Powerbijeenkomst Body en Mind

Powerbijeenkomst workshops Body en Mind voor zorg en welzijn medewerkers | Incompany | Confriends

Powerbijeenkomst Body en Mind voor medewerkers in de Zorg en Welzijn

Duo workshop verminderen fysieke en mentale belasting in de gezondheidszorg.


Deze duo bijeenkomst is een gecombineerde aanpak om lichamelijke en mentale klachten te voorkomen bij medewerkers in de gezondheidszorg. Iedere deelnemer volgt 2 bijeenkomsten achterelkaar. Beide workshops zijn praktisch en direct toepasbaar bij de werkzaamheden in de gezondheidszorg.

In de Body bijeenkomst laat de bedrijfstherapeut de deelnemers op praktische wijze ervaren wat medewerkers kunnen doen om de fysieke belasting te verminderen tijdens het werk.

In de Mind workshop gaat de arbeids- en organisatieadviseur aan de slag om hun bewust te laten worden van de gevolgen van werkstress en het belang van vroegsignalering en herstel. 

Wie

Alle medewerkers in de gezondheidszorg en hun leidinggevenden. Bijvoorbeeld in de kraamzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg etc.

Effect

Duurzaam inzetbare medewerkers in de gezondheidszorg en preventie van ziekteverzuim doordat deze bewust worden van het verminderen van de fysieke en mentale belasting tijdens hun werkzaamheden.

Inhoud Mind

 • Aandachtsoefening als voorbeeld voor herstel maatregel.
 • Uitleg fysiek stress-systeem.
 • Gebruik biodots voor het monitoren van het eigen stress-systeem in relatie tot werkdruk en herstel.
 • Inventariseren van stress signalen.
 • Herstel maatregelen om klachten door werkstress te voorkomen en aan te pakken.
 • Reflectie op persoonlijke actiepunten.

Inhoud Body

 • Belang preventie klachten.
 • Gezonde leefstijl.
 • Uitleg spieren, rug en andere gewrichten.
 • Ergonomisch en ontspannen werken in de gezondheidszorg.
 • Stimuleren gebruik van de juiste transfer en andere hulpmiddelen.
 • Fysieke werkhoudingen tijdens cliënt- en niet- cliënt gebonden taken.
 • Zelfredzaamheid van de cliënt.
 • Rek-, strek en ontspanningsoefeningen voor op de werkvloer.
Bijeenkomsten  1 dagdeel waarbij de deelnemers verdeeld zijn over 2 groepen en 2 trainers.
Prijs €1060,- Per dagdeel en 2 trainers. BTW vrijgesteld.
Exlusief reiskosten van de trainers.

Training startende leidinggevende Zorg en Welzijn

Leiderschapstraining voor startende leidinggevenden

Training startende leidinggevende Zorg en Welzijn

Leiderschapstraining voor startende leidinggevenden in Zorg en Welzijn

Basisvaardigheden voor leidinggevenden


Leiderschapstraining voor startende leidinggevenden uit de zorg op maat! Voor sommige startende leidinggeven in de Zorg en Welzijn kan de nieuwe rol een uitdaging zijn. Ze worden mogelijk anders gezien en benaderd dan ze gewend waren en staan soms voor lastige situaties.

In deze leiderschapsraining krijgen de startende leidinggevende tools om hun competenties te vergroten. De diverse leiderschapsstijlen en professionele communicatie komen uitgebreid aan bod. Ook het innemen van de juiste plek in het team en richting cliënten is hierbij belangrijk.

Staat de leidinggevende aan het roer en neemt deze daarbij zijn of haar plek in met de bijbehorende rollen, taken en verantwoordelijkheden?

Wie

Startende leidinggevenden in de Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld voor de kraamzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg of verpleeghuiszorg.

Effect

Verbeteren van de persoonlijke leiderschapskwaliteiten en communicatie vaardigheden op de werkvloer.

Inhoud

Deze leiderschapstraining voor zorgprofessionals is maatwerk.

