de slag! Met gunstige werkhoudingen, buk- en tiltechnieken, gebruik hulpmiddelen en gezond gedrag. Deelnemers worden uitgedaagd zelf mee te denken over mogelijke oplossingen bij het kraamgezin. Voor deze training ontvangen de deelnemers per bijeenkomst 3 accreditatiepunten bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden KCKZ.

Wie

Alle medewerkers in de kraamzorg die in hun werk fysieke belasting tegen komen.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie ziekteverzuim in de kraamzorg. Deze tiltraining voor de kraamzorg past bij vitaliteitsprogramma’s en vergroten duurzame inzetbaarheid.

Inhoud

Deze tiltraining kraamzorg is maatwerk. In overleg kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Aanleren gunstige werkhoudingen tijdens zitten, staan, lopen, kraamtechnische handelingen en de andere werkzaamheden in de kraamzorg.
 • Tiltechnieken en buk-, draai-, duw-, trek-, reikbewegingen en deze praktisch leren toepassen.
 • Werkplekken ergonomisch instellen met kleine oplossingen.
 • Gebruik ergonomische hulpmiddelen in de kraamzorg.
 • Gunstig houding- en bewegingsgedrag praktisch oefenen, evt met video-opnames.
 • Bewustwording van gezond werken en het belang van preventie.
 • Oplossingsgericht meedenken over verbeterpunten.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Toepassen van de “groene praktijkregels”.
 • Gebruik Arbocheck Kraamzorg.
 • Teamafspraken t.a.v. gezond werken in de kraamzorg.

Mogelijke vervolgtraining: Ergocoach Training Kraamzorg

Bekijk hier onze andere trainingen voor de kraamzorg.

Bijeenkomsten 1-2 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

Ergocoach opleiding

Fit en gezond in de gezondheidszorg

Fit en gezond in de gezondheidszorg

Tiltraining, rugscholing, fit en vitaal werken.


Fit blijven in de gezondheidszorg! In deze praktische tiltraining bij u op de werkvloer gaan uw werknemers aan de slag met gunstige werkhoudingen, tiltechnieken, transfers, gebruik hulpmiddelen en gezond gedrag. Licht werken werkt! Deelnemers worden uitgedaagd om zelf mee te denken over mogelijke oplossingen.

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg die in hun werk fysieke belasting tegen komen.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie ziekteverzuim.

Inhoud

 • Aanleren gunstige werkhoudingen tijdens zitten, staan, lopen en werkspecifieke taken.
 • Tiltechnieken en draai-, duw-, trek-, reikbewegingen.
 • Werken met transferhulpmiddelen.
 • Werkplek ergonomisch instellen.
 • Haptonomisch benaderen van de cliënt.
 • Gebruik ergonomische hulpmiddelen.
 • Gunstig houding- en bewegingsgedrag oefenen op de werkplekken, evt met video-opnames.
 • Bewustwording van gezond werken en het belang van preventie.
 • Oplossingsgericht meedenken over verbeterpunten.
 • Oefeningen voor rug-, nek-, schouder-, arm- en beenspieren.
 • Omgaan met tilprotocollen.
 • Zelfstandigheid van cliënt bevorderen.
 • Teamafspraken t.a.v. gezond werken.
Bijeenkomsten 1-4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.