Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen

Een andere kijk op zaken binnen uw organisatie.

Wilt u op een effectieve en doeltreffende manier ervaren wat er “onbewust” speelt op de werkvloer? Wij bieden met deze training een andere kijk op zaken. Dit doen wij, door middel van organisatieopstellingen. Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode, ontwikkelt door Bert Hellinger, met als doel inzicht te krijgen in de dynamiek van de organisatie en van de teams. Het brengt onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties die in de onderstroom kunnen spelen naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust.

Wie

Directie en/ of leidinggevende(n) die samen met de medewerkers willen onderzoeken wat er speelt in zijn of haar team of organisatie en bereid is tot zelfreflectie.

Effect

Inzicht krijgen in wat er – bewust of onbewust – speelt in een organisatie, zelfreflectie en handvatten voor mogelijke oplossingen voor verbetering van de onbewuste patronen op de werkvloer.

Inhoud

Deze training Organisatieopstellingen is maatwerk; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers.
•    De basisbeginselen van het systemisch werken en denken in organisaties.
•    Eén of meerdere opstellingen; deelnemers ervaren hoe organisatieopstellingen zicht geeft op de onderstromen in organisaties. Wanneer een medewerker op de juiste plek staat en eigen taken kan vervullen, zal dit zorgen voor een gezondere organisatie.
•    Er wordt actief aan de slag gegaan met actuele thema’s binnen de organisatie of het team waardoor inzicht ontstaat en werkprocessen verbeteren.
•    Teamafspraken; verbeterpunten oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.

Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.