 • Succesfactoren van effectieve teams en leiders in de Gezondheidszorg of Welzijn.
 • Welke leiderschapsstijl past bij jou en hoe zet je deze effectief in op de werkvloer.
 • Model oplossingsgericht denken en werken.
 • Bewustworden van de persoonlijke visie, normen en waarden en verbinding maken het het team en de organisatie.
 • Een team aansturen en jezelf krachtig positioneren als leidinggevende.
 • Verschil tussen meewerken en aansturen van de medewerkers.
 • Effectief communiceren op de werkvloer; feedback geven en ontvangen, motiveren, coachen, omgaan met weerstand en delegeren. Zowel richting medewerkers, management en clienten.
 • Het maken van een persoonlijk actieplan om leerdoelen te borgen in de praktijk.

Individuele coaching is mogelijk.

Bijeenkomsten 4 -6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen

Organisatie opstellingen, training of workshop | Confriends

Organisatie opstellingen in Zorg en Welzijn

Workshop of training over de dynamieken in de organisatie of teams in de Zorg en Welzijn.


Om de samenwerking op de werkvloer te verbeteren is het effectief om meer te weten welke dynamieken er in een team of organisatie spelen. Ervaar met deze training wat er onbewust speelt op de werkvloer in de Zorg en Welzijn. Team- of organisatievraagstukken kunnen worden opgesteld met als doel meer inzicht te krijgen in mogelijke oplossingen en verbeteren van de samenwerking.

Organisatieopstellingen zijn gestoeld op de methode van Bert Hellinger. Onderliggende knelpunten, drijfveren en motivaties die in de onderstroom kunnen spelen komen naar de oppervlakte en maakt dat wat onbewust is, bewust.

Wie

Teams, medewerkers en hun leidinggevende of directie uit Zorg en Welzijn die samen willen onderzoeken wat er bewust en onbewust speelt op de werkvloer.

Effect

Inzicht krijgen in dynamieken en onderliggende knelpunten op de werkvloer, zelfreflectie en handvatten voor mogelijke oplossingen voor verbetering van de onbewuste patronen op de werkvloer.

Inhoud

Deze training is maatwerk; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers.

 • De basiskennis over het systemisch werken en denken in organisaties.
 • Inzicht van de juiste plek in het team. Wanneer een medewerker op de juiste plek staat en eigen taken kan vervullen, zal dit zorgen voor een gezondere organisatie.
 • Het behandelen van één of meerdere organisatie-of teamvraagstukken door middel van een opstellingen. Er wordt actief aan de slag gegaan met actuele thema’s binnen de organisatie of het team waardoor inzicht ontstaat en werkprocessen verbeteren.
 • Teamafspraken; verbeterpunten oplossingsgericht benaderen om vervolgens mee aan de slag te gaan.
Bijeenkomsten 1 – 2 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief reiskosten van de trainer.

Training Maak werk van je kwaliteiten | Empowermement incompany training voor zorgprofessionals | Confriends

Maak werk van je kwaliteiten

Training Maak werk van je kwaliteiten | Empowermement incompany training voor zorgprofessionals | Confriends

Training Maak werk van je kwaliteiten voor Zorg en Welzijn

Training, workshop, cursus over persoonlijke groei en persoonlijk leiderschap.


Een empowermenttraining voor de zorg! Tijdens energieke werkvormen onderzoeken en ervaren de deelnemers wat hun kwaliteiten, uitdagingen, valkuilen en allergieën op de werkvloer zijn. Deelnemers vullen hun eigen kwaliteiten kwadrant in en leren hun persoonlijke kwaliteitenplan te maken. Wat houdt ze tegen om hun kwaliteiten in te zetten? En wat kan juist versterkend werken? Om uiteindelijk hun kwaliteiten in te zetten op de werkvloer in samenwerking met collega’s en cliënten.

Wat motiveert jou in je werk en waar krijg jij energie van?  Wat zijn je drijfveren, waarden, missie en overtuigingen?  En hoe kun je ze verbinden met die van de organisatie? Vragen waar de zorgmedewerker niet altijd bewust bij stil staat, maar die wel van grote invloed zijn op motivatie, leiderschap nemen, werkplezier en loopbaan.

