Verdiepings-workshop oplossingsgericht communiceren kinderopvang | Confriends

Verdiepings-workshop Oplossingsgericht communiceren in de Kinderopvang

Verdiepingstraining van probleemgericht naar oplossingsgericht communiceren op de werkvloer.

Deze verdiepings-workshop oplossingsgericht communiceren in de kinderopvang gaat de verdieping in!  Ook geschikt voor medewerkers uit de jeugdzorg en/of welzijn. 

Medewerkers gaan aan de slag met het kritisch reflecteren, praktisch oefenen, ervaren en leren toepassen van oplossingsgericht denken en communiceren op de werkvloer. En vooral hoe zij oplossingsgericht communiceren kunnen borgen op de werkvloer waardoor zij nog beter om kunnen gaan met de ontwikkelingen in hun branche.

Deze verdiepings-workshop oplossingsgericht communiceren kinderopvang is een vervolg op de workshop oplossingsgericht communiceren voor de kinderopvang. Het is mogelijk om beide workshops op dezelfde dag plaats te laten vinden, bijvoorbeeld voor een studiedag. Of de workshop kan na een aantal weken plaatsvinden. Beide workshops staan vermeld in de scholingsgids van FCB. Ook geschikt voor medewerkers uit jeugdzorg en Welzijn.

Wie

Medewerkers en hun leidinggevenden in de kinderopvang, jeugdzorg en/of welzijn,welke de basisworkshop gevolgd hebben.

Effect

Versterken en leren borgen van competenties en kwaliteiten op het gebied van oplossingsgerichte communicatie op de werkvloer.

Inhoud

De verdiepingsworkshop oplossingsgericht communiceren wordt op maat gemaakt; mogelijke onderwerpen:

  • Deelnemers leren kritisch hun eigen leerproces reflecteren.
  • Metacommunicatie.
  • Casuïstiek oplossingsgericht communiceren vanuit de praktijk;  praktisch oefenen en leren toepassen in lastige situaties op de werkvloer. Zowel richting collega’s, ouders, klanten en management.
  • Borgen oplossingsgericht communiceren in de praktijk, bijstellen persoonlijk actieplan en teamafspraken om oplossingsgericht communiceren te kunnen borgen op de werkvloer.
Bijeenkomsten 1 dagdeel.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.