Coaching on the job Arbo Fysiek werk | Confriends

Coaching on the job verminderen fysieke belasting

Individuele werkplekinstructie in gezond en ergonomisch werken.

Tijdens deze coaching on the job inventariseert de bedrijfsoefentherapeut de werkplekinstellingen, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, werkhoudingen en het bewegingsgedrag van de individuele medewerker. Hierna volgt coaching on the job; medewerkers worden individueel tijdens hun werkzaamheden op hun eigen werkplek gecoacht op het gebied van gezond werken. De adviezen die ontstaan zijn altijd praktisch gericht en houden rekening met de lokale omstandigheden. Deze dienst sluit goed aan bij onze tiltraining ergonomisch werken.

Wie

Alle medewerkers die in hun werk fysieke belasting tegen komen en eventueel lichamelijke klachten hebben. Ook geschikt voor beeldschermfuncties.

Effect

Verminderen fysieke belasting en preventie van ziekteverzuim. Vitale werknemers met meer verantwoording voor hun eigen welzijn.

Inhoud

  • De 5 W’s van de werkplek; Werkplek ergonomie, Werkwijze, Werktijden, Werkorganisatie en Werkdruk.
  • Coachen medewerker door bedrijfsoefentherapeut in ergonomisch en gezond gedrag.
  • Allerlei werksituaties worden praktisch geoefend en daarbij worden digitale video-opnames gemaakt.
  • Het zelf ergonomisch leren instellen van de werkplek, het gebruik van ergonomische hulpmiddelen, de werkhouding, til- en transfertechnieken, pauze gedrag, het omgaan met lichamelijke klachten, bespreken en praktisch oefenen van persoonlijke knelpunten komen ruimschoots aan de orde.
  • Van de werkplekinventarisatie wordt verslag gemaakt welke gebruikt kan worden bij de RI&E.
Bijeenkomsten 30 – 60 minuten per persoon
Prijs op aanvraag