Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen in Zorg en Welzijn

Workshop of training over de dynamieken in de organisatie of teams in de Zorg en Welzijn.

Om de samenwerking op de werkvloer te verbeteren is het effectief om meer te weten welke dynamieken er in een team of organisatie spelen. Ervaar met deze training wat er onbewust speelt op de werkvloer in de Zorg en Welzijn. Team- of organisatievraagstukken kunnen worden opgesteld met als doel meer inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen en verbeteren van de samenwerking.

Organisatieopstellingen zijn gestoeld op de methode van Bert Hellinger. Onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties die in de onderstroom kunnen spelen komen naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust.

Wie

Teams, medewerkers en hun leidinggevende of directie uit Zorg en Welzijn die samen willen onderzoeken wat er bewust en onbewust speelt op de werkvloer.

Effect

Inzicht krijgen in dynamieken en onderliggende knelpunten op de werkvloer, zelfreflectie en handvatten voor mogelijke oplossingen voor verbetering van de onbewuste patronen op de werkvloer.

Inhoud

Deze training is maatwerk; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers.

  • De basiskennis over het systemisch werken en denken in organisaties.
  • Inzicht van de juiste plek in het team. Wanneer een medewerker op de juiste plek staat en eigen taken kan vervullen, zal dit zorgen voor een gezondere organisatie.
  • Het behandelen van één of meerdere organisatie-of teamvraagstukken door middel van een opstellingen. Er wordt actief aan de slag gegaan met actuele thema’s binnen de organisatie of het team waardoor inzicht ontstaat en werkprocessen verbeteren.
  • Teamafspraken; verbeterpunten oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.
Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.