online training klantgericht en professioneel communiceren kraamzorg | Confriends

Online training | Klantgericht communiceren in de kraamzorg

Hoe beter de professionele communicatie, hoe beter de samenwerking met het kraamgezin.

Kraamverzorgenden leren in deze live online training hun professionele pet opzetten. Hoe zorg je dat je als zorgprofessional aansluit bij de behoeften van de klant? Soms verloopt het communiceren en samenwerken tussen de kraamverzorgende en het kraamgezin nog niet zo gemakkelijk. Dit kan zijn omdat er geen klik is, of dat het gezin andere normen en waarden of verwachtingen heeft dan de kraamverzorgende.  Hoe ga je om met klanten die boos worden, zich niet aan de afspraken houden, onmogelijke eisen stellen of een andere visie over zorg hebben?

Speciaal voor de kraamzorg hebben we deze interactieve live online training ontwikkeld. De training vindt plaats in onze virtuele classroom en is zeer praktisch gericht.

Deze training is geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg (KCKZ). (6 punten) Deelnemers ontvangen een certificaat.

Wie

Kraamverzorgenden.

Effect

Verbeteren van de professionele communicatie en samenwerking tussen kraamverzorgenden en kraamgezin.

Inhoud

  • Bewustworden van de communicatiestijlen van jezelf en de ander.
  • Leren waarnemen en aansluiten op behoefte van de klant.
  • Communiceren zonder oordeel.
  • Feedback geven en ontvangen.
  • Actief luisteren; samenvatten en activerende/coachende vragen stellen.
  • Hoe maak je van een probleem een wens? Probleemgerichte communicatie ombuigen naar oplossingsgericht communiceren; feedforward.
  • Non-verbale communicatie.
  • Lastige gesprekken voeren en oplossingsgericht benaderen.
  • Professioneel en klantgericht communiceren vanuit de visie en het beleid van de organisatie.
  • Teamafspraken ten aanzien van communiceren op de werkvloer.

Online trainen

Tijdens de live training zijn alle deelnemers in onze virtual classroom. De trainer en alle deelnemers zijn in beeld en kunnen interactief contact met elkaar hebben via beeld, chat en geluid.  Ook werken we met break-out rooms waarin deelnemers in subgroepen opdrachten samen uitvoeren. Voorafgaand aan de online training ontvangt de deelnemer een link naar de live online training.

Bijeenkomsten  2 online bijeenkomsten van 3 uur.
Prijs € 595,- per bijeenkomst, per groep. BTW vrijgesteld