Training je Mindset voor zorgprofessionals | Sterk in werk | Confriends

Train je mindset

Training je Mindset voor zorgprofessionals | Sterk in werk | Confriends

Train je Mindset voor Zorg en Welzijn

Training, workshop, cursus over persoonlijke groei voor meer werkplezier.


Werken in de zorg en welzijn is leuk en soms pittig en hectisch. Als medewerker in de zorg kom je zo nu en dan voor lastige situaties te staan. Hierdoor kun je stress en negatieve emoties ervaren. Je reageert anders dan je wilt, spendeert teveel tijd in je hoofd met piekeren en voelt spanning in je lichaam. De innerlijke communicatie kan dan soms flink in de weg zitten en een echte energievreter zijn.

In deze training leert de zorgprofessional dat de gebeurtenissen op zich geen stress veroorzaken, maar de manier waarop je met deze gebeurtenissen omgaat wel. Wat zit er wel of niet in je cirkel van invloed? Wat is het effect van niet-helpende gedachten, overtuigingen en emoties op jouw handelen en probleemsituaties? En welk effect heeft dit op jou, je cliënten en je werk? Hoe kun je meer vanuit rust en ontspanning werken en prioriteiten te stellen?

Deze training bevat een mix van RET (Rationele Emotieve Training), ACT (Acceptance Commitment Training) en Oplossingsgericht Werken.

Accreditatie is mogelijk. Bijvoorbeeld training voor kraamverzorgenden: deze ontvangen per bijeenkomst 3 accreditatiepunten bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden KCKZ.

Wie

Zorgprofessionals, kantoorpersoneel, leidinggevenden in de zorg en welzijn. Bijvoorbeeld uit de kraam-, ziekenhuis-, gehandicapten-, verpleeghuiszorg etc.

Effect

Bewustwording en het oplossingsgericht leren ombuigen van belemmerende gedachten, emoties en gedrag. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid. Deze training sluit goed aan bij vitaliteitstrajecten.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Mogelijke onderwerpen:

 • Bewustworden ineffectieve gedragspatronen en valkuilen op de werkvloer.
 • Verschil pro-actief of re-actief reageren vanuit de Cirkel van invloed (Covey).
 • Ben je een DIP-er of DIM-er, denk je in problemen of mogelijkheden? Zet je oplossingsgerichte bril op!
 • Niet-helpende gedachten leren ombuigen.
 • Een oplossingsgerichte mindset koppelen aan effectief gedrag. Anders denken is anders doen.
 • Emotiemanagement; welke behoefte ligt er onder je emoties?
 • Persoonlijk actieplan, toepassen in de praktijk.

Deze training is uit te breiden met onderdelen van onze stresspreventie en werkpleziertraining in de zorg.

Bijeenkomsten  1 – 4 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.

Powerbijeenkomst Body en Mind

Powerbijeenkomst workshops Body en Mind voor zorg en welzijn medewerkers | Incompany | Confriends

Powerbijeenkomst Body en Mind voor medewerkers in de Zorg en Welzijn

Duo workshop verminderen fysieke en mentale belasting in de gezondheidszorg.


Deze duo bijeenkomst is een gecombineerde aanpak om lichamelijke en mentale klachten te voorkomen bij medewerkers in de gezondheidszorg. Iedere deelnemer volgt 2 bijeenkomsten achterelkaar. Beide workshops zijn praktisch en direct toepasbaar bij de werkzaamheden in de gezondheidszorg.

In de Body bijeenkomst laat de bedrijfstherapeut de deelnemers op praktische wijze ervaren wat medewerkers kunnen doen om de fysieke belasting te verminderen tijdens het werk.

In de Mind workshop gaat de arbeids- en organisatieadviseur aan de slag om hun bewust te laten worden van de gevolgen van werkstress en het belang van vroegsignalering en herstel. 

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg en hun leidinggevenden. Bijvoorbeeld in de kraamzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg etc.

