Training startende leidinggevende Zorg en Welzijn

Leiderschapstraining voor startende leidinggevenden in Zorg en Welzijn

Basisvaardigheden voor leidinggevenden

Leiderschapstraining voor startende leidinggevenden uit de zorg op maat! Voor sommige startende leidinggeven in de Zorg en Welzijn kan de nieuwe rol een uitdaging zijn. Ze worden mogelijk anders gezien en benaderd dan ze gewend waren en staan soms voor lastige situaties.

In deze leiderschapsraining krijgen de startende leidinggevende tools om hun competenties te vergroten. De diverse leiderschapsstijlen en professionele communicatie komen uitgebreid aan bod. Ook het innemen van de juiste plek in het team en richting cliënten is hierbij belangrijk.

Staat de leidinggevende aan het roer en neemt deze daarbij zijn of haar plek in met de bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden?

Wie

Startende leidinggevenden in de Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor de kraamzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg of verpleeghuiszorg.

Effect

Verbeteren van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten en communicatie vaardigheden op de werkvloer.

Inhoud

Deze leiderschapstraining voor zorgprofessionals is maatwerk.

  • Succesfactoren van effectieve teams en leiders in de Gezondheidszorg of Welzijn.
  • Welke leiderschapsstijl past bij jou en hoe zet je deze effectief in op de werkvloer.
  • Model oplossingsgericht denken en werken.
  • Bewustworden van de persoonlijke visie, normen en waarden en verbinding maken het het team en de organisatie.
  • Een team aansturen en jezelf krachtig positioneren als leidinggevende.
  • Verschil tussen meewerken en aansturen van de medewerkers.
  • Effectief communiceren op de werkvloer; feedback geven en ontvangen, motiveren, coachen, omgaan met weerstand en delegeren. Zowel richting medewerkers, management en clienten.
  • Het maken van een persoonlijk actieplan om leerdoelen te borgen in de praktijk.

Individuele coaching is mogelijk.

Bijeenkomsten 4 -6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.