Om het borgen van het leerproces van de deelnemer te vergroten wordt er gewerkt met challenges. Dit zijn korte doe, schrijf en reflectie opdrachten die de deelnemer per mail tussen de bijeenkomsten ontvangt en uitdaagt om met hun leerproces en persoonlijke groei aan de slag te gaan.

Accreditatie is mogelijk. Bijvoorbeeld training voor kraamverzorgenden: deze ontvangen per bijeenkomst 3 accreditatiepunten bij Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden KCKZ.

Wie

Zorgmedewerkers en eventueel hun leidinggevenden. Bijvoorbeeld uit de kraamzorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg etc.

Effect

Inzicht krijgen, versterken en het leren inzetten van persoonlijke kwaliteiten en leiderschap op de werkvloer. Persoonlijke groei en duurzame inzetbaarheid. Deze training sluit goed aan bij verandertrajecten.

Inhoud

De training wordt op maat gemaakt; afgestemd op de wensen van de opdrachtgever en deelnemers. Kan zowel in workshop als in trainingsvorm aangeboden worden.

Mogelijke onderwerpen:

• Praktische theorie over de kernkwaliteiten model van Daniel Ofman.
• Het invullen van de eigen en/of teamkernkwadrant.
• Inzicht in je drijfveren, waarden, missie, kwaliteiten en overtuigingen. En hoe deze te verbinden met de waarden en missie van de organisatie.
• Cirkel van Invloed, pro- en reactief gedrag.
• Leiderschap en de regie nemen.
• Energiegevers en energievreters in balans met time- en energiemanagement.
• De kracht van lichaamstaal.
• Mindset; belemmerende overtuigingen oplossingsgericht leren ombuigen.
• Borging; invullen en toepassen persoonlijke kwaliteitenplan.

Interesse in een meerjarig traject voor nog meer borging? Lees dan hier meer

Bijeenkomsten  1 – 6 dagdelen.
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld.
Exclusief eventuele voorbereidingskosten en reiskosten van de trainer.

Stresspreventietraining voor de Zorg en Welzijn | Confriends

Plezier in werk en stresspreventie

Stresspreventie

Stresspreventietraining voor de Zorg en Welzijn | Confriends

Stresspreventietraining voor medewerkers uit de Zorg en Welzijn

Training, cursus of workshop voor meer vitaliteit en energie op de werkvloer.


Stresspreventietraining gericht op meer werkplezier en energie in de zorg! Medewerkers die ontspannen en met plezier werken zijn namelijk minder vaak ziek en zorgen voor een betere werksfeer in uw organisatie.

In deze inspirerende training leren zorgprofessionals stressfactoren op het werk te herkennen en hoe hiermee oplossingsgericht om te gaan. Zowel fysiek als mentaal. Wat is de relatie tussen stress en lichamelijke klachten?

In deze training leer je hoe je mindful met werkdruk en organisatorische veranderingen omgaat. Je gaat aan de slag om ontspanningsmomenten in te bouwen tijdens het drukke werkprogramma? Merk wat het effect is van ontspannen werken op je collega’s en cliënten. We gaan vooral praktisch en interactief aan de slag en je leert door zelf te ervaren. Daardoor is het onmiddellijk toepasbaar op de werkvloer en effectief.

Wie

Alle medewerkers in Zorg en Welzijn. Bijvoorbeeld uit de kraamzorg, verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg.

Effect

Verminderen werkdruk, verhogen werkplezier.

Inhoud

De stresspreventietraining voor Zorg en Welzijn medewerkers wordt op maat gemaakt, mogelijke onderwerpen:

 • Signaleren van stressfactoren in het werk.
 • Oplossingsgericht werken.
 • In balans brengen van de energiegevers en energievreters.
 • Invloed van stress op lichamelijke klachten.
 • Verminderen en omgaan met werkdruk en dagindeling.
 • Borgen stresspreventie in de organisatie.
 • Praktische ontspanningstechnieken en hoe deze toe te passen tijdens het werk.
 • Train je mindset met Rationele Emotieve Training (RET) en Acceptance Commitment Training (ACT).
Bijeenkomsten 1-4 dagdelen
Prijs € 545,- per bijeenkomst per groep. BTW vrijgesteld
Exclusief reiskosten trainer.

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]