Effect

Duurzaam inzetbare medewerkers in de gezondheidszorg en preventie van ziekteverzuim doordat deze bewust worden van het verminderen van de fysieke en mentale belasting tijdens hun werkzaamheden.

Inhoud Mind

 • Aandachtsoefening als voorbeeld voor herstel maatregel.
 • Uitleg fysiek stress-systeem.
 • Gebruik biodots voor het monitoren van het eigen stress-systeem in relatie tot werkdruk en herstel.
 • Inventariseren van stress signalen.
 • Herstel maatregelen om klachten door werkstress te voorkomen en aan te pakken.
 • Reflectie op persoonlijke actiepunten.

Inhoud Body

 • Belang preventie klachten.
 • Gezonde leefstijl.
 • Uitleg spieren, rug en andere gewrichten.
 • Ergonomisch en ontspannen werken in de gezondheidszorg.
 • Stimuleren gebruik van de juiste transfer en andere hulpmiddelen.
 • Fysieke werkhoudingen tijdens cliënt- en niet- cliënt gebonden taken.
 • Zelfredzaamheid van de cliënt.
 • Rek-, strek en ontspanningsoefeningen voor op de werkvloer.
Bijeenkomsten  1 dagdeel waarbij de deelnemers verdeeld zijn over 2 groepen en 2 trainers.
Prijs €1060,- Per dagdeel en 2 trainers. BTW vrijgesteld.
Exlusief reiskosten van de trainers.

Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen

Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen in Zorg en Welzijn

Workshop of training over de dynamieken in de organisatie of teams in de Zorg en Welzijn.


Om de samenwerking op de werkvloer te verbeteren is het effectief om meer te weten welke dynamieken er in een team of organisatie spelen. Ervaar met deze training wat er onbewust speelt op de werkvloer in de Zorg en Welzijn. Team- of organisatievraagstukken kunnen worden opgesteld met als doel meer inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen en verbeteren van de samenwerking.

Organisatieopstellingen zijn gestoeld op de methode van Bert Hellinger. Onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties die in de onderstroom kunnen spelen komen naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust.

Wie

Teams, medewerkers en hun leidinggevende of directie uit Zorg en Welzijn die samen willen onderzoeken wat er bewust en onbewust speelt op de werkvloer.

Effect

Inzicht krijgen in dynamieken en onderliggende knelpunten op de werkvloer, zelfreflectie en handvatten voor mogelijke oplossingen voor verbetering van de onbewuste patronen op de werkvloer.

Inhoud

Deze training is maatwerk; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers.

 • De basiskennis over het systemisch werken en denken in organisaties.
 • Inzicht van de juiste plek in het team. Wanneer een medewerker op de juiste plek staat en eigen taken kan vervullen, zal dit zorgen voor een gezondere organisatie.
 • Het behandelen van één of meerdere organisatie-of teamvraagstukken door middel van een opstellingen. Er wordt actief aan de slag gegaan met actuele thema’s binnen de organisatie of het team waardoor inzicht ontstaat en werkprocessen verbeteren.
 • Teamafspraken; verbeterpunten oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.
Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Training Maak werk van je kwaliteiten | Empowermement incompany training voor zorgprofessionals | Confriends

Maak werk van je kwaliteiten

Training Maak werk van je kwaliteiten | Empowermement incompany training voor zorgprofessionals | Confriends

Training Maak werk van je kwaliteiten voor Zorg en Welzijn

Training, workshop, cursus over persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap.


Een empowermenttraining voor de zorg! Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Deelnemers vullen hun eigen kwaliteiten kwadrant in en leren hun persoonlijke kwaliteitenplan te maken. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten in te zetten? En wat kan juist versterkend werken? Om uiteindelijk hun kwaliteiten in te zetten op de werkvloer in samenwerking met collega’s en cliënten.

Wat motiveert jou in je werk en waar krijg jij energie van?  Wat zijn je drijfveren, waarden, missie en overtuigingen?  En hoe kun je ze verbinden met die van de organisatie? Vragen waar de zorgmedewerker niet altijd bewust bij stil staat, maar die wel van grote invloed zijn op motivatie, leiderschap nemen, werkplezier en loopbaan.

Om het borgen van het leerproces van de deelnemer te vergroten wordt er gewerkt met challenges. Dit zijn korte doe, schrijf en reflectie opdrachten die de deelnemer per mail tussen de bijeenkomsten ontvangt en uitdaagt om met hun leerproces en persoonlijke groei aan de slag te gaan.

Accreditatie is mogelijk. Bijvoorbeeld training voor kraamverzorgenden: deze ontvangen per bijeenkomst 3 accreditatiepunten bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden KCKZ.

Wie

Zorgmedewerkers en eventueel hun leidinggevenden. Bijvoorbeeld uit de kraamzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg etc.

Effect

Inzicht krijgen, versterken en het leren inzetten van persoonlijke kwaliteiten en leiderschap op de werkvloer. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid. Deze training sluit goed aan bij verandertrajecten.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Mogelijke onderwerpen:

• Praktische theorie over de kernkwaliteiten model van Daniel Ofman.
• Het invullen van de eigen en/of teamkernkwadrant.
• Inzicht in je drijfveren, waarden, missie, kwaliteiten en overtuigingen. En hoe deze te verbinden met de waarden en missie van de organisatie.
• Cirkel van Invloed, pro- en reactief gedrag.
• Leiderschap en de regie nemen.
• Energiegevers en energievreters in balans met time- en energiemanagement.
• De kracht van lichaamstaal.
• Mindset; belemmerende overtuigingen oplossingsgericht leren ombuigen.
• Borging; invullen en toepassen persoonlijke kwaliteitenplan.

Interesse in een meerjarig traject voor nog meer borging? Lees dan hier meer

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.

Stresspreventietraining voor de Zorg en Welzijn | Confriends

Plezier in werk en stresspreventie

Stresspreventie

Stresspreventietraining voor de Zorg en Welzijn | Confriends

Stresspreventietraining voor medewerkers uit de Zorg en Welzijn

Training, cursus of workshop voor meer vitaliteit en energie op de werkvloer.


Stresspreventietraining gericht op meer werkplezier en energie in de zorg! Medewerkers die ontspannen en met plezier werken zijn namelijk minder vaak ziek en zorgen voor een betere werksfeer in uw organisatie.

In deze inspirerende training leren zorgprofessionals stressfactoren op het werk te herkennen en hoe hiermee oplossingsgericht om te gaan. Zowel fysiek als mentaal. Wat is de relatie tussen stress en lichamelijke klachten?

In deze training leer je hoe je mindful met werkdruk en organisatorische veranderingen omgaat. Je gaat aan de slag om ontspanningsmomenten in te bouwen tijdens het drukke werkprogramma? Merk wat het effect is van ontspannen werken op je collega’s en cliënten. We gaan vooral praktisch en interactief aan de slag en je leert door zelf te ervaren. Daardoor is het onmiddellijk toepasbaar op de werkvloer en effectief.

Wie

Alle medewerkers in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld uit de kraamzorg, verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg.

Effect

Verminderen werkdruk, verhogen werkplezier.

Inhoud

De stresspreventietraining voor Zorg en Welzijn medewerkers wordt op maat gemaakt, mogelijke onderwerpen:

 • Signaleren van stressfactoren in het werk.
 • Oplossingsgericht werken.
 • In balans brengen van de energiegevers en energievreters.
 • Invloed van stress op lichamelijke klachten.
 • Verminderen en omgaan met werkdruk en dagindeling.
 • Borgen stresspreventie in de organisatie.
 • Praktische ontspanningstechnieken en hoe deze toe te passen tijdens het werk.
 • Train je mindset met Rationele Emotieve Training (RET) en Acceptance Commitment Training (ACT).
Bijeenkomsten 1-4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.